Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Medichny_volonter

.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
07.06.2015
Размер:
2.33 Mб
Скачать

ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА АСОЦІАЦІЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА РЕАНІМАЦІЇ ТА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

АСОЦІАЦІЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ

МЕДИЧНИЙ

ВОЛОНТЕР

Маленькийакт доброти вартує більше, ніж найвеличніший намір.

Оскар

Уальд

Г О « В с е у к р а ї н с ь к а м о л о д і ж н а асоціація студенів-медиків» (далі UMSA)

проводить всеукраїнський проект «Медичний волонтер»

(далі Проект) заради об'єднання зусиль та можливостей усіх небайдужих і активних студентів-медиків, лікарів-

інтернів та представників громадських організацій для створення організаційно-координаційного центру волонтерів, що володіють медичними навичками.

Актуальність проекту

Сьогодні в Україні питання збереження здоров'я і життя кожного громадянина стало європейським стандартом,

основою нашого майбутнього. Сучасним інструментарієм захисту людини у всіх видах надзвичайних подій, за міжнародним досвідом, виступає медично-волонтерська взаємодія суспільства і держави в межах потужної розбудови повноформатної парамедичної допомоги в Україні.

Цілі проекту

1.Створення всеукраїнської бази волонтерів із спеціалізованими медичними навичками.

2.Надання волонтерської медичної допомоги та підтримки постраждалим внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій.

3.Створення організаційних та координаційно-

тренувальних центрів для підготовки волонтерів з медичними навичками.

4.Розвиток медичної освіченості серед населення України;

5.Сприяння запровадженню європейських стандартів надання медичної допомоги населенню.

Завдання проекту

1.Створення координаційно-тренувальних центрів волонтерів відповідно до пріоритетних напрямків роботи на базі медичних навчальних закладів;

2.Проведення тренінгів та практичних занять для волонтерів задля набуття та удосконалення ними вмінь та навичок;

3.Постійний моніторинг потреби у волонтерській допомозі та налагодження системи зв'язку між відомчими центрами та координаційним центром проекту;

4.Розвиток взаємодії із іншими волонтерськими рухами та державними структурами;

5.Розробка програми та методології координації дій волонтерських рухів, медичних та профільних служб у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

2

3

Організатор проекту:

Всеукраїнська молодіжна асоціація студенів медиків.

Партнери проекту:

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця;

Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги;

Асоціація Анестезіологів України;

International federation of medical students association.

роботи

Проведення тренінгів

 

 

 

 

та практичних занять з

НЕВІДКЛАДНА

 

невідкладної

 

допомоги для

ДОПОМОГА

 

волонтерів за

 

 

 

програмами Basic Life

 

 

Support (далі BLS)

 

Напрями

+

 

Проведення тренінгів

 

 

 

 

з психологічної

 

ПСИХОЛОГІЧНА

підтримки

 

постраждалим

 

ДОПОМОГА

внаслідок виникнення

 

 

надзвичайних ситуацій

 

 

та психологічної

 

 

реабілітації

Учасники проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенти вищих

Ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медичних начальних

 

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закладів, лікарі-інтерни

 

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та практикуючі лікарі

 

У

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

що отримали

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертифікат інструктора з

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

базової підтримки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И

життя (BLS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

О

Особи що пройшли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І

 

 

 

курси з надання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

 

 

 

 

 

першою медичної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И

 

 

 

 

 

допомоги за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е

 

 

 

 

 

програмами BLS й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

володіють

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медичними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навичками.

ВОЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальні керівники

О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проекту,що

 

 

 

 

О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

займаються

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

координацією

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медичних

 

 

 

 

О

Т

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

волонтерів.

 

И

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

Етапи реалізації проекту

1Навчання волонтерів інструкторів

Проведення централізованої підготовки волонтерів-інструкторів на базі навчального центру медицини катастроф у м. Києві за програмами BLS та Психологічна підтримка.

Підготовка медичних волонтерів 2

Проведення курсів BLS та психологічної підтримки для волонтерів на базі кафедр медичних навчальних закладів

3Формування всеукраїнської бази медичних волонтерів

На базах координаційно-навчальних центрів проекту буде створюватись електронний реєстр усіх волонтерів, що пройшли навчання,

їх контактна інформація, перелік навичок.

Керують процесом волонтери-координатори.

Етапи реалізації проекту

1

2

3

6

7

Перелік практичних навичок, якими повинен володіти

медичний волонтер після проходження навчання

ПРИЙОМИ

І рівень

ІІ рівень

підготовки

підготовки

 

Визначення симптомів респіраторної та серцевої

 

 

зупинки

 

 

Прості прийоми полегшення дихання

 

 

Штучне дихання

 

 

Зовнішній масаж серця

 

 

Основи підтримки життєдіяльності (відновлення

 

 

роботи серця, дихання)

 

 

Визначення життєвих показників

 

 

Оцінка стану потерпілого по життєвим ознакам

 

 

Видалення сторонніх предметів при обструкції

 

 

дихальних шляхів

 

 

Накладання “шийного коміру” та іммобілізація хребта

 

 

Накладання шин

 

 

Витягання потерпілих під час терористичного акту з

 

 

місця події

 

 

Техніка накладання тугої пов'язки на рану, яка

 

 

кровоточить

 

 

Техніка накладання джгута при ампутації

 

 

Перша допомога при опіках, відмороженнях

 

 

Дотримання заходів безпеки під час роботи у

 

 

небезпечних місцях

 

 

*Умовні позначки

повинен вміти;

може вміти;

може не вміти

8

Очікувані результати проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

 

 

Ц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е

 

 

 

 

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

 

 

 

 

 

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

 

 

 

 

 

 

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1рік

 

О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М

І

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

 

 

 

Е

 

 

 

МЕДИЧНИЙ

 

 

 

 

 

 

У

 

 

Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

Т

 

 

ВОЛОНТЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р ст денті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

.

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

МЕДИЧНИХ

 

 

 

 

СТУДЕНТІВ З

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

ВУЗів

 

 

 

 

 

 

 

КОЖНОГО ВУЗу

 

 

 

 

 

 

 

 

я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

25000

 

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

ї

 

К

 

МЕДИЧНИХ

 

 

 

 

 

 

 

СЕРТИФІКОВАНИХ

 

 

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЛОНТЕРІВ

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЧНИХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ВСІЙ КРАЇНІ

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКТОРІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО 1.03.15

ДО 1.12.15

9

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]