Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2_klas_plani-konspekti_nesvit.pdf
Скачиваний:
7
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
17.11 Mб
Скачать

РОЗДІЛ 3: ЗОВНІШНІСТЬ

UNIT 3. APPEARANCE

РОЗДІЛ 3: ЗОВНІШНІСТЬ

УРОК 21 (1)

Підтема У мене — щасливе обличчя!

Мета: Ознайомити з новими ЛО.

Розвивати вміння сприйняття тексту на слух.

Формувати навички правильної вимови звуків англійської мови. Навчати читання.

Розвивати навички монологічного й діалогічного мовлення. Виховувати ввічливість.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, запис пісні «One Fine Face», програвач компакт-дисків.

$ Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

T: Hello, children! How are you?

Ps: We are fine! Thank you!

Discussing

the Results

of the Test

2.Обговорення результатів контрольної роботи.

Учитель підводить підсумки контрольної роботи: повідомляє, які завдання були виконані успішно, а які — неправильно, пояснює складні моменти, відповідає на запитання учнів.

Aim

Check on Homework

Warming up

3.Повідомлення теми та мети уроку.

T: This lesson is called «I’ve Got a Happy Face» and that means that we’ll start discussing appearance.

You’ll learn how to describe people and toys, get to know some new words, and practise them in games, exercises and rhymes.

4.Перевірка домашнього завдання.

1)РЗ, впр. 1 (с. 31).

Учні називають слова, які вони записали під малюнками.

2)РЗ, впр. 2 (с. 31).

Учні читають запитання і відповіді на них. Учитель перевіряє правильність виконання завдань.

5.Введення в іншомовну атмосферу.

T: Сьогодні ми з вами вивчимо пісню із дуже популярного в Америці телевізійного шоу «Sesame Street Family Story».

Учитель вмикає запис пісні, підспівує, виконуючи відповідні рухи.

80

www.e-ranok.com.ua

UNIT 3. APPEARANCE

Учні повторюють за вчителем слова пісні, указуючи на частини обличчя, які називають.

ONE FINE FACE

Ernie: I’ve got two eyes (вказують на очі). Elmo: Oh, got two eyes.

Ernie: So I can see. Elmo: Yes, eyes can see.

Ernie: I’ve got two ears (вказують на вуха) to listen to what you say to me.

Elmo: What you say to me.

Ernie: I’ve got a mouth (вказують на рот). Elmo: Yes, got a mouth.

Ernie: So I can speak. Elmo: A mouth can speak.

Ernie: I’ve got a cheek (вказують на щічку) right here And here I’ve got another cheek (вказують на другу щічку). Elmo: Another cheek.

Ernie: I’ve got a nose (вказують на ніс). Elmo: One little nose.

Ernie: So I can smell. Elmo: A nose can smell.

Ernie: I’ve got a chin (вказують на підборіддя), But what a chin does I just can’t tell.

Elmo: Just can not tell.

Ernie: I’ve got eyes, ears, nose, mouth, cheek, and chin (вказують на відповідні частини обличчя),

Each in its place.

And they’re all part of one fine face (показують обличчя).

ІІ.

Presenting

and Practising

Vocabulary

оСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1.Подання та активізація нових ЛО.

1)Бесіда з учнями.

T: Look at me! This is my face. This is my head/nose/mouth/hair/chin — touch your head/nose/mouth/hair/chin! These are my eyes/ears/cheeks/lips — touch your eyes/ ears/cheeks/lips! This is my right eye/ear/cheek — touch your right eye/ear/cheek! And this is my left eye/ear/cheek — touch your left eye/ear/cheek!

2)Впр. 1 (с. 44).

T: Look at the clown’s face. Point to his head/nose/mouth/hair/chin/eye/ear/cheek/ lip.

Учні показують відповідні частини обличчя на малюнку.

3)Впр. 2 (с. 44).

T: Point to your head/nose/mouth/hair/chin/eye/ear/cheek/lip.

Учні показують відповідні частини своїх облич.

4)Гра «Touch Your Nose».

Ведучий (спочатку вчитель, а потім один із учнів) вимовляє команди й сам їх виконує, але не завжди правильно. Діти повинні слухати команди і правильно їх виконувати. Учні, які припускаються помилки, виходять з гри. Перемагає той, хто залишиться у грі останнім.

81

www.e-ranok.com.ua

РОЗДІЛ 3: ЗОВНІШНІСТЬ

Reading and

Speaking

ІІ.

Homework

Summarizing

2.Навчання читання й говоріння.

1)Впр. 3 (с. 44).

Учні повторюють тексти діалогів за вчителем, після чого розігрують ці діалоги

в парах.

2)Перевірка розуміння змісту діалогів. Впр. 4 (с. 45).

Учні читають твердження до текстів діалогів, погоджуються з правильними і виправляють неправильні.

3)Впр. 6 (с. 45).

Учні складають короткі усні повідомлення про свою улюблену іграшку та по черзі виступають з ними.

Учитель стежить за правильністю виконання завдань.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

1.Домашнє завдання.

