Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Maligina_V.D.Metod._vkaz._po_vikon.lab.robit.Mi....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
3.1 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЕКОНОМИКИ І ТОРГІВЛІ ІМ.

М. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА, МИТНОЇ СПРАВИ ТА ЕКСПЕРТИЗИ

ТОВАРІВ І ПОЛСУГ

Малигіна В.Д., Ракова В.П. , Какуніна В.В.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

по виконанню лабораторних робіт з дисципліни “Мікробіологія”

для студентів факультету маркетингу, торгівлі та митної справи;

факультету харчування усіх форм навчання

Затверджено на засіданні кафедри товарознавства, митної справи та експертизи товарів і послуг протокол №_____ від 2004р

Схвалено на засіданні методичної Ради ДонДУЕТ

протокол №____ від 2004р

Донецьк 2004

УДК

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Мікробіологія” можуть використовуватися студентами денної та заочної форм навчання, факультету маркетингу, торгівлі та митної справи; факультету харчування

Укладачі: Малигіна В.Д., доцент, Ракова В.П. асистент, Какуніна В.В. асистент.

Рецензенти: Гніцевіч І.А. к.т.н., доцент, декан факультету харчування ДонДУЕТ

Безкровна Н.З., к.т.н., доцент кафедри товарознавства, митної справи та експертизи товарів і послуг ДонДУЕТ

© Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2002

Велике значення для товарознавців-харчовиків має мікробіологія — наука, що вивчає морфологію, систематику, фізіологію, біохімію, генетику, екологію мікроскопічно малих живих організмів – мікробів.

Дані методичні вказівки складено для студентів денної та заочної форм навчання у відповідності з робочими програмами дисциплін: “Мікробіологія”, “Товарознавча мікробіологія” - для спеціальності “Товарознавство та експертиза в митній справі”, “Основи мікробіології” - для спеціальності “Товарознавство та комерційна діяльність”, “Технічна мікробіологія” - для спеціальності “Технологія харчування”.

Мета лабораторних занять - закріпити і поглибити знання теоретичного матеріалу, навчитися розпізнавати окремі групи та види мікроорганізмів, придбати необхідні вміння і навички у визначенні за мікробіологічними показниками безпеки товарів та санітарно-гігієнічного стану торгівельно-технологічних підприємств.

Під час підготовки до занять студенти повинні ретельно вивчити теоретичний матеріал за конспектом лекцій і джерелами літератури. Лабораторні роботи виконуються згідно з методичними вказівками і наприкінці кожного заняття передбачено захист виконаних студентами робіт.

Лабораторна робота 1.

Пристрій біологічного мікроскопа.

Завдання.

  1. Вивчаючи пристрій мікроскопа, переглянути всі його частини.

  2. При знайомстві з технікою користування мікроскопом звернути увагу на засоби встановлення препарату у фокус об’єктиву та зміну ступеня освітлення препарату.

  3. Знайти зображення літери газетного тексту при використанні об’єктива 8х збільшення і окуляра 7х. Визначити збільшення об’єкту. Дати опис знайденого.

Характеристика будови мікроскопа.

Мікроскоп служить для вивчення невидимих простим оком об’єктів. В його будові виділяють з дві основні частини: механічну та оптичну. До механічної частини належать: штатив, який в свою чергу складається з ніжки штативу, - тубусу мікроскопа, тубусотримач, предметного столика, револьвера, що знаходиться в ніжній частині тубуса мікроскопа і двох гвинтів: макро- та мікрогвинта.

Тубусотримач мікроскопа поєднаний з ніжкою штатива спеціальним шарніром. Тримач труби, або тубусотримач, має форму півкола, у середині якого зроблено виріз, що поліпшує перенос та перестановку мікроскопа.

У нижній частині ручки тримача мікроскопа вбудовано предметний столик, на який кладуть предметне скло з об’єктом для мікроскопії. На столику є пара затискачів для утримання препарату під час спостереження. Тубус, або труба мікроскопа закріплена на верхній частині штатива.

