Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Melenteva_O.V_Podatkova_sistema.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.05 Mб
Скачать

8.3 Порядок складання звітності і сплати фіксованого сільськогосподарського податку

Платники податку визначають суму фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік у порядку і розмірах, передбачених цим Законом, і подають розрахунок органу державної податкової служби за місцем знаходження платника податку до 1 лютого поточного року.

Сплата податку проводиться щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового звітного (податкового) місяця, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах:

  • у I кварталі - 10 відсотків;

  • у II кварталі - 10 відсотків;

  • у III кварталі - 50 відсотків;

  • у IV кварталі - 30 відсотків.

Платники податку перераховують у визначений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки. Платники податку несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків та сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку згідно із законодавчими актами України.

Органи державної податкової служби у районах ведуть облік і контроль нарахування і сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку за формою і в порядку, затвердженими Державною податковою адміністрацією України.

Контрольні питання:

1. Розкрийте сутність фіксованого сільськогосподарського податку .

2. Дайте характеристику системі реєстрація осіб як платників сільськогосподарського податку .

3. Дайте визначення термінів об’єкту і ставки оподаткування фіксованого сільськогосподарського податку.

4. Які особи можуть виступати в якості платника фіксованого сільськогосподарського податку?

5. Який порядок складання звітності і сплати фіксованого сільськогосподарського податку?

Тестові питання

1. Фіксований сільськогосподарський податок сплачується в рахунок таких податків і зборів (обов'язкових платежів):

а) податку на прибуток підприємств;

б) плати (податку) за землю;

в) плати за придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності;

г) всі відповіді вірні.

2. Якщо особа створюється шляхом злиття, приєднання, поділу (виділу), перетворення або виділу згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України:

а) норма щодо дотримання не менш як 75 відсотків загальної суми валового доходу від реалізації (поставки) сільськогосподарської продукції;

б) норма щодо дотримання не менш як 55 відсотків загальної суми валового доходу від реалізації (поставки) сільськогосподарської продукції;

в) норма щодо дотримання не менш як 70 відсотків загальної суми валового доходу від реалізації (поставки) сільськогосподарської продукції;

г) норма щодо дотримання не менш як 65 відсотків загальної суми валового доходу від реалізації (поставки) сільськогосподарської продукції.

3. Ставка фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках до їх грошової оцінки в таких розмірах:

а) для ріллі, сіножатей та пасовищ 0,15; для багаторічних насаджень 0,09;

б) для ріллі, сіножатей та пасовищ 0,25; для багаторічних насаджень 0,09;

в) для ріллі, сіножатей та пасовищ 0,10; для багаторічних насаджень 0,09;

г) для ріллі, сіножатей та пасовищ 0,15; для багаторічних насаджень 0,10.

4. Для платників податку, які здійснюють діяльність у гірських зонах та на поліських територіях, ставка фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках до їх грошової оцінки в таких розмірах:

а) для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,15; для багаторічних насаджень - 0,09;

б) для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,09; для багаторічних насаджень - 0,05;

в) для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,09; для багаторічних насаджень - 0,03;

г) для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,03; для багаторічних насаджень - 0,09.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.