Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Melenteva_O.V_Podatkova_sistema.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.05 Mб
Скачать

Тема 8 фіксований сільськогосподарський податок

8.1 Сутність і економічний зміст фіксованого сільськогосподарського податку.

8.2 Платники фіксованого сільськогосподарського податку, об’єкт оподаткування, ставки податку.

8.3 Порядок складання звітності і сплати фіксованого сільськогосподарського податку.

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ: фіксований сільськогосподарський податок, платники фіксованого сільськогосподарського податку, об’єкт оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком

8.1 Сутність і економічний зміст фіксованого сільськогосподарського податку

Агропромисловий комплекс – один з найбільших і важливих секторів економіки України. Тут формується головна частина продовольчих ресурсів і майже три чверті роздрібного товарообігу, що впливає на гарантування продовольчої безпеки держави, розвиток внутрішнього і зовнішнього ринків, поліпшення життєвого рівня населення.

В останні роки спостерігаються стійкі тенденції спаду сільськогосподарського виробництва, підсилюються руйнівні процеси у ресурсному потенціалі агропромислової сфери, погіршується фінансовий стан підприємств агропромислового сектору.

Негативний вплив на розвиток процесу відтворення у сільському господарстві створив штучний відрив економіки агропромислової сфери від фінансової системи. Недостатність реальних надходжень коштів сільськогосподарських виробників, зниження їхньої платоспроможності за високих процентних ставках на банківські кредити, нерозвиненість ринку лізингу, диспаритет цін між сільськогосподарською продукцією і промисловими товарами, відсутність надання дотацій аграрному сектору, особливо під впливом кризи, практично призупинили інвестиційний процес, порушили збалансоване співвідношення використання основних і оборотних коштів, прискорили руйнування виснаженої матеріально-технічної бази АПК, обумовили поступове витіснення вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника з внутрішнього і зовнішнього продовольчих ринків.

З метою зупинення спаду, стабілізації і нарощування агропромислового виробництва, забезпечення продовольчої безпеки держави, перебудови соціально-економічних відносин в аграрній сфері відповідно до розпорядження Президента України від 1 грудня 1998 року № 574 розроблено Національну програму розвитку агропромислового виробництва і соціального відродження села України на 1999-2010 роки, якою передбачено до 2004 року запровадження в дію фіксованого сільськогосподарського податку з метою посилення стимулюючої функції податкової системи.

Запровадження цього податку встановило суттєве зменшення податкового тиску на виробника сільськогосподарської продукції. За підрахунками спеціалістів майже в три рази зменшується податкове навантаження на сільськогосподарського товаровиробника.

Фіксований сільськогосподарський податок (ФСП) - це податок, який не змінюється протягом визначеного терміну і справляється з одиниці земельної площі.

Головні принципи, порядок обчислення і сплати фіксованого сільськогосподарського податку відображено у положеннях Закону України „Про фіксований сільськогосподарський податок” від 17.12.98 р. № 320-XIV.

Крім того до переліку правового забезпечення стягнення фіксованого сільськогосподарського податку, слід віднести наступні акти:

 • Закон України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 р. № 2181-III.

 • Положення про порядок справляння ФСП та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затверджене постановою КМУ від 23.04.99 р. № 658 (в редакції постанови КМУ від 25.05.2006 р. № 725).

 • Національний класифікатор України „Класифікація видів економічної діяльності” ДК009:2005, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375.

 • Державний класифікатор продукції і послуг, затверджений наказом Держстандарту України від 30.12.97 р. № 822.

 • Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства, затверджений наказом Мінагрополітики України від 22.10.2009 р. № 752.

 • Порядок розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та складання податкового розрахунку, затверджений наказом ДПАУ від 27.04.99 р. № 230.

Фіксований сільськогосподарський податок сплачується в рахунок таких податків і зборів (обов'язкових платежів):

 • податку на прибуток підприємств;

 • плати (податку) за землю;

 • комунального податку;

 • збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

 • плати за придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності;

 • збору за спеціальне водокористування.

Інші податки та збори (обов'язкові платежі), визначені Законом України „Про систему оподаткування” сплачуються сільськогосподарськими товаровиробниками в порядку і розмірах, визначених законодавчими актами України.

Принцип нарахування фіксованого сільськогосподарського податку зводиться до простих арифметичних дій, що виконуються множенням кількості гектарів сільськогосподарських угідь визначеної категорії на їхню грошову оцінку і ставку фіксованого сільськогосподарського податку, Визначену законом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.