Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2_klas_plani-konspekti_nesvit.pdf
Скачиваний:
7
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
17.11 Mб
Скачать

UNIT 1. MY FAMILY AND FRIENDS

Slowly bend your knees.

Up again and stand up tall,

Put your right foot out;

Shake your fingers.

Nod your head

And twist yourself about.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

1)РЗ, впр. 1, 2 (с. 9) (письмово).

2)Впр. 6 (с. 15) (усно).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Заключна бесіда з учнями.

Т: What topic were we discussing? What rhymes have we learned? What game did we play?

What task did you like most?

УРОК 7 (7)

Підтема У моїй родині.

Мета: Ознайомити з новими ЛО. Повторити й активізувати ЛО теми.

Формувати навички правильної вимови звуків англійської мови. Продовжувати формувати навички читання.

Розвивати вміння монологічного й діалогічного мовлення. Розвивати комунікативні здібності учнів.

Виховувати повагу до членів своєї родини.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для роботи у групах (НО) (див. матеріал для копіювання), гральний кубик, фішки.

$ Хід уроку

І.

 

ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

 

Greeting

1.

Привітання.

 

 

 

T: Good morning! How are you today?

 

 

 

Ps: We are fine, thank you!

Aim

2.

Повідомлення теми та мети уроку.

 

 

 

T: At this lesson we’ll continue speaking about family. You’ll learn some new words, practise

 

 

 

in reading and by the end of the lesson you’ll be able to speak about your family.

Warming up 3. Введення в іншомовну атмосферу.

1)Повторення пісні «How Is Your Mother?».

Учні хором співають пісню.

37

www.e-ranok.com.ua

РОЗДІЛ 1: МОЯ СІМ’Я І ДРУЗІ

Check on Homework

2)Вивчення вірша «Finger Family».

Учитель розповідає вірш, вказуючи на відповідні пальці руки (father — великий палець, mother — вказівний, brother — середній, sister — підмізинний, baby — мізинець) і пояснюючи нові слова. Учні повторюють текст вірша за вчителем, потім розповідають хором.

FINGER FAMILY

This is the father short and stout,

This is the sister with a dolly on her knee,

This is the mother with children all about,

This is the baby still to grow,

This is the brother, tall as you can see,

This is the family all in a row.

4. Перевірка домашнього завдання.

1)РЗ, впр. 1 (с. 9).

Учні називають слова на позначення членів родини, які вони знайшли в таб­лиці.

2)РЗ, впр. 2 (с. 9).

Учні по черзі читають речення і пояснюють застосування вказівних займен­ників. Учитель перевіряє правильність виконання завдань.

ІІ.

Presenting

Vocabulary

Pronunciation

оСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Подання нових ЛО.

1) Бесіда за малюнками в підручнику. Впр. 1 (с. 16).

T: Look at the pictures at the top of page 16. In the first picture we can see an open book and in this book there is a story. Repeat: story.

In picture 2 there is a woman, she is a young woman, she is young. Repeat: young. In picture 3 there is a man. Is he young? No he is old. Repeat: old.

What can we see in picture 4? We can see a pie. Repeat: pie. What pie is this? Maybe it’s an apple pie.

And in picture 5 there is a woman. Is she young or old? She isn’t old, she is young. What is she doing? She is cooking. To cook. Repeat: cook. What is she cooking? She is cooking a pie. She is cooking an apple pie.

2) Впр. 2 (с. 16).

Учні в парах ставлять один одному запитання за поданим у вправі зразком.

2. Фонетична зарядка.

T: Послухайте пари слів і визначте, чи однакові в них наголошені голосні:

aunt uncle; mother father; brother mother; car far; young yard; duck dark; monkey market; Sunday Monday.

Послухайте ці пари слів ще раз і порахуйте, скільки разів ви почули звук [2], а скільки разів — звук [%:]. Який з цих звуків короткий, а який довгий?

Учитель ще раз читає пари слів. Учні відповідають на запитання.

Reading 3. Навчання читання. Впр. 3 (с. 16).

1)Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання. Бесіда з учнями.

T: Look at the bottom picture on page 16. Who can we see? We can see a woman and children — a boy and a girl. The boy’s name is Alan and the girl’s name is Ann. The woman is the children’s aunt. Her name is Amy.

