Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2_klas_plani-konspekti_nesvit.pdf
Скачиваний:
7
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
17.11 Mб
Скачать

UNIT 2. LET’S HAVE FUN!

УРОК 19 (9)

Підтема Повторення граматики.

Мета: Повторити лексичний матеріал теми.

Повторити граматичний матеріал: множину іменників; займенники; теперішній неозначений час. Продовжувати формувати навички правильної вимови звуків англійської мови. Удосконалювати вміння аудіювання.

Розвивати навички монологічного й діалогічного мовлення. Виховувати культуру спілкування.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для самостійної роботи (НО) (див. матеріал для копіювання).

 

 

$ Хід уроку

І.

 

 

ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

 

 

Greeting

1.

Привітання.

 

 

 

 

T: How do you do!

 

 

 

 

Ps: How do you do!

Aim

2.

Повідомлення теми та мети уроку.

T: At this lesson we’ll remember how to speak about things we usually do; you’ll practise in using pronouns and telling the number of things. Besides, we’ll practise vocabulary on the topic «Let’s Have Fun!».

Warming up 3. Введення в іншомовну атмосферу.

Вивчення пісні.

Учні повторюють текст пісні за вчителем, показуючи числа, які називають, на пальцях, а потім хором співають.

TEN LITTLE INDIAN BOYS

One little, two little, three little Indians,

Four little, five little, six little Indians,

Seven little, eight little, nine little Indians,

Ten little Indian boys.

Ten little, nine little, eight little Indians,

Seven little, six little, five little Indians,

Four little, three little, two little Indians,

One little Indian boy.

ІІ.

Listening

Comprehension

оСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1.Аудіювання.

Учитель роздає картки (НО) з малюнками, потім читає речення. Якщо речення відповідає малюнку, учні ставлять поряд «галочку», а якщо не відповідає,— то хрестик.

Учитель читає речення двічі. Після першого разу учні виконують завдання. Після другого — повідомляють, відповідає речення малюнку (кажуть «yes») чи не відповідає (кажуть «no» і виправляють помилку).

75

www.e-ranok.com.ua

РОЗДІЛ 2: ДАВАЙТЕ РОЗВАЖАТИСЯ!

T: Listen and put a tick () or a cross (×). One. We can see three boys and three bikes.

Two. We can see a swing, a skipping rope and two dolls. Three. We can see two planes, five cars and three robots. Four. We can see eight apples.

Five. We can see ten pictures.

НО:

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

 

 

5.

Grammar

Revision

2.Повторення граматичного матеріалу.

1)Бесіда з учнями.

T: Look at the examples in the box on page 40 and say how we can form plural forms.

2)Впр. 1 (с. 40).

Учні самостійно письмово виконують завдання.

3)Впр. 2 (с. 40).

Учні спочатку виконують завдання усно, а потім записують речення в зошити.

4)Впр. 3 (с. 40).

Учні усно добирають відповіді до поданих запитань, потім читають міні-діалоги в парах.

76

www.e-ranok.com.ua

UNIT 2. LET’S HAVE FUN!

Physical

Activity

Check on Homework

5)Впр. 4 (с. 41).

Учні письмово складають речення з поданих слів, потім використовують ці речення, щоб описати малюнок.

6)Впр. 5 (с. 41).

Учні вивчають інформацію в рамці на с. 41 і письмово виконують завдання вправи. Наприкінці уроку вчитель збирає зошити на перевірку.

7)Впр. 6 (с. 41).

Учні працюють у групах: розповідають один одному про те, що вони роблять протягом тижня.

8)Граматична гра.

Учитель поділяє клас на дві команди. Потім пише на дошці дієслова: ride, play, help, watch, fly тощо. Кожна з команд складає з ними своє речення у теперішньому неозначеному часі. Кожне правильне речення приносить один бал. Перемагає команда, яка отримає більше балів.

3.Фізкультхвилинка.

Учні виконують команди вчителя.

Т: Hands up! Hands down! Hands on hips! Sit down! Bend left! Bend right! March! Run!

One! Two! Three! Hop! One! Two! Three! Stop!

4.Перевірка домашнього завдання.

1)РЗ, впр. 1 (с. 27).

