Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Melenteva_O.V_Podatkova_sistema.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.05 Mб
Скачать

Тема 3. Облік платників податків

3.1. Порядок обліку платників податків – юридичних осіб.

3.2. Порядок обліку платників ПДВ.

3.3. Державний реєстр фізичних осіб – платників податків.

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ: платник податків; облік платників податків; ДРФО – платників податків; ідентифікаційний код; ідентифікаційний номер.

3.1. Порядок обліку платників податків – юридичних осіб

В Україні створена система державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Для забезпечення єдиного державного обліку підприємств та організацій усіх форм власності був створений „Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України”, запроваджений з 1 січня 1996 року.

Єдиний Державний реєстр підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) – автоматизована система збирання, накопичення й обробки даних про підприємства й організації всіх форм власності, а також їх відокремлених підрозділів (філії, відділення, представництва й ін.).

Інформаційний фонд ЄДРПОУ складається з таких видів даних:

- ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності, що є єдиним для всього інформаційного простору України й назви суб'єкта;

- дані про галузеву, територіальну й відомчу приналежність, форму власності, організаційно-правову форму господарювання;

- дані, що характеризують виробничо-технічні й фінансово-економічні показники суб'єкта господарювання.

Єдиний Державний реєстр ведеться на підставі нормативних, статутних і ліквідаційних документів.

Забезпечення й організацію єдиного державного обліку всіх суб'єктів господарської діяльності, які підлягають внесенню в ЄДРПОУ, здійснює Держкомстат України на підставі подання форми 1-ОПП (Додаток Д).

Територіальні органи державної статистики здійснюють державний облік усіх суб'єктів господарювання, які розташовані на їх території й підлягають внесенню в ЄДРПОУ, присвоєння їм ідентифікаційних кодів, контроль за повнотою заповнення облікових карток та їх відповідності нормативним і статутним документам.

У разі внесення суб'єкта господарювання в ЄДРПОУ, йому присвоюється ідентифікаційний код і коди класифікаційних ознак. Ідентифікаційний код є єдиним для всього інформаційного простору України і зберігається за суб'єктом протягом усього періоду його існування.

Використання ідентифікаційного коду з ЄДРПОУ є обов'язковим для всіх видів звітних та облікових документів, які використаються за межами суб'єкта господарювання. Звітні й облікові документи, в яких відсутній ідентифікаційний код, вважаються недійсними, їхнє використання тягне за собою відповідальність згідно із законодавством. Термін взяття на облік суб'єкта підприємництва не повинен перевищувати двох днів.

Таким чином, для проведення державної реєстрації підприємств, організацій як суб’єктів підприємницької діяльності, фізичній особі, що прийняла рішення стати підприємцем або заснувати юридичну особу, слід звернутися до державного реєстратора у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення, або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – суб’єкта господарювання.

З метою усунення потенційної можливості ухилення суб’єктів підприємництва від сплати податків, органи державної податкової служби зобов’язані здійснювати облік юридичних і фізичних осіб – платників податків.

Облік платників податків є однією з основних функцій податкової служби, що створює передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою й своєчасністю перерахування податків, зборів, обов'язкових платежів до бюджету.

Облік платників податків в органах державної податкової служби здійснюється працівниками відповідних підрозділів відповідно до вимог Закону України „Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб – підприємців” №755-IV від 15.05.2003р.

Організація обліку платників податків включає виконання податковими органами таких робіт:

- прийом документів від платників податків;

- постановку на облік платника податків;

- формування облікової справи платника податків;

- ведення банку даних і реєстрів платників;

- ведення журналів обліку платників податків – юридичних і фізичних осіб – суб'єктів підприємництва;

- видачу документів, що підтверджують перебування платника на податковому обліку;

- підтримку облікових даних в актуальному стані;

- звірення з органами Державної реєстрації й виявлення платників, що ухиляються від сплати податків.

Інформація про платників податків формується й зберігається в спеціальних автоматизованих реєстрах:

- єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб;

- у державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Слід зазначити, що облік платників податків в органах державної податкової служби здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обліку платників податків, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 19 лютого 1998 року №80 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 березня 1998 року за №172/2612 на підставі відомостей, що надходять від державного реєстратора або на підставі поданих за бажанням платників податків документів.

У 2005 році Державною податковою службою України наказом від 08.08.2005р. №317 „Про зміни й доповнення до Інструкції про порядок обліку платників податків” були приведені у відповідність із законодавством нормативні акти ДПА України про взяття на облік платників податків податковими органами.

Зміни, внесені наказом в Інструкцію про порядок обліку платників податків, фактично наблизили платників податків до реєстрації за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що проводяться державними реєстраторами, та процедур узяття на облік платників податків, що здійснюють органи державної податкової служби. Тепер новий платник податків може братися на облік у податкових органах автоматично після внесення відомостей про нього в ЄДРПОУ. Для цього держреєстратор повідомляє податковий орган за місцезнаходженням платника податків про проведення Державної реєстрації юридичної особи. При отриманні повідомлення від державного реєстратора відділом з обліку платників податків державного податкового органу по кожній юридичній особі здійснюється відповідний запис у журналі обліку платників податків – юридичних осіб за формою № 2 – ОПП. Після цього протягом двох робочих днів здійснюється постановка платника податків на облік у податкових органах районного рівня, що супроводжується внесенням до Єдиного банку даних юридичних осіб необхідних даних про платника податків.

Разом з тим, за бажанням платника податків – юридичної особи, взяття його на облік може бути здійснене органом державної податкової служби на підставі документів, поданих ним (Рисунок 3.1):

Рисунок 3.1. Документи, необхідні для реєстрації в державному податковому органі юридичної особи платником податків

Документи, відображені на Рисунку 3.1., також подають платники податків, стосовно яких не надійшли відомості від державного реєстратора до державного податкового органу з метою взяття їх на податковий облік.

Філії та інші структурні підрозділи юридичних осіб для взяття їх на податковий облік подають до державної податкової інспекції за місцезнаходженням такі документи (Рисунок 3.2.):

Рисунок 3.2. Документи для реєстрації філії юридичної особи платником податків

Роботу податкових органів з обліку платників податків в цілому, а також етапи та процедури обліку суб’єктів підприємництва (СП) юридичних осіб – платників податків схематично можна представити таким чином (Рисунок 3.3):

Рисунок 3.3. Порядок, етапи і процедури обліку суб’єктів підприємництва – платників податків ДПІ

При цьому відомості про дату постановки на облік платника податків – юридичної особи – податковий орган передає відповідному держреєстратору для внесення цих відомостей в ЄДРПОУ на другий день після взяття на облік. Одночасно з цим податковим органом формується довідка про взяття на облік платника податків за формою 4-ОПП. Платникам податків видаються або надсилаються поштою документи, що підтверджують взяття їх на облік в органах державної податкової служби.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.