Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DZK.doc
Скачиваний:
327
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.9 Mб
Скачать

Тема 9. Система класифікації земель та земельних ділянок

Розглядається значення і важливість науково-обгрунтованої системи класифікації земель та земельних ділянок за різними критеріями. Приводяться основні вимоги до національних класифікаторів землекористувань у відповідності до рекомендацій Європейської Економічної Комісії (ЄЕК) при ООН. Приводяться основні вимоги до класифікаторів баз даних кадастру та необхідність їх узгодження з іншими галузевими класифікаторами. Доводиться ефективність використання “фасетної” моделі класифікаторів. Розглядається стан класифікації земель в Україні у відповідності з діючими нормативно-інструктивними документами та після введення в дію Земельного кодексу України.

Тема 10. Проект Світового банку «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру»

Описується Проект Світового банку «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру»: хронологія затвердження, інформація щодо впровадження проекту, мета проекту, структура проекту.

Робоча програма

Тема 1. Закон України «Про державний земельний кадастр»

 1. Концептуальні засади ведення державного земельного кадастру на сучасному етапі

 2. Основні положення Земельного кодексу України про державний земельний кадастр

 3. Аналіз основних положень законопроекту „Про державний земельний кадастр”

 4. Земельно-кадастрова діяльність та земельно-кадастрові роботи

 5. Об’єкти обліку державного земельного кадастр

 6. Передумови автоматизації ведення державного земельного кадастру в Україні

 7. КАДАСТР -2014 Бачення кадастру майбутнього

 8. Роль і місце земельного кадастру в національній інфраструктурі просторових даних

 9. Правовстановлюючий документ як підстава набуття права власності на нерухоме майно, види правовстановлюючих документів на нерухоме майно

Тема 2. Геодезичні мережі, геодезичні методи при здійсненні землевпорядних робіт

 1. Характеристика сучасної планової геодезичної мережі України

 2. Сучасні геодезичні прилади та польові геодезичні роботи

 3. Технології геодезичних робіт щодо забезпечення вихідної документації для складання проектної документації та комп’ютерної обробки вихідних даних після здійснення геодезичних робіт

Тема 3. Реєстрація речових прав на землю та нерухоме майно та їх обмежень

 1. Основні засади запровадження в Україні кадастрово-реєстраційної системи

 2. До визначення інституційної бази реєстраці

 3. Особливості застосування зарубіжного досвіду

 4. Основні принципи запровадження системи реєстрації прав на землю та нерухоме майно

 5. Облік та опис об’єктів нерухомого майна

 6. Державна реєстрація прав на нерухоме майно

Тема 4. Ліцензування землевпорядних та земле оціночних робіт

Тема 5. Застосування космічних знімків для забезпечення землевпорядних робіт

Тема 6. Інвентаризація земель та організація території

 1. Завдання проведення інвентаризацій земельних ресурсів

 2. Вимоги до точності виконання інвентаризаційних робіт

 3. Системний підхід до організації території інвентаризованих земель

Тема 7. Формування об’єктів нерухомого майна

 1. Роль формування об’єктів нерухомого майна в процесі кадастрово-реєстраційної діяльності

 2. Світовий досвід формування нерухомості

 3. Законодавчі передумови формування об’єктів нерухомого майна в Україні

 4. Рекомендації стосовно правового регулювання порядку формування об’єктів нерухомості

Тема 8. Індексні карти та кадастрові номери

 1. Вимоги до кадастрових номерів земельних ділянок та розташованих на ній об’єктів нерухомості

 2. Кадастрова структуризація території України

 3. Структура кадастрового номера земельної ділянки

 4. Порядок присвоєння кадастрових номерів

 5. Структура кадастрового номера інших об’єктів нерухомості

 6. Індексні карти об’єктів адміністративно-територіального устрою України

 7. Моделювання меж в кадастрових індексних картах

 8. Практика присвоєння кадастрових номерів в Російській федерації та Латвії

Тема 9. Система класифікації земель та земельних ділянок

 1. Вимоги до системи класифікації земель та земельних ділянок

 2. Система класифікації землекористувань ЄЕК

 3. Основні вимоги до класифікаторів баз даних кадастру

 4. Сучасний стан класифікації земель в Україні

Тема 10. Проект Світового банку «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру»

 1. Хронологія затвердження Проекту

 2. Інформація щодо впровадження проекту

 3. Структура Проекту

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МОДУЛЮ

(послідовність проведення занять та погодинне їх розбиття)

Найменування тем модуля

Кількість годин

Всього

лекц.

семін.

практ.

сам.

1

Закон України «Про державний земельний кадастр»

6

2

2

-

2

2

Геодезичні мережі, геодезичні методи при здійсненні землевпорядних робіт

2

-

-

-

-

3

Реєстрація речових прав на землю та нерухоме майно та їх обмежень

4

2

2

-

-

4

Ліцензування землевпорядних та земле оціночних робіт

2

-

-

-

-

5

Застосування космічних знімків для проведення землевпорядних робіт

2

-

-

-

6

Інвентаризація земель та організація території

4

2

-

2

2

7

Формування об’єктів нерухомого майна

2

2

-

2

-

8

Індексні карти та кадастрові номери

4

2

-

2

-

9

Система класифікації земель та земельних ділянок

2

2

-

-

2

10

Проект Світового банку «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру»

2

2

-

-

-

Всього

30

14

4

6

6

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]