Учні по черзі читають свої речення до кожного з малюнків.

2)Впр. 4, 6 (с. 39).

Учні по черзі виходять до дошки, демонструють свої проекти та розповідають, що вони зазвичай роблять у неділю.

Учитель перевіряє правильність виконання завдань.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 1 (с. 29), 3 (с. 30) (письмово), 2 (с. 29) (усно).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі TP1P2P3.

Т: What did we practise at this lesson? What task was the most difficult to do?

77

www.e-ranok.com.ua

РОЗДІЛ 2: ДАВАЙТЕ РОЗВАЖАТИСЯ!

УРОК 20 (10) (КОНТРОЛЬНИЙ)

Підтема Повторення. Контрольна робота.

Мета: Повторити лексико-граматичний матеріал теми.

Перевірити рівень мовної та мовленнєвої компетенції за темою. Обладнання: Підручник, робочий зошит, зошит для контролю знань, Test 2.

$ Хід уроку

І.

 

ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

 

Greeting

1.

Привітання.

 

 

 

T: How do you do!

 

 

 

Ps: How do you do!

Aim

2.

Повідомлення теми та мети уроку.

 

 

 

T: Today you’ll remember the rhymes, words and grammar on the topic «Let’s Have

 

 

 

Fun»; after that, you’ll write a test to check your knowledge on this topic.

Warming up 3.

Введення в іншомовну атмосферу.

ІІ.

Check on Homework

Revision

1)Повторення пісні «Ten Little Indian Boys».

Учні хором співають пісню.

2)Гра «Назви слово».

Учитель або учень кидає учням по черзі м’яч, називаючи звук із вивчених, учні повертають м’яч, називаючи слово з цим звуком за темою «Let’s Have Fun».

оСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. Перевірка домашнього завдання.

1)РЗ, впр. 1 (с. 29).

Один з учнів читає текст вправи, решта перевіряє правильність застосування слів.

2)РЗ, впр. 2 (с. 29).

Учні по черзі називають присвійні займенники, які вони застосували в реченнях вправи.

3)РЗ, впр. 3 (с. 30).

Учні по черзі читають речення, які вони вважають правильними, пояснюючи свій вибір.

Учитель перевіряє правильність виконання вправ.

2. Повторення.

1)Аудіювання. Впр. 1 (с. 42).

Учитель двічі читає діалоги. Учні слухають і співвідносять ці діалоги з малюнками на с. 42. Потім розігрують їх у парах.

2)Повторення ЛО теми. Впр. 2 (с. 42).

Учні знаходять і записують слова, що відповідають малюнкам вправи.

78

www.e-ranok.com.ua

UNIT 2. LET’S HAVE FUN!

3)Читання. Впр. 3, 4 (с. 43).

Спочатку вчитель читає текст вправи, а учні слухають та слідкують за підручником. Потім учні ланцюжком читають речення тексту. Після цього виконують впр. 4 (с. 43): читають твердження до тексту, обираючи правильний варіант їх закінчень.

4)Повторення літер англійської абетки. Впр. 5 (с. 43).

Учні знаходять у тексті впр. 3 слова з літерою Хx і називають їх по буквах.

5)Впр. 6 (с. 43).

Учні письмово виконують завдання, учитель викликає двох-трьох з них і просить прочитати їх тексти.

Instruction

3.

Інструкція щодо виконання контрольної роботи.

 

 

 

T: Зараз ви напишете контрольну роботу, яка дозволить перевірити ваші знання

 

 

 

з розділу «Давайте розважатися!». Контрольна робота складається з трьох за-

 

 

 

вдань.

Test

4.

Виконання контрольної роботи. Тест 2.

 

 

 

Текст контрольної роботи див. на с. 292.

ІІІ.

 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

 

Homework

1.

Домашнє завдання.

 

 

 

РЗ, впр. 1, 2 (с. 31) (письмово).

Summarizing 2.

Підведення підсумків уроку.

 

 

 

Заключна бесіда з учнями.

 

 

 

T: Have you got any questions on the tasks of your test? Do you think you did the test

 

 

 

successfully? What task was the most difficult? Which one was the most interesting?

79

www.e-ranok.com.ua

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]