Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2_klas_plani-konspekti_nesvit.pdf
Скачиваний:
7
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
17.11 Mб
Скачать

РОЗДІЛ 7: Я В ШКОЛІ

UNIT 7. I AM AT SCHOOL

РОЗДІЛ 7: Я В ШКОЛІ

УРОК 59 (1)

Підтема Моє шкільне приладдя.

Мета: Презентувати нові ЛО.

Розвивати вміння сприйняття тексту на слух.

Формувати навички правильної вимови звуків англійської мови. Навчати читання.

Розвивати вміння монологічного й діалогічного мовлення. Виховувати усвідомлення важливості навчання.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для самостійної роботи (НО) (див. матеріал для копіювання), м’яч.

$ Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Discussing

the Results

of the Test

Aim

Check on Homework

Warming up

T: Good morning, children! How are you today?

Ps: We are very well, thank you!

2.Обговорення результатів контрольної роботи.

Учитель підводить підсумки контрольної роботи: повідомляє, які завдання були виконані успішно, а які — неправильно, пояснює складні моменти, відповідає на запитання учнів.

3.Повідомлення теми та мети уроку.

T: At this lesson we’ll start discussing school: school life and school things. You’ll remember the words on this topic and practise them in games, exercises and rhymes.

4.Перевірка домашнього завдання.

РЗ, впр. 1, 2 (с. 80).

Учитель збирає робочі зошити на перевірку.

5.Введення в іншомовну атмосферу.

Гра з м’ячем.

Учитель по черзі кидає учням м’яч і називає різні англійські слова. Якщо слово пов’язано з темою «Школа», учні повинні зловити м’яч, якщо не пов’язано, то відбити. Наприклад:

T: Book!

Учень ловить м’яч.

T: Pen!

192

www.e-ranok.com.ua

UNIT 7. I AM AT SCHOOL

ІІ.

Vocabulary

Practice

Учень ловить м’яч.

T: Fine!

Учень відбиває м’яч.

T: Thank you!

Учень відбиває м’яч.

T: Pencil!

Учень ловить м’яч.

оСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Aктивізація ЛО теми.

1)Бесіда за малюнками в підручнику. Впр. 1 (с. 104).

T: Look at the pictures on page 124 and match them with the words below.

2)Впр. 2 (с. 124).

Учні в парах, спираючись на поданий у вправі зразок, ставлять один одному запитання та відповідають на них.

3)Гра «Естафета».

Учитель поділяє клас на три команди. На трьох партах (по парті для команди) у кінці класної кімнати розкладує предмети: декілька ручок, олівців, пензликів, альбом, фарби, лінійки, книги та невелику (можна іграшкову) сумку (портфель). Потім називає предмети, що лежать на партах, а представники команд повинні швидко принести їх на старт. Наприклад:

Т: Book!

Представники команд біжать до парти своєї команди і приносять названий предмет. Той гравець, що першим приносить правильний предмет, заробляє один бал для своєї команди. Перемагає команда, що отримає більше балів.

4)Впр. 3 (с. 124).

Учні хором повторюють слова пісні за вчителем, потім разом співають.

Listening and

Speaking

2.Аудіювання і говоріння.

Учитель роздає учням картки з малюнками (НО) і читає діалоги. Учні повинні поставити «галочку» поряд із відповідним малюнком. Після цього вони, спираючись на малюнки, в парах інсценують діалоги.

T: Listen and tick () the correct item. One.

Look! Is it a textbook?

No, it’s an exercise book!

Two.

Look! Is it a pencil?

No, it’s a brush! Three.

Look! Is it a bag?

No, it’s a pencil case! Four.

Look! Is it a desk?

No, it’s a teacher’s table! Five.

Look! Is it an album?

No, it’s a book!

www.e-ranok.com.ua 193

РОЗДІЛ 7: Я В ШКОЛІ

НО:

1.

2.

3.

4.

5.

Pronunciation 3. Фонетична зарядка.

1)Впр. 4 (с. 125).

Т: Послухайте слова і скажіть, який у них спільний голосний звук.

Учитель читає слова. Учні слухають і відповідають на запитання, потім читають слова вправи самостійно. Учитель корегує вимову.

2)Вивчення скоромовки.

Учитель читає скоромовку. Потім учні практикуються у правильному та швидкому її вимовлянні.

T: The cook took a good look at the pudding and put sugar in it.

3)Гра «Snowballs».

Учитель «кидає першу снігову кульку»: вимовляє слово зі звуком [u:].

194

www.e-ranok.com.ua

UNIT 7. I AM AT SCHOOL

Діти «кидають снігові кульки» у відповідь: називають слова з тим самим звуком. Той, хто не може назвати слово, виходить з гри. Перемагає учень, який назве останнє слово.

Alphabet 4. Повторення літер англійської абетки. Впр. 5 (с. 125).

Учні записують слова впр. 1 (с. 124) в алфавітному порядку. По закінченні роботи учитель збирає зошити на перевірку.

Speaking 5. Розвиток умінь мовлення. Впр. 6 (с. 125).

Учні по черзі розповідають, які шкільні речі у них у портфелях.

ІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання

РЗ, впр. 1 (с. 82), 2 (с. 83) (письмово).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі TP1P2P3.

