Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DZK.doc
Скачиваний:
316
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.9 Mб
Скачать

1.4. Земельно-кадастрова діяльність та земельно-кадастрові роботи

Всі роботи, пов’язані з веденням та забезпеченням державного земельного кадастру, відносяться до земельно-кадастрової діяльності. Тобто, земельно-кадастрова діяльність - це наукова, технічна, виробнича і управлінська діяльність в галузі ведення державного земельного кадастру, організації та здійснення земельно-кадастрових робіт. До складу земельно-кадастрових робіт відносяться роботи з кадастрового зонування території, кадастрових зйомок, бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, грошової оцінки земельних ділянок, державного кадастрового обліку земельних ділянок та іншого нерухомого майна, реєстрації речових прав та їх обмежень, обліку кількості та якості земель.

Кадастрове зонування– це встановлення меж кадастрових округів, територіальних зон, кадастрових зон і кварталів та присвоєння їм кадастрових номерів. Кадастрове зонування території України здійснюється з метою визначення в межах кадастрових округів меж кадастрових зон, кадастрових кварталів та територіальних зон, розробки індексних карт та присвоєння земельним ділянкам та іншим об’єктам нерухомого майна кадастрових номерів.

Кадастрові зйомки– це комплекс робіт з встановлення або відновлення меж земельних ділянок, погодження їх з суміжними власниками землі та землекористувачами, встановлення меж угідь, інших об’єктів нерухомого майна, обмежень та обтяжень і виготовлення кадастрових планів.

Бонітування ґрунтів– це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, що мають сталий характер і суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах.

Економічна оцінка земель- оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва у сільському та лісовому господарствах і як просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці площі.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок– це капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок- це результат визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту.

Державний кадастровий облік земельних ділянок– це збір даних про територіальні зони, земельні ділянки та розташовані на них будинки, споруди та їх частини (включаючи квартири), внесення даних до реєстру територіальних зон, реєстру земельних ділянок та іншого нерухомого майна в складі Кадастру і їх узагальнення.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обмежень– це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обмежень з внесенням відповідних записів до державного Державного реєстру прав на нерухоме майно у складі державного земельного кадастру.

Державний реєстр прав на нерухоме майно– це єдина державна інформаційна система у складі державного земельного кадастру, яка містить відомості про речові права на нерухоме майно, їх обмеження, а також технічні дані про об’єкти нерухомого майна, суб'єктів речових прав, правочини, вчинені щодо таких об’єктів нерухомого майна.

Облік кількості земель– відображення в спеціальних кадастрових документах відомостей, які характеризують кожну земельну ділянку за площею та складом угідь.

Облік якості земель– відображення в спеціальних кадастрових документах відомостей, які характеризують земельні ділянки за природними та набутими властивостями, що впливають на їх родючість, а також за ступенем забруднення ґрунтів, функціональним призначенням, інженерно-геологічними умовами, рівнем забезпеченості соціальною, інженерно-транспортною та природоохоронною інфраструктурою.

Всі різновиди земельно-кадастрових робіт умовно можна розділити на три групи. Перша група – це роботи, результати яких вносяться в базу даних державного земельного кадастру. Ці роботи пов’язані зі збором та формуванням кадастрової інформації. До них відносяться: кадастрове зонування, кадастрові зйомки, бонітування, економічна та грошова оцінка. Друга група – це роботи, пов’язані з безпосереднім внесенням інформації в бази даних державного земельного кадастру у відповідності із Стандартом бази даних. Тобто, це роботи з державного кадастрового обліку земельних ділянок та іншого нерухомого майна. Результатом цих робіт є сформовані бази даних та картографічне забезпечення в середовищі ІТ та ГІС-технологій. До цієї групи відносяться також роботи з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень, які передбачають як використання уже сформованих кадастрових баз даних, так і внесення нових даних в Державний реєстр прав. Третій вид робіт – це роботи, пов’язані з використанням кадастрових баз даних. До них відносяться роботи з обліку кількості та якості земель, які зводяться до формування спеціальних кадастрових документів встановленої форми (як правило документів статистичної звітності) шляхом вибірок (SQL-запитів) з кадастрових баз даних.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]