Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METOD. MOD 2 2013 UKR.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
07.06.2015
Размер:
1.61 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Кафедра анатомії людини г.В.Довгаль, с.Б.Крамар, л.В.Абдул-Огли, о.О.Савєнкова, і.В.Шевченко, ю.В.Супонько

Навчально-методичний посібник

з анатомії людини

Опорно-руховий апарат

Іннервація та кровопостачання кінцівок

Модуль 1

Дніпропетровськ

2013

Затверджено центральною методичною комісією ДДМА 22.12.2009, протокол №4.

Рецензенти:

завідувач кафедри анатомії людини Кримського державного медичного університету ім. С.І.Георгієвського, д.мед.н., професор Пикалюк В.С.;

завідувач кафедри анатомії людини Буковинського державного медичного університету, д.мед.н., професор Макар Б.Г.;

завідувач кафедри гістології Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет», д.мед.н., професор Волков К.С.

Тематичний план лекцій.

ТЕМА ЛЕКЦІЇ

Години

1.

Введення до анатомії. Методики анатомічних досліджень. Історія анатомії. Вступ до остеології. Стадії розвитку кісток.

2

2.

Початкові стадії онтогенезу. Похідні зародкових листків.

2

3.

Розвиток зябрових дуг. Похідні зябрових дуг. Розвиток черепа в онтогенезі. Аномалії розвитку черепа.

2

4.

Загальна синдесмологія. Анатомічна та біомеханічна класифікація з’єднання кісток.

2

5.

Введення до міології. Розвиток м’язової системи. Аномалії розвитку.

2

6.

Введення до нейрології. Структурно-функціональна характеристика нервової системи. Розвиток спинного і головного мозку.

2

7.

Периферична нервова система. Спинномозкові нерви.

2

8.

Введення до ангіології. Судинна система та її класифікації. Великий та малий кола кровообігу.

2

9.

Особливості кровопостачання кінцівок. Артеріальні анастомози.

2

10.

Морфо-функціональна характеристика венозної системи. Венозні анастомози.

2

Тематичний план практичних занять.

Тиждень

Зміст практичного заняття

1

1

Приймання студентів та знайомство з органiзацiєю роботи на кафедрi. Анатомiчнi методики. Термiнологiя. Осі та площини. Загальні ознаки хребців.

2

Шийні, грудні, поперекові хребці. Крижа, куприк. Вигини хребта, його функцiї.

2

3

Плечова кiстка. Кiстки передпліччя.

4

Кістки кистi (зап'ястя, п'ястя, скелет пальцiв).

3

5

Кістки поясу нижньої кінцівки (сіднича, клубова та лобкова кістки). Стегнова кiстка. Наколінок.

6

Кістки гомілки і стопи.

4

7

Тестовий контроль та практичні навички зі скелета тулуба та кінцівок. Перевірка самостійної роботи. Огляд черепа. Лобова, тім’яна та потилична кістки.

8

Решітчаста та клиноподібна кістка.

5

9

Скронева кістка, її порожнини та канали.

10

Череп у цілому. Структури зовнiшньої та внутрiшньої основи черепа.

6

11

Порожнини черепа (орбiта, носова порожнина). Тверде піднебіння.

12

Ямки черепа (скронева, пiдскронева, крилопiднебiнна). Вiковi та типовi особливостi черепа, його рентгенанатомiя.

7

13

Тестовий контроль та практичні навички з краніології. Перевірка самостійної роботи. З'єднання кісток черепа. Скронево-нижньощелепний суглоб.

14

З'єднання хребта. З'єднання хребта з черепом.

8

15

З’єднання кісток поясу верхньої кінцівки. Плечовий суглоб.

16

Лiктьовий суглоб. З'єднання кiсток передплiччя та кистi. З'єднання кiсток кисті.

9

17

З’єднання кісток поясу нижньої кінцівки. Кульшовий суглоб. Колiнний суглоб.

18

З'єднання кiсток гомiлки та стопи.

10

19

Тестовий контроль та практичні навички з артрології. Перевірка самостійної роботи. М’язи та фасції голови.

20

М'язи шиї. Фасцiї та топографiя шиї.

11

21

М'язи та фасцiї живота. Пахвинний канал.

22

М’язи грудної клітини. Діафрагма.

12

23

М'язи та фасцiї плечового поясу та плеча.

24

М'язи передплiччя.

13

25

М'язи кистi. Синовiальнi пiхви. Топографiя верхньої кiнцiвки.

26

М'язи та фасцiї таза та стегна. Стегновий канал.

14

27

М’язи та фасції гомілки та стопи. Топографія нижньої кінцівки.

28

Тестовий контроль та практичні навички з міології. Перевірка самостійної роботи. Огляд нервової системи. Рефлекторна дуга.

15

29

Будова і топографія спинного мозку. Оболонки спинного мозку.

30

Шийне сплетення. Короткі гілки плечового сплетення.

16

31

Довгі гілки плечового сплетення.

32

Попереково-крижове сплетення.

17

33

Тестовий контроль та практичні навички зі спинномозкових нервів. Перевірка самостійної роботи. Аорта: топографія, відділи, регіональні судини.

34

Підключична, пахвова, плечова, ліктьова та променева артерії.

18

35

Загальна, зовнішня, внутрішня клубові артерії. Стегнова артерія. Кровопостачання нижньої кінцівки.

36

Система верхньої та нижньої порожнистих вен. Вени кінцівок.

19

37

Іннервація та кровопостачання верхньої кінцівки.

38

Іннервація та кровопостачання нижньої кінцівки.

20

39

Тестовий контроль та практичні навички з кровопостачання та іннервації кінцівок. Перевірка самостійної роботи.

40

Підсумкове заняття з матеріалу модуля 1.»Опорно-руховий апарат. Іннервація та кровопостачання кінцівок»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]