Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DZK.doc
Скачиваний:
316
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.9 Mб
Скачать

8.2. Кадастрова структуризація території України

Для забезпечення унікальності кадастрового номера земельної ділянки застосовується підхід, який базується на ієрархічній фрагментації території України. При цьому виникає питання щодо оптимального з точки зору присвоєння кадастрових номерів поділу території України на окремі фрагменти та їх кодування. Деякі вітчизняні фахівці останнім часом пропонують використовувати спеціальний для цих цілей поділ території України на кадастрові регіони, секції, райони, зони, квартали, блоки які співпадають або не співпадають з межами адміністративно-територіальних утворень. В деяких випадках вважають за доцільне проводити межі “по основних магістралях та гідрографічних об’єктах” і “не пов’язувати межі населених пунктів та кадастрових зон” , інколи пропонують “заморожувати” межі цих утворень тощо.

Світовий досвід однозначно показує, що такого поняття, як “найкраща система кадастрової структуризації”, не існує. В кожній країні існує своя національна система кадастрової структуризації, яка враховує специфічні особливості економіки та географічного положення країни, її традиції, менталітет нації тощо і, що головне, виконує поставлені перед нею функції.

Прийнята в Україні система ієрархічної фрагментації території базується на використанні кодів об’єктів адміністративно-територіального строю України (КОАТУУ), який запроваджено Держкомстатом України в 1997 році.

Державний класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) є складовою частиною єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації. КОАТУУ розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 року № 326 “Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики”.

КОАТУУ призначено для забезпечення достовірності, зіставленості, цілісності та автоматизованої обробки інформації в різних розрізах усіх видів економічної діяльності.

КОАТУУ складається з кодів та назв усіх адміністративно-територіальних об’єктів України, які угруповані за ознаками територіальної спільності, історичних, економічних, географічних, етнічних і культурних особливостей.

Об’єктами класифікації КОАТУУ є одиниці адміністративно-територіального устрою України:

 • Автономна Республіка Крим;

 • області;

 • райони;

 • міста;

 • райони в містах;

 • селища міського типу;

 • селищні та сільські ради;

 • селища:

 • села.

Уся множина об’єктів класифікації розподілена за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю на чотири рівні ієрархічної класифікації. До кожного рівня класифікації входять об’єкти, що підпорядковані об’єктам попереднього рівня.

Перший рівень класифікації (розряди 1,2) включає:

 • Автономну Республіку Крим;

 • області;

 • міста, що мають спеціальний статус, який визначається законами України.

 • Другий рівень класифікації (розряди 3-5) включає:

 • міста обласного підпорядкування;

 • райони Автономної Республіки Крим, області;

 • райони в містах, що мають спеціальний статус, який визначається законами України.

 • Третій рівень класифікації (розряди 6-8) включає:

 • міста районного підпорядкування;

 • райони в містах обласного підпорядкування;

 • селища міського типу;

 • селищні та сільські ради.

 • Четвертий рівень класифікації (розряди 9,10) включає:

 • селища;

 • села.

Які переваги дає застосування КОАТУУ в ідентифікації земельних ділянок? По-перше, використовується існуюча кодифікація адміністративно-територіальних об’єктів, яка є чинною, супроводжується Держкомстатом України і призначена для міжвідомчого застосування. Таким чином, відпадає необхідність в запровадженні і підтримці нової системи кодифікації. По-друге, використовується існуючий поділ території України на об’єкти адміністративно-територіального устрою, межі яких законодавчо визначені і підтримуються в актуальному стані. Встановлення меж “по основним магістралям та гідрографічним об’єктам” пов’язано з надуманим поділом території України по сумнівним критеріям та із значними витратами по визначенню таких меж та їх підтримці. По-третє, такий підхід відповідає встановленому порядку організації кадастрових робіт як в структурі органів Держкомзему України, так і по їх взаємодії з органами місцевого самоврядування.

Прийнята в Україні система ієрархічної фрагментації території здійснюється за наступною схемою:

“Одиниця адміністративно-територіального устрою України” => “Кадастрова зона” => “Кадастровий квартал (фрагмент)” => “Земельна ділянка”.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]