РЗ, впр. 1 (с. 32) (усно), 2 (с. 32) (письмово).

2.Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі TP1P2P3.

Т: What did you practise to describe at this lesson? What new words have you learned?

УРОК 22 (2)

Підтема Це — я!

Мета: Ознайомити з новими ЛО. Повторити та активізувати ЛО теми.

Розвивати навички монологічного й діалогічного мовлення. Удосконалювати вміння аудіювання.

Формувати навички правильної вимови звуків англійської мови. Розвивати комунікативні здібності учнів.

Виховувати ввічливість. Обладнання: Підручник, робочий зошит.

$ Хід уроку

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting 1. Привітання.

Вірш «How Do You Do?».

Учитель читає вірш, учні повторюють за ним, а потім розповідають вірш хором. HOW DO YOU DO?

Good morning, good morning, Good morning to you.

82

www.e-ranok.com.ua

UNIT 3. APPEARANCE

Aim

Check on Homework

Warming up

This nice early morning

How do you do?

Good morning, good morning,

Good morning to you.

This nice early morning

I’m well, and you?

2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: At this lesson you’ll remember how to describe a face, and you’ll practise speaking about parts of the body.

3. Перевірка домашнього завдання.

1) РЗ, впр. 1 (с. 32).

Учні по черзі демонструють свої малюнки, які вони намалювали за текстом вправи.

2) РЗ, впр. 2 (с. 32).

Учні читають твердження до малюнка вправи, погоджуючись із правильними та виправляючи неправильні. Потім один з учнів описує ляльку за малюнком. Учитель перевіряє правильність виконання завдань.

4. Введення в іншомовну атмосферу.

Physical

Activity

1)Аудіювання.

Гра «Listen and Draw».

Учитель читає текст. Учні слухають опис зовнішності Візі та зображують його

в зошитах. Потім порівнюють свої малюнки з малюнками однокласників.

T: Listen and draw Weezie.

MEET WEEZIE

Weezie is a toy monster. Look at him! His three eyes are yellow. His nose is orange. He has two lips — one blue and one red — and five small ears. He has a big head with long green hair and a fat body. Weezie is kind and funny!

2)Повторення пісні «One Fine Face».

Учні хором співають пісню, вказуючи на частини обличчя, про які йдеться.

5. Фізкультхвилинка.

Учні повторюють за вчителем слова пісні, вказуючи на частини тіла, які називають.

HEAD AND SHOULDERS

Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, And eyes and ears and mouth and nose,

Head and shoulders, knees and toes, knees and toes.

ІІ.

Presenting

and Practising

Vocabulary

оСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1.Подання та активізація нових ЛО.

1)Бесіда з учнями.

T: Look at me! This is my smile (посміхається) and this is my body. These are my arms/fingers/hands/feet/toes/knees — touch your arms/fingers/hands/feet/toes/ knees!

83

www.e-ranok.com.ua

РОЗДІЛ 3: ЗОВНІШНІСТЬ

2)Впр. 1 (с. 46).

T: Look at the boy. Point to his arms/fingers/hands/feet/toes/knees. Point to your arms/fingers/hands/feet/toes/knees!

3)Впр. 2 (с. 46).

Учні поділяються на групи по четверо-п’ятеро і, дотримуючись викладених правил, грають у гру «Відгадай!».

4)Впр. 4 (с. 47).

Учні спочатку виконують завдання усно, а потім записують речення в зошити. Наприкінці уроку вчитель збирає зошити на перевірку.

5)Гра «Відчуття ліктя».

Учні стають у коло і повертаються попарно обличчям один до одного. Коли ведучий (вчитель або учень) промовляє фразу «Elbow to elbow», учні в парах мають доторкнутися ліктями один до одного. Далі даються команди «Head to head», «Nose to nose», «Ear to ear», «Hand to hand», «Leg to leg», «Knee to knee», вико-

ристовуючи назви різних частин тіла, а учні в парах їх виконують. Учитель стежить за ходом гри.

Pronunciation 2. Фонетична зарядка.

1)Впр. 5 (с. 46).

Т: Послухайте слова і скажіть, які голосні звуки ви почули.

Учитель читає ланцюжки слів; учні слухають і відповідають на запитання. Потім читають слова вправи самостійно. Учитель корегує вимову.

2)Вивчення вірша-скоромовки.

Учні слухають вірш-скоромовку у виконанні вчителя й рахують, скільки разів вони почують звуки [#] та [i:], потім розповідають вірш по черзі, практикуючись у правильній вимові цих звуків.

«Tell me, little Pete, What you like to eat?» «Well I like to eat

What is good and sweet».

Speaking 3. Розвиток умінь мовлення. Впр. 6 (с. 47).

Учні складають короткі усні повідомлення про свою зовнішність і виступають з ними. Учитель виправляє помилки у разі їх наявності.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 1 (с. 33) (усно), 2 (с. 33), 3 (с. 34) (письмово).

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі TP1P2P3.

Т: What topic did we discuss at the lesson today? What parts of the body can you name?

84

www.e-ranok.com.ua

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]