Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод виклад з мат-ки 2.doc
Скачиваний:
1029
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
7.51 Mб
Скачать

Спеціальна методика викладання математики

ЗМІСТ

1. Методика розв'язування арифметичних задач ....................................

 1. Задачі та їх роль у навчанні і вихованні учнів допоміжної школи .....

 1. Типи простих задач та їхня мета ............................................................

 1. Труднощі розв'язування арифметичних задач учнями допоміжної школи та помилки, які вони при цьому допускають .........................................

 2. Організація роботи учнів над розв'язуванням арифметичних задач

 1. Навчання учнів самостійному складанню задач .................................

 1. Перехід від розв'язування простих задач до складених ....................

2.Усна лічба на уроках математики в допоміжній школі ....................

2.1.Значення усної лічби для учнів допоміжної школи ............................

 1. Форми і прийоми усної лічби ...............................................................

 2. Види вправ з усної лічби .........................................................................

 3. Організація занять усною лічбою .........................................................

3. Методика вивчення 1-го десятка ............................................................

 1. Причини виділення першого десятка в окремий концентр ...............

 2. Нумерація чисел в межах 1-го десятка .................................................

 3. Арифметичні дії (+ і -)з числами 1-го десятка ...................................

4. Методика вивчення нумерації і арифметичних дій в межах 2-го десятка ..........................................................................................................

4.1. Причини виділення другого десятка в окремий концентр .............

 1. Вивчення нумерації чисел в межах 20 ................................................

 2. Додавання і віднімання в межах 20 ....................................................

 3. Розв'язування арифметичних задач у 2-му класі .............................

5. Методика вивчення сотні у допоміжній школі .................................

 1. Причини виділення сотні в окремий концентр ..................................

 2. Труднощі, які виникають в учнів допоміжної школи при вивченні сотні та наочні посібники, які при цьому використовуються ..........................

 3. Вивчення нумерації чисел в межах 100 .................................................

 4. Вивчення дій додавання і віднімання в межах 100 .............................

6. Методика вивчення множення і ділення ................................................

 1. Формування у розумово відсталих поняття про множення і ділення

 2. Навчання табличного множення і ділення в межах 100 ..................

6.3. Позатабличні випадки множення і ділення .......................................

6.4. Розв'язування задач у 3-4-му класах .......................................................

7. Методика вивчення тисячі ..................................................................

 1. Причини виділення 1000 в окремий концентр та труднощі його вивчення ..............................................................................................................................

 2. Усна і письмова нумерація чисел в межах 1000 ...................................

 3. Обчислення прикладів на додавання і віднімання в межах тисячі ..

8. Вивчення метричної системи мір .........................................................

8.1..Метрична система мір та основні труднощі її засвоєння розумово відсталими школярами ......................................................................................

8.2.Перетворення чисел, які виражаються метричними мірами ...........

8.3.Виконання дій додавання і віднімання з числами, вираженими метричними мірами .............................................................................................

9.Методика вивчення мір часу .............................................................

9.1. Час та особливості його вивчення учнями допоміжної школи ...............

9.2. Перетворення чисел, виражених мірами часу і арифметичні дії з ними ..................................................................................................................