Т: What did you practise to speak about at this lesson? What games did we play?

What rhyme have you learned? What school things can you name?

УРОК 60 (2)

Підтема Чи ти можеш дати мені ручку?

Мета: Ознайомити з новими ЛО. Повторити та активізувати ЛО теми.

Формувати навички правильної вимови звуків англійської мови. Навчати читання.

Розвивати вміння монологічного й діалогічного мовлення. Виховувати усвідомлення важливості навчання.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для роботи у групах (НО1), для самостійної роботи (НО2) (див. матеріал для копіювання).

$ Хід уроку

І.

 

ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

 

Greeting

1.

Привітання.

 

 

 

T: Good morning, children! How are you today?

 

 

 

Ps: We are very well, thank you!

Aim

2.

Повідомлення теми та мети уроку.

 

 

 

T: At this lesson we’ll continue discussing holidays, and you’ll practise to speak about

 

 

 

a family holiday.

www.e-ranok.com.ua 195

РОЗДІЛ 7: Я В ШКОЛІ

Check on Homework

Warming up

3.Перевірка домашнього завдання.

1)РЗ, впр. 1 (с. 82).

Учні називають шкільні речі, які вони домалювали.

2)РЗ, впр. 2 (с. 83).

Учні в парах обговорюють шкільні речі, що є в їхніх портфелях. Учитель стежить за правильністю відповідей.

4.Введення в іншомовну атмосферу.

1)Повторення вірша. Впр. 3 (с. 125). Учні хором розповідають вірш.

2)Гра «Ask Your Friend».

T: Попросіть товариша зробити те, про що я прошу вас. Наприклад:

T: Give me the book.

Р1 (звертаючись до товариша): Give me the book, please. T: Give me the pen.

Р2 (звертаючись до товариша): Give me the pen, please.

ІІ.

Presenting

and Practising

Vocabulary

оСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1.Подання та активізація нових ЛО.

1)Впр. 1 (с. 126).

T: Look at the pictures on page 126. What school things can we see?

Учні відповідають.

2)Впр. 2 (с. 126).

Учні в парах ставлять один одному запитання до малюнків вправи.

3)Гра «Quick Wit».

T: Look at the blackboard and try to remember the order of the cards.

Учитель вивішує на дошці картки (HO1) із зображеннями предметів за темою «Шкільне приладдя» у певній послідовності. Учні поділяються на групи по троє- п’ятеро. Кожна група отримує комплект таких самих карток, як на дошці. Учитель перегортає картки, а діти повинні розташувати свої у тій самій послідовності, що й дошці, потім назвати зображені предмети англійською мовою. Перемагає група, що швидше й правильніше виконає завдання.

HO1:

196

www.e-ranok.com.ua

UNIT 7. I AM AT SCHOOL

Закінчення завдання

Reading 2. Навчання читання. Впр. 3 (с. 126).

1)Reading. Етап читання.

Учні в парах читають діалог за ролями.

2)Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту тексту.

а) Впр. 4 (с. 127).

Учні по черзі читають твердження до змісту діалогу, погоджуються з правильними, виправляють неправильні.

б) Впр. 5 (с. 127).

Учні усно в парах складають діалоги за зразком впр. 3 (с. 126) і розігрують їх за ролями.

Учитель стежить за правильністю виконання завдань.

Listening

Comprehension

3.Аудіювання.

Учитель роздає дітям картки (НО2) із зображенням шкільних речей і читає діалоги. Учні слухають і ставлять «галочку» () поряд із зображенням того предмета, назву якого вони чують. Потім рахують кількість «галочок» () для кожного малюнка. Після цього розфарбовують і називають зображені предмети.

T: Listen to the dialogues. Put a tick () next to the school things every time they are named.

Dialogue 1

Mother: Hurry up, Liz! Take your bag and go to school! Liz: OK, Mom.

Dialogue 2

Tom: Can you give me your red pencil for a moment, Ann? Ann: Yes, sure. Do you need a blue pencil, too?

Tom: No, thanks.

Dialogue 3

Teacher: Please, open your books at page 8. Pupil: Our English books?

Teacher: Yes, look, this book.

www.e-ranok.com.ua 197

РОЗДІЛ 7: Я В ШКОЛІ

Dialogue 4

Teacher: Max, do you have a pen? Max: No, sorry.

Teacher: Maybe, the pen is in your bag?

Max: Let me see... There is a book, a pencil... Yes, I have got a pen!

Teacher: Good!

Бесіда з учнями.

T: How many ticks () have you got for a book/pen/pencil/bag?

Учні по черзі відповідають.

T: Now colour the pictures, then name the things you see.

Speaking

Physical

Activity

HO2:

4.Розвиток умінь мовлення. Впр. 6 (с. 127).

Учні по черзі описують шкільні речі, які є у них у портфелях.

5.Фізкультхвилинка.

Т: Hands up! Hands down! Hands on hips! Sit down! Bend left! Bend right! March! Run!

One! Two! Three! Hop! One! Two! Three! Stop!

Учні виконують команди.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 1 (с. 84) (письмово), 2 (с. 85) (усно).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі TP1P2P3.

Т: What topic did we discuss at the lesson today? What new information have you found out? What new words have you learned?

198

www.e-ranok.com.ua

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]