Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DZK.doc
Скачиваний:
327
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.9 Mб
Скачать

Державний комітет України із земельних ресурсів

Проект „Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру”

Черняга Петро Гервасійович

Заслужений працівник освіти України,

декан, завідувач кафедри,

професор, доктор технічних наук

Національний університет водного господарства

та природокористування

МОДУЛЬ: 7

Державний земельний кадастр

(методичний посібник)

перероблений та доопрацьований

м.КИЇВ

2008Р. Зміст

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4

РОБОЧА ПРОГРАМА 7

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МОДУЛЮ 9

ОПИС СЕМІНАРСЬКОЇ, ПРАКТИЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 10

Семінарські заняття 10

Практичні заняття 10

Самостійна робота 10

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 11

ЛІТЕРАТУРА 13

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ 15

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 18

Тема 1. Закон України „Про державний земельний кадастр” 18

1.1. Концептуальні засади ведення державного земельного 18

кадастру на сучасному етапі 18

1.2. Основні положення Земельного кодексу України про державний земельний кадастр 20

1.3. Аналіз основних положень законопроекту „Про державний земельний кадастр” 23

1.4. Земельно-кадастрова діяльність та земельно-кадастрові роботи 25

1.5. Об’єкти обліку державного земельного кадастру 27

1.6. Передумови автоматизації ведення державного земельного кадастру в Україні 27

1.7 КАДАСТР – 2014. Бачення кадастру майбутнього 28

1.8. Роль і місце земельного кадастру в національній інфраструктурі просторових даних 29

1.9. Правовстановлюючий документ як підстава набуття права власності на нерухоме майно, види правовстановлюючих документів на нерухоме майно 32

Тема 2. Геодезичні мережі, геодезичні методи при здійсненні землевпорядних робіт 35

2.1. Характеристика сучасної планової геодезичної мережі України 35

2.2. Сучасні геодезичні прилади та польові геодезичні роботи 37

2.3. Технології геодезичних робіт щодо забезпечення вихідної документації для складання проектної документації та комп’ютерної обробки вихідних даних після здійснення геодезичних робіт 39

Тема 3. Реєстрація речових прав на землю та нерухоме майно та їх обмежень 40

3.1. Основні засади запровадження в Україні кадастрово-реєстраційної системи 40

3.2. До визначення інституційної бази реєстрації 41

3.3. Особливості застосування зарубіжного досвіду 45

3.4. Основні принципи запровадження системи реєстрації 46

прав на землю та нерухоме майно 46

3.4.1. Принцип соціальної спрямованості системи 46

3.4.2. Принцип єдиного кадастру 46

3.4.3. Принцип єдиної кадастрово-реєстраційної системи 47

3.4.4. Первинна реєстрація земельних ділянок 49

3.4.5. Принцип первинності реєстрації земельних ділянок 49

3.4.6. Принцип повноти кадастрового обліку 49

3.4.7. Принцип максимального врахування існуючої інфраструктури 50

3.4.8.Оптимізація техніко-економічних показників системи 50

3.5. Облік та опис об’єктів нерухомого майна 51

3.6 . Державна реєстрація прав на нерухоме майно 52

Тема 4. Ліцензування землевпорядних та землеоціночних робіт 58

Тема 5. Застосування космічних знімків для забезпечення землевпорядних робіт 60

Тема 6. Інвентаризація земель та організація території 62

6.1. Завдання проведення інвентаризацій земельних ресурсів 62

6.2. Вимоги до точності виконання інвентаризаційних робіт 69

6.3. Системний підхід до організації території інвентаризованих земель 70

Тема 7. Формування об’єктів нерухомого майна 71

7.1 Роль формування об’єктів нерухомого майна в процесі кадастрово-реєстраційної діяльності 71

7.2. Світовий досвід формування нерухомості 72

7.3. Законодавчі передумови формування об’єктів нерухомого майна в Україні 73

7.4. Рекомендації стосовно правового регулювання порядку формування об’єктів нерухомості 74

Тема 8. Індексні карти та кадастрові номери 76

8.1. Вимоги до кадастрових номерів земельних ділянок та розташованих на ній об’єктів нерухомості 76

8.2. Кадастрова структуризація території України 77

8.3. Структура кадастрового номера земельної ділянки 78

8.4. Порядок присвоєння кадастрових номерів 83

8.5. Структура кадастрового номера інших об’єктів нерухомості 84

8.6. Індексні карти об’єктів адміністративно-територіального устрою України 84

8.7. Моделювання меж в кадастрових індексних картах 85

8.8. Практика присвоєння кадастрових номерів в Російській федерації та Латвії 89

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]