What is there on the table? There are three apples and a piece of a pie. What pie is that? It’s an apple pie.

38

www.e-ranok.com.ua

UNIT 1. MY FAMILY AND FRIENDS

Vocabulary

Revision and

Practice

HO:

2)Reading. Етап читання.

Спочатку учитель читає текст, а учні слухають. Потім учитель читає по реченню, а діти хором читають за ним.

T: Listen and read after me.

3)Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту тексту.

а) Впр. 4 (с. 17).

Учні читають речення й обирають правильний варіант його закінчення.

б) Впр. 5 (с. 17).

Учні знаходять у тексті впр. 3 (с. 16) слова, що починаються з літери А, та усно складають речення з одним із них.

Учитель стежить за правильністю виконання завдань.

4.Повторення та активізація ЛО теми.

Настільна гра «Сім’я».

Учні грають у групах по двоє-шестеро: отримують фішки і по черзі кидають кубик. Якщо випадає парне число, слід назвати члена родини жіночої статі (mother, grandmother/granny, sister, aunt, daughter), а якщо непарне — чоловічої (father, grandfather, son, brother, uncle). Фішки пересуваються на відповідну кількість клітинок на ігровому полі. Якщо учень неправильно називає слово або не може назвати члена родини, він пропускає хід. Виграє той, хто першим дістанеться фінішу. Учитель стежить за ходом гри.

START

FINISH

39

www.e-ranok.com.ua

РОЗДІЛ 1: МОЯ СІМ’Я І ДРУЗІ

Speaking 5. Активізація мовленнєвих зразків.

1)Впр. 2 (с. 16).

Учні працюють у парах: користуючись запитаннями вправи як прикладами, обговорюють членів їх родин.

2)РЗ, впр. 3 (с. 12).

Учні в парах ставлять один одному запитання відповідно до завдання вправи.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 1 (с. 11), 2 (с. 12), письмово.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі TP1P2P3.

Т: What topic were we discussing? What rhyme have we learned? What game did we play?

What task did you like most?

УРОК 8 (8)

Підтема Мій дядько — сильний.

Мета: Ознайомити з новими ЛО. Повторити та активізувати ЛО теми. Формувати навички аудіювання.

Продовжувати формувати навички правильної вимови звуків англійської мови. Розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів. Виховувати повагу до членів своєї родини.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для самостійної роботи (НО) (див. матеріал для копіювання).

$ Хід уроку

І.

 

ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

 

Greeting

1.

Привітання.

 

 

 

T: Good morning! How are you today?

 

 

 

Ps: We are fine, thank you!

Aim

2.

Повідомлення теми та мети уроку.

 

 

 

T: At this lesson we’ll train to describe family members. You’ll find out some new

 

 

 

words, practise in listening and learn a family rhyme.

40

www.e-ranok.com.ua

UNIT 1. MY FAMILY AND FRIENDS

Warming up 3. Введення в іншомовну атмосферу.

Check on Homework

1)Повторення пісні «How Is Your Mother?» і вірша «Finger Family».

Учні хором співають пісню, а потім по черзі розповідають вірш.

2)Гра «Family Picture».

Учні на окремих аркушах паперу зображують когось із членів своєї родини. Потім по черзі виступають у ролі ведучого: демонструють свій малюнок класові. Інші учні ставлять загальні запитання, намагаючись здогадатися, кого з членів сво-

єї родини намалював ведучий: «Is this your mother/sister/grandmother?» тощо.

4. Перевірка домашнього завдання.

1)РЗ, впр. 1 (с. 11).

Учні по черзі читають речення і повідомляють, чи відповідають вони малюнкам.

2)РЗ, впр. 2 (с. 12).

Учні ланцюжком читають текст вправи, перевіряючи правильність виконання завдання.

ІІ.

Presenting

and Practising

Vocabulary

оСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1.Подання та активізація нових ЛО.

1)Бесіда за малюнками в підручнику. Впр. 1 (с. 18).

T: Look at the pictures at the top of page 18. Look at the boy in the first picture (вказує на відповідний малюнок). What is he like? He is nice — «приємний», «люб’язний». Who in your family/class is nice?

