Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Melenteva_O.V_Podatkova_sistema.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.05 Mб
Скачать

8. До складу податкового кредиту з податку з доходів фі­зичних осіб не включають:

а) суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої про­фесійної або вищої форми навчання такого платника;

б) суму власних коштів платника податку, сплачених на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку;

в) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оп­лати вартості медичних послуг, які не підпадають під перелік життєво необхідних, встановлений Кабінетом Міністрів України;

г) оплати вартості державних послуг, включаючи сплату державного мита, пов'язаних з усиновленням дитини;

д) правильної відповіді немає.

9. Податковий кредит з податку на доходи фізичних осіб:

а) не може перевищувати суми загального оподатковува­ного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата;

б) може бути нарахований виключно резидентом, що має індивідуальний ідентифікаційний номер;

в) може бути нарахований будь-якому платнику податку, який здійснив витрати, що підлягають включенню до складу податкового кредиту;

г) застосовується, якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкового кредиту за наслідками звітного податкового року;

д) правильної відповіді немає.

10. Податкова соціальна пільга розраховується як:

а) сума, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі (у розрахунку на місяць), встановленій законом на 1 січня звітного податкового року;

б) сума, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі на момент нарахування доходу платника податку;

в) сума, яка дорівнює місячному прожитковому мініму­му, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень;

г) сума, яка дорівнює 50% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року;

д) правильної відповіді немає.

11. У разі, якщо платник податку має право на застосу­вання податкової соціальної пільги з двох і більше підстав:

а) податкова соціальна пільга дорівнює сумі пільг, розра­хованих за кожною підставою;

б) податкова соціальна пільга застосовується один раз з підстави, що передбачає її найбільший розмір;

в) податкова соціальна пільга застосовується один раз з підстави, що передбачає її найменший розмір;

г) податкова соціальна пільга не застосовується;

д) правильної відповіді немає.

12. Право на податкову соціальну пільгу:

а) 30% суми податкової соціальної пільги, визначеної від­повідно до норм закону;

б) 50% суми податкової соціальної пільги, визначеної від­повідно до норм закону;

в) 80% суми податкової соціальної пільги, визначеної від­повідно до норм закону;

г) 100% суми податкової соціальної пільги, визначеної відповідно до норм закону;

д) правильної відповіді немає.

13. Право на застосування 150% податкової соціальної пільги має платник податку, який:

а) є самотньою матір'ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником), з розрахунком на кожну дитину віком до 18 років;

б) є особою, віднесеною законом до 3 або 4 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

в) є учасником бойових дій в республіці Афганістан;

г) є інвалідом 3 або 4 групи, у тому числі з дитинства;

д) вірної відповіді немає.

14. Право на застосування підвищеної соціальної пільги не має платник податку, який:

а) є вдівцем або вдовою;

б) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;

в) є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці;

г) є самозайнятою особою;

д) правильної відповіді немає.

15. Податкова соціальна пільга застосовується у разі от­римання (нарахування)доходу, який:

а) отриманий самозайнятою особою від підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності;

б) отриманий як стипендія, грошове чи майнове забезпе­чення, одержуваний учнями, студентами, аспіранта­ми, що виплачуються з бюджету;

в) представляє собою суми загального місячного оподат­ковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати;

г) представляє собою заробітну плату осіб, які відповідно до закону є державними службовцями;

д) правильної відповіді немає.

оподатковуються при отриманні спадщини за нульовою ставкою до:

Задача 1

Необхідно: - визначити суму утримань до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування за місяць; - розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб, що необхідно утримати з робітника за місяць.

Вихідні дані

За січень робітнику нарахували за основним місцем роботи:

  • заробітну плату — 830 грн;

  • премію — 100 грн;

  • компенсацію за несвоєчасну виплату заробітної плати — 50 грн.

  • плату — 309 грн.

Задача 2

Необхідно:- розрахувати суму чистого доходу;- здійснити всі необхідні утримання.

Варіант 1

Вихідні дані

Громадянка має посвідчення постраждалого від аварії на ЧАЕС 3 категорії та виховує трьох дітей віком 8,11,16 років. У квітні поточного року було отримано матеріальну допомо­гу в сумі 830,00 грн.

У вересні поточного року громадянці нараховано такі до­ходи:

1) заробітну плату за основним місцем роботи згідно відо­мості — 2000,00 грн;

2) регресні виплати — 560,00 грн;

3) заробітну плату за роботу за сумісництвом згідно відо­мості за вересень — 500,00 грн;

4) оплату лікарняного листка тимчасової непрацездатнос­ті — 90,00 грн;

5) добові на відрядження — 90,00 грн.

Задача 3

Необхідно визначити: - суму утримань до Пенсійного фонду та фондів соціаль­ного страхування; - суму податку з доходів фізичних осіб, утриманого з робітника за рік (за умовою, що сума оподатковуваного доходу кожен місяць була однаковою); - суму зазначеного податку згідно з річним перерахунком; - суму відшкодування або до внесення до бюджету суми податку.

Вихідні дані

Громадянин є інвалідом 2 групи. За звітний рік за основним місцем роботи отримав такі доходи:

  • нарахована сума заробітної плати — 6600 грн;

  • нарахована сума матеріальної допомоги — 580 грн;

  • нарахована сума за лікарняними листами — 318 грн;

  • сума виплат з Пенсійного фонду — 3840 грн.

За неосновним місцем роботи за звітний рік було нарахо­вано заробітну плату в розмірі 3400 грн.

Громадянин подав декларацію про доходи, де зазначив, що сума, витрачена на лікування протягом року становить 1200 грн (чеки та рахунки додаються).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.