Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DZK.doc
Скачиваний:
316
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
4.9 Mб
Скачать

Тема 9. Система класифікації земель та земельних ділянок 91

9.1. Вимоги до системи класифікації земель та земельних ділянок 91

9.2. Система класифікації землекористувань ЄЕК 91

9.3. Основні вимоги до класифікаторів баз даних кадастру 93

9.4. Сучасний стан класифікації земель в Україні 95

Тема 10. Проект Світового банку «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру» 97

10.1 Хронологія затвердження Проекту 97

10.2 Інформація щодо впровадження проекту „Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру” 97

10.2.1.Загальна інформація 97

10.2.2. Стан впровадження Проекту та досягнуті результати 99

Програма навчального модуля

Тема 1. Закон України «Про державний земельний кадастр»

Розглядаються питання ролі і місця кадастру в сучасному суспільстві та концептуальні засади ведення державного земельного кадастру в Україні. Проводиться всебічний аналіз основних понять, що визначають зміст і завдання державного земельного кадастру відповідно до Земельного кодексу України. Проводиться всебічний аналіз основних понять і категорій, які пропонуються у проекті Закону „Про державний земельний кадастр”. Розглядаються питання ведення та забезпечення земельно-кадастрової діяльності та приводяться види такої діяльності. Також виділяються групи земельно-кадастрових робіт. Згідно законопроекту „Про Державний земельний кадастр” розглядаються об’єкти обліку державного земельного кадастру. Розглядається передумови та необхідність запровадження в Україні автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру. Приводиться концепція функціонування багатоцільової кадастрової системи КАДАСТР -2014 та її основні положення. Розглядаються питання створення національних інфраструктур просторових даних. Значна увага приділяється основним етапам створення такої інфраструктури просторових даних для України. Підкреслюється важливість даних державного земельного кадастру в складі національної інфраструктуриі просторових даних України. Подана інформація стосовно правовстановлюючих документів як підстави набуття права власності на нерухоме майно, надано види правовстановлюючих документів на нерухоме майно.

Тема 2. Геодезичні мережі, геодезичні методи при здійсненні землевпорядних робіт

У темі розглядається різні види геодезичних мереж, надається характеристика сучасної планової геодезичної мережі України, коротко подана інформація стосовно основних тенденцій розвитку геодезичного приладобудування. Подана стисла інформація стосовно технологій геодезичних робіт щодо забезпечення вихідної документації для складання проектної документації та комп’ютерної обробки вихідних даних після здійснення геодезичних робіт.

Тема 3. Реєстрація речових прав на землю та нерухоме майно та їх обмежень

Розглядаються проблеми створення єдиної кадастрово-реєстраційної системи реєстрації земельних ділянок та аналізуються вже виконаний об’єм робіт з даного напрямку. Обґрунтовується важливість і необхідність виконання реєстраційних функцій земельних ділянок і прав на них органами Держкомзему України та його структурним підрозділом – Центром державного земельного кадастру. Розглянуто головні перепони застосування даних кадастрово-реєстраційних систем в Україні. Розглядаються основні принципи запровадження системи реєстрації прав на землю та нерухоме майно, такі як: принцип єдиного кадастру, єдиної кадастрово-реєстраційної системи, первинної реєстрації земельних ділянок, повноти кадастрового обліку, максимального врахування існуючої інфраструктури та оптимізації техніко-економічних показників системи.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]