Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
588566.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
18.12.2018
Размер:
2.58 Mб
Скачать

2. Предмет адміністративного права

Основним об’єктивним критерієм поділу права на окремі галузі права є матеріальний зміст тих суспільних відносин, які регулюються правовими нормами цих галузей. Як самостійна галузь права адміністративне право має свій предмет правового регулювання, яким є широкий спектр суспільних відносин, що виникають у сфері публічного (державного та громадського) управління. Учасниками (сторонами) цих відносин виступають уповноважені державою органи виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчі органи, громадяни, громадські об’єднання, підприємства, установи й організації різних форм власності та інші суб’єкти права.

Комплексний характер предмета адміністративного права передбачає вивчення сутності виконавчої влади, органи якої здійснюють державне управління, видів та особливостей адміністративно-правових норм, джерел і системи даної галузі права, видів та особливостей адміністративно-правових відносин, їх взаємозв’язків, правового статусу суб’єктів та об’єктів державного й громадського управління, правових форм і методів управлінської діяльності, а також питань адміністративної відповідальності і способів забезпечення законності у сфері державного управління.

Як бачимо, предмет адміністративного права в умовах реформування суспільства значно розширився завдяки включенню до нього інституту місцевого самоврядування, ринкових відносин і пріоритетності у відносинах з державою прав та свобод людини і громадянина. Виходячи з цього визначення, у проекті концепції реформи адміністративного права його предмет складають такі групи однорідних суспільних відносин:

– відносини державного управління у сфері економіки, соціально-культурної та адміністративно-політичної діяльності;

– управлінські відносини у системі та структурі державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (включаючи відносини державної та муніципальної служби);

– управлінські відносини, що складаються у процесі внутрішньої організації та діяльності апарату інших державних органів (апарату прокуратури, апарату судів, Секретаріату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України тощо), а також в адміністрації державних підприємств, установ, організацій;

– управлінські відносини, пов’язані з реалізацією функцій і повноважень виконавчої влади, делегованих державою органам місцевого самоврядування, громадським організаціям та іншим недержавним інституціям;

– відносини у зв’язку із забезпеченням органами виконавчої влади та місцевого самоврядування реалізації та захисту прав і свобод громадян, а також наданням їм різноманітних управлінських послуг;

– відносини у зв’язку з організацією та діяльністю адміністративних судів (тобто у сфері адміністративної юстиції);

– відносини у зв’язку із застосуванням заходів адміністративної відповідальності фізичних і юридичних осіб.

Таким чином, з огляду на зміст предмета адміністративного права слід визначити його як галузь права (систему правових норм), яка регулює суспільні відносини у зв’язку з реалізацією:

– виконавчої влади у сфері функціонування держави та місцевого самоврядування;

– делегованих державою функцій і повноважень виконавчої влади;

– внутрішньоорганізаційної діяльності всередині інших державних органів, органів місцевого самоврядування, адміністрації державних підприємств, установ і організацій, спрямованої на забезпечення належної реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]