Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
588566.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
18.12.2018
Размер:
2.58 Mб
Скачать

Модуль № 10 Управління соціально-культурною сферою

Зміст дидактичної одиниці

Управління освітою.

Управління наукою.

Управління охороною здоров’я.

Управління культурою та мистецтвом.

Управління фізичною культурою, спортом, туризмом.

Управління у справах сім’ї та молоді.

Управління у сфері соціального захисту населення.

Анотація

Теми навчального модуля розкривають зміст та організацію управління соціально-культурною сферою, яка пов’язана не тільки з матеріальними цінностями, а й значною мірою з духовними потребами наших співвітчизників.

Значна увага приділена аналізу правового забезпечення цієї сфери, наголошено на головних акцентах правових актів, що визначають правовий статус органів управління, при цьому автором деталізовано зміст їх основних завдань та повноважень.

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України

28 червня 1996 p. // ВВР. — 1996. — № 30. — Ст.141.

2. Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” від 16 березня 2000 р. // ВВР. — 2000. — № 23. — Ст. 177.

3. Закон України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” від 21 вересня 1999 р. // ВВР. — 1999. — № 48. — Ст. 405.

4. Закон України “Про видавничу справу” від 5 червня 1997 р. // ВВР. — 1997. — № 32. — Ст. 206.

5. Закон України “Про вищу освіту” від 17 травня 2002 р. // ВВР. — 2002. — № 20. — Ст. 134.

6. Закон України “Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії” від 5 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 44. — Ст. 1876.

7. Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” від 16 листопада 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — №50. — Ст. 2146.

8. Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 1 червня 2000 р. // ВВР. — 2000. — № 35. — Ст. 290.

9. Закон України “Про дошкільну освіту” від 11 липня 2001 р. // ВВР. — 2001. — №49. — Ст. 259.

10. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” від 16 листопада 1992 р. // ВВР. — 1993. — № 1. — Ст. 1.

11. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 р. // ВВР. — 2003. — № 49–51. — Ст. 376.

12. Закон України “Про загальну середню освіту” від 13 травня 1999 р. //ВВР. — 1999. — №28. — Ст. 230.

13. Закон України “Про інформаційні агентства” від 28 лютого 1995 р. // ВВР. — 1995. — № 13. — Ст. 83.

14. Закон України “Про кінематографію” від 13 січня 1998 р. // ВВР. — 1998. — №22. — Ст. 114.

15. Закон України “Про музеї та музейну справу” від 29 червня 1995 р. // ВВР. — 1995. — № 25. — Ст. 191; 1990. — № 28. — Ст. 231.

16. Закон України “Про науково-технічну інформацію” від 25 червня 1993 р. // ВВР. — 1993. — № 33. — Ст. 345.

17. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 1 грудня 1998 р. // ВВР. — 1999. — № 2–3. — Ст. 20.

18. Закон України “Про Національний архівний фонд і архівні установи” від 13 грудня 2001 р. // ВВР. — 2001. — № 11. — Ст. 81.

19. Закон України “Про освіту” від 23 травня 1991 р. // ВВР. — 1991. — № 34. — Ст. 451.

20. Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16 грудня 1993 р. // ВВР. — 1993. — № 4. — Ст. 18.

21. Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 8 червня 2000 р. // ВВР. — 2000. — № 39. — Ст. 333.

22. Закон України “Про професійно-технічну освіту” від 10 лютого 1998 р.

// ВВР. — 1998. — №32. — Ст. 215; 1999. — № 26. — Ст. 218.

23. Закон України “Про систему суспільного телебачення і радіомовлення України” від 18 липня 1997 р. // ВВР. — 1997. — № 45. — Ст. 284.

24. Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 5 лютого 1993 р. // ВВР. — 1993. — № 16. — Ст. 167.

25. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22 жовтня 1993 р. // ВВР. — 1993. — № 45. — Ст. 425.

26. Закон України “Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист” від 24 березня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 15. — Ст. 564.

27. Закон України “Про телебачення і радіомовлення” від 21 грудня 1993 р. // ВВР. — 1994. — № 10. — Ст. 43.

28. Закон України “Про туризм” від 15 вересня 1995 р. // ВВР. — 1995. — № 31. — Ст. 241.

29. Закон України “Про фізичну культуру і спорт “ від 24 грудня 1993 р. // ВВР. — 1994. — № 14. — Ст. 80.

30. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 грудня 1992 р. // ВВР. — 1993. — № 4. — Ст. 19.

31. Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р. // ВВР. — 1992. — № 21. — Ст. 294.

32. Закон України “Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001 р. // ВВР. — 2001. — № 30. — Ст. 142.

33. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності” від 28 січня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 5. — Ст. 154.

34. Указ Президента України “Про питання організації проведення в Україні адміністративної реформи” від 21 липня 2001 р. // Офіційний вісник України. — 2001. — № 30. — Ст. 1358.

Основна література

1. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. /Учебник для студентов высш. учеб. заведений юрид. спец. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др./; Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Х.: Право, 2003. — 576 с.

2. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. Одеса: Юридична література, 2003. — 896 с.

3. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. — 544 с.

4. Правознавство: Підручник /А.І. Берлач, Д.О. Карпенко, В.С. Ковальський, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, О.О. Підопригора; За ред. В.В. Копейчикова, А.М. Колодія. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 752 с.

Додаткова література

1. Селіванов А.О. Наука і закон /Перший досвід системного аналізу законодавства у сфері науки і науково-технічної діяльності. — К.: Логос, 2003. – 264 с.

Факультативна література

1. Берлач А.І. Правові гарантії у сфері соціального захисту та реабілітації людей з особливими потребами // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції. Наукове видання. — К., Університет “Україна”, 2003. — С. 63–65.

2. Єлов В. Коли вуз готуватиме юристів, а не “випускників”? // Право України. — 2004. — № 1. — С. 132.

3. Зайчук О. Правові засади діяльності Пенсійного фонду України // Право України. — 2004. — № 8. — С. 49.

4. Зайчук О. Правові основи функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань // Право України. — 2004. — № 9. — С. 48.

5. Копієвська О. Правове регулювання відносин у сфері культури // Право України. — 2004. — № 8. — С. 82.

6. Мерзляков А. Пенсійна реформа чи пенсійна проформа? // Юридичний журнал. — 2004. — № 4 — С. 110.

7. Ніщимна С. Питання державного кредитування вищої освіти: зарубіжний досвід // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 9. — С. 108.

Тест-допуск

1. Основними завданнями якого центрального органу виконавчої влади є участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності?

а) Державного департаменту інтелектуальної власності;

б) Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва;

в) Міністерства освіти і науки України;

г) Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

2. Основними завданнями якого органу є участь у формуванні та реалізації разом з іншими центральними органами виконавчої влади державної політики щодо перспектив розвитку науки і техніки, кадрового потенціалу країни з урахуванням світового рівня науково-технічного прогресу?

а) Головного управління державної служби України;

б) Вищої атестаційної комісії України;

в) Державного фонду фундаментальних досліджень;

г) Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України.

3. Основними завданнями якого центрального органу виконавчої влади є забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення?

а) Державної санітарно-епідеміологічної служби України;

б) Центру медичної статистики;

в) Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення;

г) Міністерства охорони здоров’я України.

4. Основними завданнями якого центрального органу виконавчої влади є забезпечення реалізації державної політики у сфері культури і мистецтв, державної політики з питань охорони культурної спадщини, національної музейної політики?

а) Державної служби охорони культурної спадщини;

б) Державного комітету архівів України;

в) Міністерства культури і мистецтв України;

г) Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

5. Основними завданнями якого органу є участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту?

а) Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту;

б) Добровільного спортивного товариства “Гарт”;

в) Національного олімпійського комітету України;

г) Спортивного товариства “Колос”.

6. Основними завданнями якого центрального органу виконавчої влади є участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної полі­тики з питань сім’ї, дітей та молоді, демографічних процесів, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї?

а) Міністерства праці та соціальної політики України;

б) Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву;

в) Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді;

г) Дитячого Фонду “Україна — дітям”

7. Основними завданнями якого центрального органу виконавчої влади є участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зайнятості, соціального захисту населення, соціального страхування, пенсійного забезпечення, соціального обслуговування населення, соціально-трудових відносин, трудової міграції?

а) Міністерства праці та соціальної політики України;

б) Пенсійного фонду України;

в) Державного комітету України у справах ветеранів;

г) Фонду України соціального захисту інвалідів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]