Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ до самостійних робіт Філософія 4 к.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
153.6 Кб
Скачать

12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ»

5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»

5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

Укладач: А.С. Відьохіна

Викладач , спеціаліст ІІ категорії.

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії

«соціальних дисциплін»

Протокол № «__» від __ _______ 2012

Голова комісії___________ Н.М.Куліковська

Херсон – 2012

Пояснювальна записка

до написання самостійних робіт

з дисципліни «Основи філософських знань»

Освіта в Україні за сучасних умов зазнала дуже значних перетворень. На зміну школярській методиці викладання приходить прагнення розвинути в студентів уміння працювати з численними джерелами інформації. Тобто основне завдання вищої освіти тепер полягає не стільки в тому, щоб дати випускникам певні знання та навички, а скільки в тому, щоб навчити їх учитися, завдяки чому вони далі, протягом усього життя, зможуть поповнювати свої знання і вдосконалювати свій досвід, аналізувати і використовувати у, своїй професійній діяльності досягнення науки і техніки. Життям доведено, що тільки ті знання, які студент здобув самостійно, завдяки власному досвіду, думці і дії, будуть насправді міцні. За даними ЮНЕСКО в процесі викладання навчального матеріалу засвоюється 15% інформації, що сприймається на слух і 65% - на слух і зір. Якщо ж навчальний матеріал людина опрацьовує сама, самостійно виконує завдання від його постановки до аналізу результатів, то засвоюється не менше ніж 90% інформації

Чому питання про самостійну роботу стало актуальним саме тепер? На сьогодні навчання за традиційними спеціальностями ґрунтовно й методично забезпечено; створено навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, розроблено банк текстових завдань та тестуючих програм, готуються, а по багатьом предметам розроблено методичні матеріали на електронних носіях. Таким чином, на зміну тому становищу, коли студент залишався сам на сам з численною кількістю завдань, приходить інше: тепер студент маючи доступ до літератури, може готуватися до самостійних робот, семінарів або іспитів, покладаючись на власне вміння засвоювати подану інформацію. Ще одним стимулом для розвитку самостійної роботи стало широке розповсюдження комп'ютерних технологій і доступ до Інтернету, коли відповіді на запитання можна отримати за допомогою споріднених сайтів вищих навчальних закладів не тільки України, але й усього світу.

Перед виконанням роботи студенту необхідно ознайомитись з назвою теми, цілями і завданнями, що стоять перед ним, рекомендовано літературою.

Самостійна навчальна робота студента

Вивчення курсу філософії здійснюється, крім лекційних та

семінарських форм, у таких формах СРС:

самостійна робота з філософською літературою, конспектування

першоджерел , контрольні роботи, захист їх ; розв'язування тестів ; складання словника ; упорядкування інформації про відомих філософів і філософські школи ; аналітична робота з філософськими текстами.

Оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання знань студентів та розподілу рейтингових балів у робочій навчальній програмі з дисципліни «Основи філософських знань.