Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Melenteva_O.V_Podatkova_sistema.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.05 Mб
Скачать

2. Об'єкт оподаткування при нарахуванні доходу у вигля­ді заробітної плати визначається як:

а) нарахована сума такої заробітної плати, зменшена ви­ключно на суму збору до Пенсійного фонду України;

б) нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

в) заробітна плата не підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб;

г) заробітна плата цілком підлягає оподаткуванню подат­ком з доходів фізичних осіб;

д) правильної відповіді немає.

3. До складу загального оподатковуваного доходу вклю­чаються:

а) сума державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат коштів та надання соціальних послуг;

б) сума коштів, отриманих платником податку на відряд­ження або під звіт;

в) аліменти, що виплачуються платнику податку;

г) доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та ви­нагороди, нараховані платнику податку відповідно до умов трудового договору;

д) правильної відповіді немає.

4. До складу загального оподатковуваного доходу вклю­чаються:

а) вартість товарів, які надходять платнику податку як їх гарантійна заміна;

б) сума надміру сплачених податків, зборів з бюджетів або державних цільових страхових фондів;

в) сума страхових виплат, що сплачуються платнику подат­ку за договорами довгострокового страхування життя;

г) кошти або вартість майна (послуг), що надаються як до­помога на поховання платника податку;

д) правильної відповіді немає.

5. До складу загального оподатковуваного доходу не вклю­чаються:

а) сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, сту­денту, ординатору, аспіранту в межах, визначених за­коном;

б) дохід від надання майна в оренду відповідно до норм закону;

в) оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів попе­редніх податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку;

г) дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування ма­теріальної або моральної шкоди;

д) правильної відповіді немає.

6. До складу загального оподатковуваного доходу не вклю­чаються:

а) дохід у вигляді процентів (дисконтних доходів), дивідендів та роялті, виграшів, призів;

б) вартість житла, яке передається з державної або кому­нальної власності у власність платника податку безоплатно або із знижкою;

в) сума заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк давності;

г) дохід у вигляді вартості успадкованого майна;

д) правильної відповіді немає.

7. Податковий кредит з податку на доходи фізичних осіб — це:

а) сума витрат, на яку дозволяється зменшення суми за­гального річного оподатковуваного доходу платника податку;

б) сума бюджетної заборгованості перед платником подат­ку з податку з доходи фізичних осіб;

в) суми загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року, а також іноземних доходів, одержаних протягом такого звітного року;

г) плата фізичної особи за послуги, які надаються їй тери­торіальною громадою;

д) правильної відповіді немає.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.