Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DZK.doc
Скачиваний:
316
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.9 Mб
Скачать

Тема 4. Ліцензування землевпорядних та землеоціночних робіт

Ліцензування землевпорядних та земле оціночних робіт виконується на підставі Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робот.

Органом ліцензування на провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт є Держкомзем України.

Метою проведення ліцензування є встановлення кваліфікаційних, організаційних, технологічних та інших вимог щодо здійснення таких робіт, забезпечення встановленого порядку обліку, зберігання та використання матеріалів і відомостей про виконані роботи, захисту держави, територіальних громад і споживача від неякісної продукції.

Ліцензійні умови обов'язкові для всіх суб'єктів господарювання, які виконують землевпорядні та землеоціночні роботи на території України незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

Види землевпорядних та землеоціночних робіт, які підлягають ліцензуванню

1. Землевпорядні роботи:

а) розробка проектів державної і регіональної програм використання та охорони земель;

б) установлення на місцевості меж адміністративно-територіальних одиниць (область, район, місто, район у місті, селище, село) (крім топографо-геодезичних і картографічних робіт);

в) складання схем землеустрою, розроблення техніко-економічних обгрунтувань з використання та охорони земельних ресурсів адміністративно-територіальних одиниць;

г) складання проектів створення нових і впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;

ґ) складання проектів внутрігосподарського землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, селянських (фермерських) господарств та землеволодінь громадян;

д) розробка проектів культуртехнічних робіт, землювання, рекультивації, протиерозійних гідротехнічних споруд, створення захисних лісових насаджень та інших проектів і програм, реалізація яких забезпечує охорону і раціональне використання земель;

е) розробка нормативно-технічної документації з питань землевпорядних, грунтових, геоботанічних та інших обстежень і розвідувань земельних угідь з метою отримання земельно-кадастрової інформації;

є) розробка технічної документації зі складання державних актів на право приватної власності на землю, на право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі (крім топографо-геодезичних і картографічних робіт);

ж) оформлення документів, що посвідчують право приватної власності на землю, право власності на землю або право постійного користування землею;

з) складання проектів відведення земельних ділянок у власність або користування (у тому числі на умовах оренди), перенесення в натуру (на місцевість) меж вилучених (викуплених) і відведених земельних ділянок (крім топографо-геодезичних і картографічних робіт);

и) ведення державного земельного кадастру, складання земельно-кадастрової документації;

і) складання планів земельно-господарського устрою поселень;

ї) оновлення земельно-кадастрових планів зйомок минулих років (крім топографо-геодезичних і картографічних робіт);

й) проведення (оновлення матеріалів) грунтових обстежень земель з одночасним визначенням балів бонітету агровиробничих груп грунтів;

к) складання технічної документації з якісної характеристики земель у межах та за межами населених пунктів;

л) інвентаризація земель усіх категорій.

2. Землеоціночні роботи:

2.1. Грошова оцінка земель:

а) сільськогосподарського призначення;

б) населених пунктів;

в) несільськогосподарського призначення за межами населених

пунктів.

2.2. Експертна грошова оцінка земель.

2.3. Бонітування грунтів.

2.4. Економічна оцінка земель.

Вимоги до проведення землевпорядних та землеоціночних робіт

Господарська діяльність щодо виконання землевпорядних та землеоціночних робіт потребує додержання кваліфікаційних вимог, які встановлені діючими нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами галузі.

Суб'єкт господарювання здійснює провадження господарської діяльності щодо виконання землевпорядних та землеоціночних робіт за таких умов:

  • наявності в штаті юридичної особи (постійна робота) спеціалістів з однієї із зазначених спеціальностей: землевпорядкування, землевпорядкування та кадастр, які закінчили вищі навчальні заклади землевпорядного профілю зі стажем роботи за спеціальністю не менше трьох років;

  • призначення цього фахівця в організації відповідальним за якість робіт, що ліцензуються;

  • при виконанні експертної грошової оцінки земель мати в штаті не менше двох спеціалістів, які мають сертифікат установленого зразка на право виконання зазначених робіт;

  • наявності у фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності диплома про закінчення вищого навчального закладу землевпорядного профілю за спеціальностями: землевпорядкування, землевпорядкування та кадастр та стажу роботи за вказаною спеціальністю не менше трьох років.

Фах усіх спеціалістів, які виконують землевпорядні та землеоціночні роботи, повинен бути підтверджений копією диплома про закінчення відповідного навчального закладу, засвідченою підписом керівника та печаткою організації.

У разі виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт суб’єкти ліцензування повинні мати ліцензію Мінекоресурсів України на виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]