Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Melenteva_O.V_Podatkova_sistema.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.05 Mб
Скачать

9.3 Ставки податку з доходів фізичних осіб

Ставка податку становить 15% від об'єкта оподаткуван­ня. Починаючи з 01.01.2004 року та до 31.12.2006 року став­ка оподаткування, ставка податку складає 13% від об'єкта оподаткування. Інші випадки застосування ставок ПДФО за­значені в таблиці 9.1.

Таблиця 9.1

Види ставок податку з доходів фізичних осіб

Розмір ставки

Сфера застосування ставки

1

2

15% (до 2007 р.-13%)

У всіх випадках, крім тих, коли Законом встановлені інші ставки

0%

Спадщина від будь-якого члена родини спадкодавця 1 й 2 ступенів споріднення

5%

відсоток на депозит (припинено на 2005 р.) процентний (дисконтний) дохід

30% (до 2007 р. -26%)

виграші й призи (крім виграшів у державну лотерею в грошовому вираженні) доходи нерезидентів спадщина (подарунки), отримані від нерезидента

При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об'єкт оподаткування визначається як нарахована сума та­кої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, які відповідно до зако­ну справляються за рахунок доходу найманої особи. Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на тери­торії України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги (формула 10.2).

(9.2)

де — сума податку з доходів фізичних осіб, що ство­рюється при нарахуванні заробітної плати;

— загальний місячний оподатковуваний дохід, отри­маний у вигляді заробітної плати;

— сума утримань у фонди загальнодержавного обов'яз­кового соціального страхування;

— податкова соціальна пільга;

— ставка податку з доходів фізичних осіб.

Ставки утримань в фонди загальнодержавного обов'язко­вого соціального страхування наведено в таблиці 9.2.

Таблиця 9.2

Ставки утримань в фонди загальнодержавного обов'язкового соціального страхування

Найменування збору в фонд соціального страхування

Ставка збору

1

2

Пенсійний фонд (ПФ)

2% від суми сукупного оподатковуваного доходу

Фонд соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності (ФСС)

0,5%, якщо розмір нарахованої заробітної плати не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи (на 2010 рік -869 грн.)

1%, якщо розмір нарахованої заробітної плати перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи

Фонд соціального страхування на випадок безробіття (ФЗ)

0,6 % нарахованої заробітної плати незалежно від її розміру

9.4 Податкові соціальні пільги

Платник податку, який отримує дохід у вигляді заробіт­ної плати, має право на зменшення суми загального місячно­го оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на тери­торії України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги.

Відповідно до Закону України від 22.05.03 №889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб» податкова соціальна пільга застосовується до доходу у вигляді заробітної плати, нарахованої протягом звітного податкового місяця, якщо її розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.

У разі перевищення місячної заробітної плати понад встановлений розмір питання щодо надання податкової соціальної пільги не розглядається, незалежно від категорії платника податку, що її одержує.

До доходів, відмінних від заробітної плати, застосування податкової соціальної пільги Законом не передбачено.

Відповідно до Закону України від 20 жовтня 2009 року №1646-VI„Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати” (далі – Закон №1646), який спрямований на встановлення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, що забезпечить належний соціальний захист кожного громадянина України у період фінансово-економічної кризи, прожитковий мінімум для працездатних осіб та розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2010 року встановлено на рівні 869 гривень.

Прикінцевими положеннями Закону №1646 дано доручення Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету при підготовці та доопрацюванні проекту закону про Державний бюджет України на 2010 рік врахувати розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, передбачені цим Законом.

Тому протягом 2010 року з урахуванням положень Закону №1646 податкова соціальна пільга має застосовуватися до нарахованої місячної заробітної плати при умові неперевищення такої заробітної плати суми 1220 грн. (869 грн. х 1,4).

Податкова соціальна пільга дорівнює 50% мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої за­коном на 1 січня звітного податкового року.

При цьому, податкова соціальна пільга (ПСП) у 2010 році дорівнює:

І категорія (100% ПСП) – 434 грн. 50 коп. (869 х 50%)

ІІ категорія (150% ПСП) – 651 грн. 75 коп.

ІІІ категорія (200% ПСП) – 869 грн.

Обмеження щодо застосування податкових соціальних пільг:

1. Право на податкову соціальну пільгу мають виключно особи, які отримують дохід у вигляді заробітної плати (приватні підприємці не мають права на податкову соціальну пільгу);

2. У випадку нарахування підвищеної соціальної пільги на дітей, розмір пільгового ліміту помножується на кількість дітей;

3. Платник податку має право застосовувати податкову соціальну пільгу за будь-яким одним місцем роботи (як за ос­новним, так і за неосновним місцем роботи);

4. У випадку, якщо платник податку має право на засто­сування податкової соціальної пільги за декількома параме­трами (наприклад, самотня мати двох дітей, яка являється постраждалою від аварії на ЧАЕС 2 категорії), застосуванню підлягає найбільша пільга;

5. Платник податку, який має право на застосування підвищеної податкової соціальної пільги, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги та додає відповідні підтверджувальні документи за формою, визначеною цент­ральним податковим органом.

Таблиця 9.3

Підвищені податкові соціальні пільги

Розмір податкові соціальні пільги

150 % від встановленої ПСП

200 % від встановленої ПСП

 • самотня мати або батько (опікун, піклувальник),розраховуючи на кожну дитину до 18 років;

 • платник, який утримує дитину -інваліда, розраховуючи на кожну дитину до 18 років;

 • платник, який утримує 3 і більше дітей, розраховуючи на кожну дитину до 18 років;

 • вдівець або вдова;

 • постраждалий від Чорнобильської катастрофи 1 або 2 категорії;

 • учень, студент, аспірант;

 • інвалід І або II групи, у тому числі з дитинства;

 • особа, якій присудже на довічна стипендія, як громадянинові, переслідуваному за правозахисну діяльність

 • герой України, герой СРСР, герой соціалістичної праці, повний кавалер ордену Слави або Трудової Слави;

 • ветеран Великої вітчизняної війни;

 • колишній в'язень концтаборів під час II світової війни;

 • особа, що насильно вивезена з території СРСР під час II світової війни;

 • особа, що перебувала на території блокадного Ленінграда у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.