Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
56-67.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
238.59 Кб
Скачать

1.Поняття організації роботи та управління в органах прокуратури.

2.Організаційна структура системи управління в органах прокуратури.

3.Класифікація і загальна характеристика основних організаційно-управлінських функцій та форм діяльності прокуратури.

4.Класифікація і характеристика загальних функцій управління.

5.Компетенція посадових осіб органів прокуратури по здійсненню організації і управління конкретними органами (підрозділами) прокуратури.

6.Організаційно-управлінські акти органів прокуратури.

7.Міжнародна та Українська асоціації прокурорів (мета створення, завдання, напрями діяльності).

8.Координаційна рада генеральних прокурорів країн СНД(мета створення, завдання, напрями діяльності).

9.Організаційно-управлінські та правові засади діяльності органів прокуратури щодо зміцнення правопорядку і законності.

10.Участь органів прокуратури у розробці та виконанні загальнодержавних і регіональних програм боротьби зі злочинністю.

11.Поняття кадрів органів прокуратури та його співвідношення з функцією управління.

12.Поняття та сутність управління кадрами в органах прокуратури.

13.Кадрова політика в органах прокуратури: напрями, визначені рішеннями колегії Генеральної прокуратури України від 15.04.08 та 23.10.09.

14.Суб’єкти управління кадрами органів прокуратури.

15.Принципи управління кадрами органів прокуратури.

16.Процедури управління кадрами органів прокуратури.

17.Основні види кадрової роботи в органах прокуратури.

18.Правовий статус працівників прокуратури, засоби його забезпечення.

19.Загальні психологічні передумови та особливості управління кадрами в органах прокуратури.

20.Організаційно-управлінські повноваження Генеральної прокуратури України та їх зміст.

21.Взаємодія прокуратури з органами державної влади, місцевого самоврядування, контролю та ЗМІ.

22.Діяльність органів прокуратури у сфері міжнародного співробітництва та правової допомоги.

23.Інформаційно-методична та аналітична діяльність органів прокуратури.

24.Організаційно-управлінські повноваження прокурорів АРК та обласного рівня, їх зміст.

25.Організаційно-управлінські повноваження міських, районних і прирівняних до них прокурорів, їх зміст.

26.Загальне та відмінне у діяльності та повноваженнях територіальних і спеціалізованих прокуратур.

27.Координація дій правоохоронних органів з протидії злочинності: поняття, сутність, принципи, форми.

28.Суб’єкти координаційної діяльності. Повноваження прокурора як спеціального суб’єкта координації.

29.Управлінські рішення (акти) органів прокуратури, їх типологія та загальна характеристика.

30.Умови й фактори забезпечення якості управлінських актів.

31.Технологія напрацювання управлінських актів.

32.Порядок і форми реалізації управлінських актів.

33.Організація планування роботи в органах прокуратури.

34.Технологія планування роботи в органах прокуратури.

35.Види планів та їх характеристика.

36.Контроль за додержанням планової дисципліни: поняття та сутність.

37.Порядок, принципи, форма, зміст управлінського акту прокуратури щодо розподілу обов’язків.

38.Загальна характеристика і сутність інформаційно-аналітичної діяльності органів прокуратури.

39.Значення аналітичних досліджень для прокурорської діяльності. Напрями комплексних аналітичних досліджень.

40.Методологія збирання та опрацювання необхідної інформації.

41.Стадії та методи (способи) аналітичних досліджень.

42.Вимоги щодо форми, структури, якості аналітичних розробок.

43.Реалізація аналізів, узагальнень: порядок, терміни, форми.

44.Оперативні наради в органах прокуратури: поняття, значення, сутність.

45.Процедура підготовки та проведення оперативних нарад.

46.Рішення оперативних нарад: порядок їх оформлення, реалізації, зняття з контролю.

47.Позитивний досвід: поняття, значення, порядок вивчення, розповсюдження і впровадження у практику.

48.Особливості організації роботи прокуратур районів у містах з районним поділом.

49.Принципи та правові підстави контрольної діяльності в органах прокуратури.

50.Система контролю в органах прокуратури, форми і засоби забезпечення контрольної діяльності.

51.«Керівник» в системі прокуратури: поняття та основний зміст його організаційно-управлінських повноважень.

52.Організаційно-управлінські обов”язки керівника галузевого підрозділу прокуратури обласного рівня (АРК).

53.Організаційно-управлінські обов”язки керівника міської (районної) прокуратури.

54.Напрями й засоби оптимізації праці керівника органу (підрозділу) прокуратури.

55.«Прокурор галузевого підрозділу»: поняття та основний зміст його повноважень.

та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо звернень громадян.

56.Виїзди до підпорядкованих прокуратур: поняття, класифікація і типологія.

Виїзди є однією з дійових форм контролю за фактичним станом справ та ефективним засобом керівництва підпорядкованими прокуратурами.

Виїзди на місця проводяться згідно з вимогами наказу Генерального прокурора України №1 від 19 вересня 2005 року „Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України" та відповідних Регламентів роботи - Генеральної прокуратури України, прокуратур АР Крим та обласного рівня.

Виїзди на місця провадяться з метою:

  • перевірки стану роботи (комплексні, галузеві), в тому числі в порядку контролю;

  • надання допомоги;

  • вивчення позитивного досвіду роботи.

