Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Melenteva_O.V_Podatkova_sistema.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.05 Mб
Скачать

9.5 Звітність про податок з доходів фізичних осіб

Працедавці, які нараховують доходи найманим особам, щоквартально подають в податковий орган звіт за формою №1-ДФ, де вказують ідентифікаційний код найманої особи, суму нарахованого доходу, суму утриманого (сплаченого) по­датку з доходів фізичних осіб, ознаку застосування податко­вої соціальної пільги.

Річна декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) (далі — декларація) подається платником подат­ку, який:

  • зобов'язаний подавати таку декларацію згідно з норма­ми цього Закону або інших законів;

  • має право подати таку декларацію для отримання по­даткового кредиту.

Платники податку звільняються від обов'язку подання декларації у таких випадках, якщо такі платники:

  • є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьо­му перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець звітного податкового року;

  • перебувають під арештом або є затриманими чи засуд­женими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

  • перебувають у розшуку станом на кінець звітного подат­кового року;

  • перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року.

Контрольні питання

1. Назвіть платників податку з доходів фізичних осіб та оха­рактеризуйте об'єкт оподаткування податком.

2. Поясність різницю між податковим агентом і платником податку з доходів фізичних осіб.

3. Як визначається об'єкт оподаткування податку з доходів фізичних осіб при нарахуванні доходів у вигляді за­робітної плати?

4. Назвіть доходи, які враховується до складу загального оподатковуваного доходу.

5. Назвіть доходи, які не враховується до складу загального оподатковуваного доходу.

6. Дайте визначення податкового кредиту з податку на до­ходи фізичних осіб. Порядок застосування податкового кредиту.

7. Охарактеризуйте ставки податку з доходів фізичних осіб.

8. Поясність порядок нарахування податкових соціальних пільг.

9. Назвіть категорії платників, які мають право на підвище­ний розмір податкової соціальної пільги.

10. Охарактеризуйте звітність з ПДФО та податкові періоди.

Тестові питання

1. Податковим агентом з податку з доходів фізичних осіб є:

а) резидент, який отримує як доходи з джерелом їх похо­дження з території України, так і іноземні доходи;

б) фізична особа, яка безпосередньо виконує трудову функцію за дорученням або наказом працедавця згідно з умовами укладеного з ним трудового договору;

в) юридична особа або фізична особа, які зобов'язані нарахо­вувати, утримувати та сплачувати податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам;

г) юридична особа (її філія, відділення, інший відокрем­лений підрозділ чи її представництво) або фізична осо­ба — суб'єкт підприємницької діяльності (включаючи самозайнятих осіб), яка укладає трудові договори (кон­тракти) з найманими особами;

д) правильної відповіді немає.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.