Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ІЕ та ЕД / Питання з ІЕД та ЕІ

.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
46.59 Кб
Скачать

Питання до іспиту з курсу:

Історія економіки та економічної думки”.

 1. Предмет дослідження та завдання курсу “Історія економіки та економічної думки”.

 2. Основні джерела та методи дослідження економічної історії.

 3. Методологія вивчення історії економічних вчень. Визначення понять школи і напрямку в економічних теоріях.

 4. Значення історії економіки та економічної думки в розвитку економічного мислення студентів.

 5. Еволюція економічних відносин та економічної думки стародавнього світу.

 6. "Грошова" модель Гільденбрандта.

 7. "Товарна" модель Бюхера.

 8. "Транспортна" модель Мечнікова.

 9. „Стадіальна” модель Ліста.

 10. „Формаційна” модель Маркса.

 11. Особливості та етапи еволюції первісної економіки.

 12. Характеристика первісних общин.

 13. Зародження перших соціально-економічних інститутів: сім”я, рід, власність, цивілізація. Держава.

 14. Особливості трипільської культури.

 15. Особливості рабовласницької системи Стародавнього Сходу.

 16. Економічна думка в ранніх суспільствах: Вавілонії, Індії, Китаю.

 17. Антична рабовласницька економіка.

 18. Економічна думка Стародавньої Греції, Риму.

 19. Формування та розвиток феодальної економіки.

 20. Еволюція економічної думки середньовіччя.

 21. Франсуа Кене як засновник фізіократичної школи. Суть праці "Економічна таблиця".

 22. Економічні погляди А. Тюрго, Мірабо, Рів'єра, Летрона.

 23. Первісне нагромадження капіталу.

 24. Меркантилізм як перша концепція ринкової економічної теорії.

 25. Економічні передумови і наслідки Великих географічних відкриттів.

 26. Меркантилізм як концепція періоду зародження основ ринкових економічних відносин.

 27. «Революція цін» та нагромадження первісного торгівельного капіталу. Мануфактури.

 28. Зрілий меркантилізм у поглядах Т.Мена., Дж. Локка., Р.Кантильона, Ж.Б. Кольбера.

 29. А. Монкретьєн та його "Трактат політичної економії''

 30. Становлення індустріального суспільства та погляди класичної школи політичної економії.

 31. Англія як класичний приклад первісного нагромадження капіталу.

 32. Вільям Петті - засновник теорії трудової вартості.

 33. Основні положення праці А.Сміта ''Дослідження про природу та причини багатства народів"

 34. Риси економіки індустріального типу.

 35. Давід Рікардо - ідеолог епохи промислової революції.

 36. Промисловий переворот: ідеї історичної школи та зародження ідей марксизму.

 37. Економічний розвиток світового господарства в роки 1-ої світової війни та в міжвоєнний період: етапи розвитку маржиналізму.

 38. Особливості промислового перевороту у Франції.

 39. Особливості промислового перевороту у Німеччині.

 40. Особливості промислового перевороту у США.

 41. «НІШ» (німецька історична школа) та ідея індивідуальності економік світу.

 42. Кризи перевиробництва та значення економічного вчення К. Маркса та Ф. Енгельса.

 43. Економічні передумови і наслідки першої світової війни. План Дауеса, його наслідки.

 44. Суть і особливості маржиналізму:. Австрійська школа (К. Менгер, Ф.Візер, О. Бем-Беверк); ”Лозанська школа" Л. Вальраса; ідеї Дж. Б. Кларка та В. Парето.

 45. "Теорія економічного розвитку" Й. Шумпетера.

 46. Епоха „проспериті” та розвиток ідей американського інституціоналізму

 47. Теорії ринку з недосконалою конкуренцією.

 48. Фактори швидкого економічного зростання США, Німеччини.

 49. Концентрація виробництва і акціонування економіки. Вивіз капіталу.

 50. Соціально-економічний напрямок Торстена Веблєна,

 51. Теорії технологічного детермінізму (Дж.К. Гелбрейт, У. Ростоу, Е.Тоффлер).

 52. Юридичний інституціоналізм Дж.Коммонса.

 53. Емпірико-прагматичний інституціоналізм У.К.Мітчелла.

 54. „Теорія монополістичної конкуренції” Е. Чемберліна: аналіз ринкової структури.

 55. Риси ринку монополій.

 56. Вияв ринкових аспектів монополізованого господарства в роботі Дж. Робінсон „Теорія недосконалої конкуренції”.

 57. Теорії ефективної конкуренції Й. Шумпетера. Т Ф. Хайєка.

 58. ”Велика депресія” 1929-33рр. “Новий курс” Ф. Рузвельта

 59. Праця Дж. Кейнса „Загальна теорія зайнятості, процента і грошей.

 60. Кейнсіанська модель моакрорівноваги.

 61. Неокейнсіанська теорія економічного зростання.

 62. “Табірна економіка СРСР”: військовий комунізм, НЕП, колективізація, голодомор.

 63. Проблеми соціалізму і комунізму в працях Маркса, Енгельса, Леніна.

 64. Історична доля України в економіці соціалізму.

 65. Риси командно-адміністративної системи.

 66. Господарство світу в роки та після 2-ої світової війни: ідеї економічного лібералізму та неолібералізм.

 67. Причини та результати війни: економічний перерозподіл світу.

 68. План Маршала.

 69. Школи неолібералізму : Чіказька (Л.Мізес, М.Фрідмен), Фрайбургська (В.Ойкен, Л.Ерхард), Лондонська (Ф. Хайєк, Л. Роббінс).

 70. Структурні зміни в світовій економіці ХХ ст.

 71. Бреттон -Вудська система . Еволюція кількісної теорії грошей

 72. Сучасні концепції кількісної теорії грошей М. Фрідмена, Д. Хікса.

 73. Теорія раціональних очікувань, її передумови та наслідки використання.

 74. Економічна думка в Україні в часи козаччини.

 75. Суспільно-економічні погляди Ф. Прокоповича, Г. Гребінки, С. Величко.

 76. Соціально-економічні погляди Я. Козельского та Г. Сковороди.

 77. Розвиток економічної думки в період підготовки до здійснення реформи 1861 р.

 78. Напрямки економічних досліджень в Україні к. XIX- п. XX століття.

 79. Основні течії суспільно-економічної думки в Україні в 1917-1930 рр.

 80. Економічна думка в період НЕП та її еволюція в роки наростання державного тоталітаризму.

 81. Суперечливість розвитку економічної думки в 30-80-тих роках.

 82. Формування нових підходів до вивчення економіки з 90-х рр.. ХХст.

 83. Утворення “соціального ринкового господарства” - економіка за Ойкеном та визначення нової ролі держави Л.Ерхардом.

 84. “Японське економічне диво”.

 85. “Німецьке економічне диво”.

 86. Риси сучасної змішаної економічної системи.

 87. Глобалізація та інтеграція сучасного світового господарства.

 88. Лібералізація, регіоналізація, стандартизація світової економіки.

 89. Загальний ринок і Європейський Союз.

 90. Економічні аспекти глобальних проблем людства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке ІЕ та ЕД