Галузеві перевірки в підпорядкованих прокуратурах плануються і проводяться у випадках, коли наявні дані свідчать про суттєві недоліки та прорахунки в організації роботи або грубі порушення виконавської дисципліни на цьому напрямі, а застосовані раніше заходи не дали позитивних результатів;

Комплексні перевірки підпорядкованих прокуратур здійснюються, як правило, один раз у п'ять років у зв'язку із закінченням терміну повноважень прокурора з метою об'єктивної оцінки діяльності та вирішення питання щодо можливості його призначення на повторний строк;

В інших випадках комплексні перевірки проводяться за рішенням керівника лише за наявності суттєвих недоліків і прорахунків в організації роботи на більшості напрямів прокурорської діяльності, які не були усуненні на виконання попередніх вимог.

Перевірки в порядку контролю проводяться коли необхідно ретельно оцінити дійсний стан справ у конкретній прокуратурі, визначитись наскільки ефективним виявився контроль вищестоящої прокуратури і як саме він допоміг позбутися наявних недоліків.

Практична допомога вважається пріоритетним засобом впливу на діяльність підпорядкованих органів і працівників, забезпечення ефективного та якісного виконання покладених на них функцій та завдань.

Практична допомога надається відповідно до планів роботи, як правило з урахуванням нетривалого часу перебування на посаді керівників прокуратури чи галузевого підрозділу, недостатньо практичного досвіду роботи.

Поширення позитивного досвіду роботи здійснюється тільки після його вивчення на місцях.

57.Порядок організації та проведення виїздів, оформлення їх результатів.

Організація виїздів працівників самостійних структурних підрозділів у відрядження покладається на їх начальників, керівників груп та заступників відповідних прокурорів.

Розпорядження щодо виїзду на перевірки, надання практичної допомоги за участю кількох підрозділів готуються організаційно-контрольним підрозділом і підписуються відповідним прокурором або його заступником.

Виїзд у відрядження працівника (працівників) одного структурного підрозділу для планових перевірок чи надання допомоги, та з інших питань здійснюється за рішенням відповідного заступника прокурора на підставі обґрунтованого рапорту начальника підрозділу.

Рапорт для виїзду з метою проведення планової перевірки чи надання допомоги повинен бути завізований в організаційно-контрольному підрозділі.

Позапланові виїзди з метою проведення перевірок у підпорядкованих прокуратурах чи об'єктах, що їм піднаглядні, проводяться за рапортом заступника відповідного прокурора, який погоджено прокурором. За наявності на доповідних записках, аналізах, узагальненнях та інших матеріалах резолюції прокурора про проведення такої перевірки, виїзд у відрядження здійснюється на підставі рапорту начальника структурного підрозділу, завізованого в організаційно-контрольному підрозділі та погодженого з відповідним заступником прокурора.

До підпису розпорядження про виїзд у відрядження відповідний заступник прокурора повинен з'ясувати наявність у працівника затвердженого плану перевірки, а також статистичних та інших необхідних матеріалів.

При організації комплексної перевірки прокурором визначається керівник групи - один із його заступників, який відповідає за повноту та якість її проведення, належну і своєчасну підготовку доповідної записки. У склад групи включаються, як правило, керівники структурних підрозділів.

У такому ж порядку проводяться перевірки виконання галузевих наказів Генерального прокурора України та організації роботи з нагляду за додержанням законів про боротьбу з корупцією і організованою злочинністю.

До початку виїздів на місця для проведення комплексних, галузевих перевірок або надання практичної допомоги обов'язково складається план.

План комплексної перевірки, перевірки організації роботи щодо виконання законів про боротьбу з корупцією та організованою злочинністю складається заступником керівника та затверджується керівником групи.

В інших випадках план готується і підписується працівником, який відряджається, погоджується з керівником самостійного структурного підрозділу і затверджується відповідним заступником прокурора.

Інструктаж працівників, які відряджаються на перевірку, проводиться керівниками структурних підрозділів, а при виїздах на комплексні перевірки - керівниками груп.

Результати перевірок, надання практичної допомоги оформлюються доповідними записками чи довідками. Складені документи повинні бути аргументованими з викладенням висновків та пропозицій. У них повинна даватися об'єктивна оцінка стану справ на місцях, вказуватися причини виявлених недоліків та прорахунків, конкретні працівники, які допустили упущення; зазначатися, яка надана практична допомога.

Доповідні записки (довідки) за результатами комплексних і галузевих перевірок, як правило, не повинні перевищувати відповідно 12 та 7 сторінок.

За результатами спільних виїздів декількох підрозділів для проведення перевірок члени групи складають окремі галузеві довідки. З ними повинен ознайомлюватися керівник прокуратури, якому вручаються примірники кожної галузевої довідки. На підставі галузевих довідок керівником групи чи іншою визначеною ним особою складається зведена доповідна записка.

Про проведення та результати перевірки на об'єктах, що піднаглядні підпорядкованим прокурорам, відповідальний працівник обов'язково інформує керівника цієї прокуратури.

Підготовані документи обов'язково складаються у підпорядкованих прокуратурах, де проводилась перевірка чи надавалась практична допомога, підписуються керівником групи та працівниками, які її проводили. З ними ознайомлюється керівник прокуратури, якому вручається один із примірників доповідної записки. Результати перевірки, як правило, обговорюються на місці.

До доповідної записки (довідки) можуть долучатися статистичні дані та інші необхідні документи.

Результати виїздів доповідаються:

  • щодо виконання планових заходів заступниками прокурора -прокурору;

  • щодо інших заходів (позапланове надання практичної допомоги, перевірка звернень громадян тощо) начальником самостійного структурного підрозділу - заступнику прокурора.

За результатами доповіді прокурор або його заступник приймає рішення щодо їх реалізації. Копії довідок (доповідних записок) передаються до організаційно-контрольного підрозділу у триденний термін після доповіді керівництву прокуратури.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]