Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ІЕ та ЕД / vidpovidi_do_ekzamenu.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
546.82 Кб
Скачать
 1. Риси сучасної змішаної економічної системи.

Залежно від форми власності на засоби виробництва та за способом узгодження інтересів та управління господарської діяльності виділяють чотири типи економічних систем.

Традиційна, ринково-економічна сма досконалої конкуренції, командно-адміністративна ек сма та змішана ек сма.

Змішана економічна система є формою функціонування більшості сучасних країн і характеризується такими ознаками:

 • Високий рівень розвитку продуктивних сил

 • Наявність розвиненої інфраструктури суспільства

 • Різноманітність форм власності

 • Рівноправне функціонування різних господарюючих суб’єктів

 • Поєднання ринкового механізму з державними методами регулювання економіки

 • Орієнтація на соціальну захищеність населення та соціалізацію господарських відносин

Моделі змішаної економіки:

 • Американська ліберальна модель

 • Шведська модель

 • Німецька модель (Теорія соціального ринкового господарства)

 • Японська модель

 1. Глобалізація та інтеграція сучасного світового господарства.

Інтеграція - процес об’єднання країн та регіонів, з метою взаємного розвитку.

Глобалізація - вільний вихід на світовий ринок, тенденція до з’єднання зусиль всього світу для здобуття нового, високоорганізованого цивілізаційного рівня розвитку.

Під глобалізацією світового господарства розуміють процес посилення взаємозв’язку національних економік країн світу, що знаходить своє вираження в утворенні світового ринку товарів і послуг, фінансів; становленні глобального інформаційного простору, перетворенні знання в основний елемент суспільного багатства, виході бізнесу за національні кордони через формування ТНК, впровадженні і домінуванні в повсякденній практиці міжнародних відносин і внутрішньополітичного життя народів принципово нових і універсальних ліберально-демократичних цінностей тощо.

Причини формування глобалізаційних процесів:

 • процес інтернаціоналізації, який приводить до поглиблення співробітництва між країнами та посилення їх взаємозалежності;

 • науково-технічний прогрес: поява інформаційних технологій, які корінним чином змінюють всю систему соціально-економічних відносин, переносять на якісно новий технічний рівень організаційно-економічні відносини, транспортні та комунікаційні зв’язки (зниження витрат на трансакції);

 • загострення проблем, що є загальними для всіх людей і країн світу та є важливими з точки зору збереження та розвитку людської цивілізації.

Основні ознаки процесу глобалізації:

 • взаємозалежність національних економік та їхнє взаємопроникнення, формування міжнародних виробничих комплексів поза національними кордонами;

 • фінансова глобалізація – зростаюча фінансова єдність та взаємозалежність фінансово-економічних систем країн світу;

 • послаблення можливостей національних держав щодо формування незалежної економічної політики;

 • розширення масштабів обміну та інтенсифікація процесів руху товарів, капіталів, трудових ресурсів;

 • створення інституцій міждержавного, міжнародного регулювання глобальних проблем;

 • тяжіння світової економіки до єдиних стандартів, цінностей, принципів функціонування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ІЕ та ЕД