Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Melenteva_O.V_Podatkova_sistema.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.05 Mб
Скачать

19. Обсяги фактично погашених балансових запасів ко­рисних копалин визначаються:

а) як сума обсягів видобутих корисних копалин без ураху­вання фактичних їх втрат у надрах під час видобування;

б) самостійно платниками, які здійснюють видобування корисних копалин за даними вимірювальних приладів;

в) як сума обсягів видобутих корисних копалин та фак­тичних їх втрат у надрах під час видобування;

г) правильної відповіді немає.

20. У разі видобутку корисних копалин понад встанов­лені квоти (ліміти) за видобуті понад квоти (ліміти) корисні копалини плата обчислюється:

а) в подвійному розмірі;

б) в п'ятикратному розмірі;

в) за понадлімітний видобуток корисних копалин плата не обчислюється;

г) правильної відповіді немає.

Тема 12: ухиляння від сплати податків суб'єктами господарювання

12.1 Сутність і негативний вплив ухилення від сплати податків на економіку держави.

12.2 Основні риси, що відрізняють мінімізацію податкових зобов'язань від ухилення від сплати податків.

12.3 Відповідальність осіб, що порушують податкове законодавство.

12.4 Головні напрямки діяльності держави по руйнуванню існуючих схем мінімізації податків.

Ключові терміни: мінімізація податкових зобов'язань, ухилення від сплати податків, механізм ухилення від сплати податків, "фіктивні" фірми, "транзитні" фірми, відповідальність за порушення податкового законодавства.

12.1 Сутність і негативний вплив ухилення від оподаткування на економіку

Роки здійснення ринкових перетворень в Україні стали часом формування необхідних для держави атрибутів законодавчої, виконавчої та судової систем.

Сьогодні є всі підстави стверджувати, що в Україні також сформована і законодавчо затверджена система оподаткування. Однак, існуюча система податкового аудиту ще залишається недосконалою, та вона вимагає подальшого реформування. Це викликано тим, що серед серйозних недоліків діючої системи оподаткування в Україні одним із найістотніших є можливість мінімізації податків значною частиною суб'єктів. В економіці та юриспруденції традиційно використовуються такі поняття, як: ухилення від сплати податків; оптимізація податків, зборів, платежів; мінімізація податкових платежів; податкове планування.

Ухилення від сплати податків - це дії суб'єкта господарювання, спрямовані на порушення прямих норм закону з метою не сплати до бюджету податкових зобов'язань.

  • неправомірне використання податкових пільг;

  • припинення легальної підприємницької діяльності з метою переведення її у сферу неформальної економічної діяльності.

При цьому „неплатники податків” поділяються мовби на два табори:

перші — це легальні неплатники, які ухиляються від сплати податків у межах правового поля, тобто займаються дозволеною, легальною діяльністю, вступають у стосунки з податковими органами, але при цьому порушують податкове законодавство;

другі — це нелегальні неплатники, які знаходяться за межами правового поля, займаються забороненою, нелегальною діяльністю і отримують від неї доходи, які також відповідають усім ознакам об'єкта оподаткування. Вони уникають будь яких стосунків з податковими органами мовби перебуваючи у глибокому „підпіллі”.

Мінімізація податкових зобов'язань - це дії суб'єкта господарювання щодо зменшення сплати податків усіма припустимими законодавством способами, як-то:

  • використання різних організаційно-правових форм ведення бізнесу і форм угод;

  • вибір раціональної облікової політики;

  • використання неузгодженостей у законодавстві;

  • вибір варіантів найвигіднішого, із податкової точки зору, розміщення прибутку й активів.

З часу отримання незалежності України система оподаткування була об'єктом постійних змін. Як наслідок, це позбавило підприємства можливостей не лише зваженого перспективного планування своєї діяльності, а й оперативного. А це серйозно гальмує розвиток економіки. Через те, що законодавство змінювалося досить часто, а багато законодавчих актів були затверджені в результаті лобіювання певних інтересів, система оподаткування України страждає від значної неузгодженості. Часто занадто складні та незручні алгоритми обчислення податків в Україні перетворюються на широке поле для помилок і зловживань.

Підприємці обирають між високими податками та високою вартістю дотримання законодавства з одного боку, та потенційними санкціями за ухилення від сплати з іншого, - і виявляють, що ухилення від оподаткування в Україні є дуже вигідним. Тож більшість підприємців віддають перевагу мінімізації податків або ухиленню від їх сплати.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.