Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Prakt_robot_nach_klasi_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
910.34 Кб
Скачать

Зовнішні ознаки стомлення при розумовій праці

Об’єкти обстеження

Стомлення незначне

Стомлення значне

Стомлення різке

Увага

Нерегулярні розслаблення

Розсіяна

Послаблена, реакції на нові подразники відсутні

Поза

Непостійна, розслаблення ніг і виправлення тулуба

Часта зміна поз, повороти голови у різні боки, підтримка голови руками

Прагнення покласти голову на стіл, витягнутися, відхилившись на спинку стільця

Рухи

Точні

Невпевнені, з затримкою

Метушливі рухи рук і пальців(погіршення почерку)

Інтерес

Живий інтерес, бажання ставити питання

Слабкий інтерес, відсутність бажань

Повна відсутність інтересу, апатія

  1. Практична частина

Завдання 1. Складіть режим дня для себе з урахуванням вимог до раціонального режиму дня (РРД).

Завдання 2. Проаналізуйте режим дня у вашому класі, школі. Чи відповідає він вимогам раціонального режиму дня?

Рекомендована література

  1. Горащук В.П. Валеологія: Підручник для 10-11-х класів середньої загальноосвітньої школи. – К.: Генеза, 1998. – С.110-116.

  2. Валеологія: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч. /В.І.Бобрицька, М.В.Гринькова та ін. /За ред. В.І.Бобрицької. – Полтава: „Скайтек”, 2001. – Ч.1. – С.87-93.

  3. Валеология. Справочник школьника /Сост. С.Н.Заготова. – Донецк: ПКФ «БАО», 1998. – С.55-181.

  4. Медико-біологічні основи валеології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /За редакцією П.Д.Плахтія. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2000. – С.72-79.

  5. Царенко А.В., Яцук Г.Ф. Практикум з валеології. ІІ частина (Посібник для лабораторних і самостійних робіт учнів старших класів загальноосвітньої школи). – Тернопіль, 1997. – С.25-29.

  6. Шевчук О.А. Валеологія. Розробки уроків для 5-7 класів: Методичний посібник для вчителів та учнів. – Рівне: „Ліста”, 2001. – С.86-90.

Практична робота № 9

Тема. ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РІВНЯ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ. ПАСПОРТ ЗДОРОВ’Я. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОБИ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Мета: навчити студентів, майбутніх вчителів початкових класів, визначати рівень свого здоров’я, за допомогою тестів; ознайомити їх з поняттям фізичної працездатності та навчити визначати свій рівень працездатності за допомогою функціональних проб (проба з 20 присіданнями, ортостатична проба, проба з затримкою дихання, пряме визначення фізичної працездатності).

Матеріали та обладнання: тести, годинник з секундною стрілкою або секундомір, рекомендована література.

Хід роботи

  1. Теоретична частина

Велике значення має вміння визначати індивідуальний рівень здоров’я. Є багато методів такого визначення. Ми зупинимося на найбільш простому і доступному варіанті, який легко провести на заняттях гуртка. Оцінка здоров’я буде здійснюватись шляхом підрахунку умовних одиниць – балів або очок. При цьому треба враховувати такі показники: вік, співвідношення між зростом і масою тіла, ступінь отруєння організму нікотином, стан серцевої діяльності в спокої, ступені відновлення серцевої діяльності після навантаження та активної м’язової діяльності.

Якщо такі вимірювання проводити через певні проміжки часу, то можна одержати динаміку кількості та якості здоров’я людини. Це дозволить зробити висновок, чи сприяє спосіб життя людини, її навчальне, виробниче, спортивне і позашкільне навантаження збереженню і зміцненню здоров’я і при необхідності внести корективи. Таке динамічне тестування можна назвати валеологічним моніторингом. Результати тестів заносити в „Паспорт здоров’я”.

Дослідженнями встановлено, що головним показником життєдіяльності кожного із нас є той потенціал біоенергетики, який може бути використаний для здійснення „фізіологічної роботи” на протидію шкідливим чинникам пристосування до зміни умов навколишнього середовища. На жаль, спосіб життя сучасної людини не сприяє збереженню даного нам від природи енергопотенціалу. Гіпокінезія, переїдання, шкідливі звички, низька культура виробництва та міжособистісних стосунків – усе це призводить до зниження функціональних можливостей організму.

Енергопотенціал на рівні цілісного організму реалізується через фізичну працездатність. Тому саме вона (загальна витривалість) характеризує „кількість” нашого здоров’я. Визначаючи фізичну працездатність, ми інтегрально характеризуємо фізіологічні резерви нашого організму. Як це робити? Насамперед, необхідно знати свій пульс. Чим він нижчий у спокої, тим, здебільшого вища фізична працездатність людини. Якщо вранці в людини, яка ще лежить у ліжку, частота ударів пульсу за 1 хв не перевищує 50 – маємо оцінку „відмінно”, до 65 – „добре”, 65-75 – „задовільно”, понад 75 – „незадовільно”. Для жінок і юнаків – на 5 ударів більше.

Приблизну оцінку фізичної працездатності можна одержати, підіймаючись сходами. Вийдіть на 4-й поверх у середньому темпі ходи без зупинки. Якщо ви легко подолали цей підйом і відчуваєте, що у вас ще є резерв, – оцінка „добре”. Якщо задихалися, то це означає, що рівень вашого здоров’я низький і слід негайно розпочати фізичні тренування. Якщо немає захворювань на стенокардію чи гіпертонію, можна скласти собі програму оздоровчого тренування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]