На нижньому кінці труби тубуса знаходиться спеціальне пристосування – револьвер, який служить для закріплення об’єктивів. У верхній отвір вставляється окуляр.

Тубус мікроскопа пересувний, - його пересування здійснюється за допомогою 2-х гвинтів. Грубе пересування тубусу догори та донизу здійснюється кремальєрою (макрогвинтом). Повний оберт макрогвинта пересуває тубус мікроскопа на 20 мм. Точна установка досягається за допомогою мікрогвинта, який пересуває трубку мікроскопа на 0,1 мм або 100 мікрон (кожне мале ділення на барабані мікрогвинта дорівнює 2 мікронам).

Мікрогвинт потребує дуже обережного звернення, тому що неправильне використання швидко псує його. Механізм мікрогвинта – це ціла система коліщат, яка знаходиться в середині штатива. Коліщатка при невмілому користуванні витираються і чіткість зображення зменшується.

Оптична частина мікроскопа складається з окулярів, об’єктивів, конденсора Аббе та дзеркала. Найбільш важливою частиною є об’єктив, що складається з ряду спеціальних лінз (до 10), які знаходяться в циліндричній оправі. Оправа на верхньому кінці має різьблення, що дає змогу вгвинчувати її у револьвер. Передня лінза об’єктива називається фронтальною, вона сприяє збільшенню зображення. За фронтальною лінзою, розташовані корекційні лінзи - служать для усунення недоліків оптичного зображення.

Об’єктив дає зображення дійсне і зворотне. Об’єктив повинен мати певну збільшуючу здатність за рахунок фокусної відстані та кривизни лінз. Чим більша кривизна лінз, тим коротша фокусна відстань, і тим більше збільшення дає об’єктив. Мікроскоп має дві сухі системи об’єктивів (малу і середню) та одну олієзанурюванну, або імерсійну, для одержання великих збільшень. Сухі об’єктиви названі так тому, що під час мікроскопування між об’єктивом та дослідним об’єктом знаходиться повітря. При використанні імерсійних об’єктивів між об’єктивом і предметом дослідження знаходиться масло рослинне (кедрове або вазелінове). Імерсійний об’єктив занурює в масло, що має показник заломлення такий, як і скло (1,52), тому ліквідується розсіювання світла при переході з одного фізичного середовища в інше.

Окуляр – друга важлива оптична деталь. Він складається з двох лінз - вбираючої, що звернена до об’єктива, і очної - спрямованої до ока. Очна лінза окуляра в свою чергу збільшує зображення. Таким чином, в око попадає двічі збільшене зображення предмета. Окуляр дає збільшення, уявне та зворотне зображення.

Конденсор Аббе або пристрій освітлення, який знаходиться під предметним столиком мікроскопу, складається із системи двояко випуклих лінз і прикритий знизу ірисовою діафрагмою. Вона регулює об’єм променів, які падають на об’єктив. Конденсор концентрує промені, які йдуть від дзеркала. Дзеркало служить для того, щоб спіймати промені від джерела освітлення і направити їх у конденсор. Воно має 2 поверхні: плоску й увігнуту. Під час роботи частіше користуються плоским дзеркалом, увігнуте використовується в особливих випадках (погане освітлення), (рис.1.).

Рис.1. Зовнішній вигляд мікроскопа

1- підстава; 2- тубусотримач; 3- тубус; 4- предметний столик; 5- револьвер; 6- окуляр; 7- об'єктив; 8- конденсор Аббе; 9- дзеркало; 10- голівка тубусотримач; 11-мікрогвинт; 12- центральний гвинт для установки препарату; 13- стопорний гвинт верхньої частини столика; 14- макрогвинт; 15- рукоятка ірисової діафрагми; 16- гвинт для кріплення тубуса; 17- гвинт переміщення конденсора, 18- стопорний гвинт конденсора.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.