What is the boy in the next picture (вказує на відповідний малюнок) is like? He is kind — «добрий». Who in your family/class is kind?

The boy in the third picture is a sportsman (вказує на відповідний малюнок). He is strong — «сильний». Who in your family/class is strong?

Is the boy next to him (вказує на відповідний малюнок) also strong? No, he is weak — «слабкий». Are you weak or strong?

Look at the man (вказує на відповідний малюнок). What is he like? He is handsome — «гарний». We say «гарний» — handsome — about men and boys, and we say «гарна» — pretty — about women and girls.

So what is the girl in the last picture like? She is pretty. Is your mother/sister/father/brother handsome or pretty?

2)Гра «Пантоміма».

Учні по черзі виходять до дошки й зображують приємну/добру/сильну/слабку/ гарну/молоду/стару людину. Інші учні повинні назвати слово, що відповідає цьому образу. Наприклад:

Ps: Are you kind? Leader: No, I am not. Ps: Are you handsome? Leader: No, I am not. Ps: Are you nice? Leader: Yes, I am.

3)Вивчення вірша. Впр. 2 (с. 18).

Учні повторюють слова вірша за вчителем; потім учитель починає розповідати, а діти продовжують.

41

www.e-ranok.com.ua

РОЗДІЛ 1: МОЯ СІМ’Я І ДРУЗІ

T: My uncle is strong. Ps: Is he strong?

T: Yes, he is. My aunt is kind. Ps: Is she kind? T: Yes, she is…

Після цього учні можуть розповідати цей віршик по черзі у парах або самостійно (за бажанням).

4)Робота в парах. Впр. 3 (с. 18).

Учні працюють у парах: користуючись запитаннями вправи як прикладами, обговорюють членів своїх родин.

Listening

Comprehension

2.Аудіювання.

Учитель роздає учням картки з малюнками (НО). Потім читає діалоги. Якщо речення відповідає малюнку, учні ставлять поряд з ним «галочку», а якщо не відповідає,— то хрестик.

Учитель читає речення двічі. Після другого разу учні повідомляють, відповідає діалог малюнкaм (кажуть «yes» або просто кивають) або не відповідає (кажуть «no»

чи хитають головою).

T: Listen and put a tick () or a cross (×). One.

Who is this woman?

This is my grandma. She is nice and kind.

Two.

Who is this strong man?

This is my uncle.

Three.

Is this your sister?

Yes, she is.

Oh, she is nice and pretty.

She is like my mum! Four.

Who is this boy?

This is my elder brother. His name is Steve. Five.

What is your father like?

He is strong and handsome.

Six.

Can your sister help us with these bags?

Oh, no! She is small and weak!

НО:

1.

2.

×

42

www.e-ranok.com.ua

UNIT 1. MY FAMILY AND FRIENDS

Закінчення завдання

3.

4.

 

 

 

 

 

 

5.

6.

Pronunciation 3. Фонетична зарядка. Впр. 5 (с. 19).

T: Послухайте пари слів і визначте, чи однакові в них наголошені голосні. Потім послухайте ці пари слів ще раз і порахуйте, скільки разів ви почули звук [0], а скільки разів — звук [е]. Повторіть ці звуки за мною: [0] — [е]. А тепер прочитайте слова вправи самостійно, звертаючи увагу на вимову цих звуків.

Учитель читає пари слів, учні слухають і виконують завдання. Потім учні по черзі читають слова. Учитель корегує помилки у вимові.

Speaking 4. Розвиток умінь мовлення.

1)РЗ, впр. 2 (с. 13).

Учні в групах по троє-четверо обговорюють запитання вправи.

2)Впр. 6 (с. 19).

Учні в невеликих групах по черзі розповідають про когось зі своїх рідних. Учитель допомагає за потреби.

Project Work 5. Робота над проектом. Впр. 4 (с. 19).

Учні за допомогою вчителя створюють «сімейні альбоми» і в групах розповідають про членів своїх родин.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 1, 3 (с. 13) (усно).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі TP1P2P3.

Т: What topic were we discussing? What words have you learned? What game did we play?

What task did you like most?

43

www.e-ranok.com.ua

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]