Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Melenteva_O.V_Podatkova_sistema.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.05 Mб
Скачать

1. Платниками податку на прибуток підприємств є:

а) фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяль­ність з метою отримання доходу як на території Ук­раїни, так і за її межами;

б) суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громад­ські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання при­бутку як на території України, так і за її межами;

в) особа, обсяг оподатковуваних операцій з продажу това­рів якої за останні 12 календарних місяців перевищує 300 000 грн;

г) фізичні чи юридичні особи, які являються платниками єдиного податку;

д) правильної відповіді немає.

2. Об'єктом оподаткування податком на прибуток є:

а) сума балансового прибутку платника податку;

б) сума скоригованого балансового прибутку з урахуван­ням приросту-убутку товарно-матеріальних цінностей;

в) прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на су­му валових витрат та амортизаційних відрахувань;

г) прибуток, який визначається шляхом розрахунку різниці між валовим доходом та валовими витратами звітного періоду;

д) правильної відповіді немає.

3. До складу валового доходу включають:

а) загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), а також доходи від продажу цінних паперів (крім опе­рацій з їх первинного випуску та операцій з їх кінцево­го погашення);

б) суму отриманої міжнародної технічної допомоги;

в) суми податку на додану вартість, нарахованого на вар­тість продажу товарів;

г) суми коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), що повертаються плат­нику податку з бюджетів;

д) правильної відповіді немає.

4. До складу валового доходу включають:

а) кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод;

б) суму убутку балансової вартості товарів (запасів);

в) доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному та виявлені у звітному періоді;

г) кошти або майно, що надаються у вигляді безповорот­ної допомоги громадським організаціям інвалідів та підприємствам і організаціям;

д) правильної відповіді немає.

5. До складу валового доходу не включають:

а) доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітно­му періоді;

б) доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, во­лодіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу;

в) суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку в звітному періоді;

г) суми штрафів, неустойки чи пені, фактично одержаних за рішенням сторін договору або за рішенням суду;

д) правильної відповіді немає.

6. До складу валового доходу не включають:

а) доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг;

б) суми одержаного платником податку емісійного доходу;

в) доходи від торгівлі валютними цінностями, цінними паперами;

г) суму приросту балансової вартості товарів і запасів на складах, в незавершеному виробництві та у залишках готової продукції;

д) правильної відповіді немає.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.