Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод мат-ки 1.doc
Скачиваний:
347
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.19 Mб
Скачать

Курс лекцій

СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ

ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

В СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ

ЗМІСТ

1. Методика викладання математики в системі спеціальних дисциплін

    1. Мета та завдання навчання математики у допомiжнiй школі .........................

    2. Зв'язок математики з іншими навчальними дисциплінами ...........................

  1. Навчальна програма з математики для допоміжної школи

2.1. Принципи побудови навчальної програми з математики ....................................

2.2. Концентричність розташування матеріалу у програмі ........................................

2.3. Структурні особливості програми з математики .................................................

2.4. Диференціація навчальних вимог до учнів з різним рівнем засвоєння матеріалу ...................................................................................................................................................

  1. Методи навчання математики I шляхи їх реалiзацiї

3.1. Вибір методів навчання математики .....................................................................

3.2. Особливості використання методів навчання на уроках математики ................

3.3. Контроль та облік знань, умінь i навичок учнів з математики ...........................

  1. Урок математики у допомiжнiй школі

4.1. Основні вимоги до уроку математики ..................................................................

4.2. Характеристика структурних елементів уроку математики ...............................

4.3. Типи уроків математики ........................................................................................

4.4. Аналіз уроку з математики .....................................................................................

  1. Позакласна робота з математики

5. 1. Особливості позакласної роботи з математики ...................................................

5.2. Форми позакласної роботи з математики .............................................................

5.3. Домашні завдання та форми їх перевірки ...........................................................

  1. Організація роботи на уроках математики у пропедевтичний період

6.1. Основні завдання пропедевтичного періоду вивчення математики ........................

6.2. Основні методи роботи, які використовує вчитель у пропедевтичний період .................................................................................................................................................

  1. Роль i місце геометричного матеріалу в системі навчання

7.1. Предмет геометрії. Завдання й зміст вивчення геометричного матеріалу в допомiжнiй школі .................................................................................................................

7.2. Особливості оволодіння розумово відсталими учнями основами геометричних знань .................................................................................................................................................

7.3. Організація вивчення геометричного матеріалу на уроках .......................................