Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЕДАГОГІКА.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
12 Mб
Скачать

ПедагогікА (за кредитно-трансферною системою)

13, 23 Групи

ЗМІСТ

Тематичний розподіл теоретичної та практичної частин дисципліни

«ПЕДАГОГІКА» ………………………………………………………………...

4

Лекційні заняття …………………………………………………………………

7

Додатки до лекційних занять …………………………………………………..

8

Практичні заняття ……………………………………………………………….

44

Плани практичних занять ……………………………………………………….

45

Самостійна робота ………………………………………………………………

167

Індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ) ……………………………..

184

Система контролю та оцінювання ……………………………………………...

185

Питання для самоперевірки …………………………………………………….

192

Питання до екзамену ……………………………………………………………

197

Список літератури з дисципліни ……………………………………………….

200

Тематичний розподіл

теоретичної та практичної частин дисципліни

«ПЕДАГОГІКА»

1 курс

І семестр

Теми (лекції)

Практичні заняття

Заліковий кредит 1

ВСТУП ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Змістовий модуль 1

Кількість

годин

4

2

1.

Педагогіка як наука.

Основні категорії педагогіки.

Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими дисциплінами

2.

Ієрархія цілей у педагогіці. Педагогічний процес як система. Завдання педагогіки на сучасному етапі розвитку суспільства.

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття)

ПЗ 1.

Професійна етика та педагогічний такт вчителя. Загальні педагогічні здібності

Змістовий модуль 2

Кількість

годин

4

4

3.

Педагогічна діяльність як система. Професійно обумовлені вимоги до особистості педагога.

Професійно-педагогічна направленість і

педагогічне покликання вчителя

ПЗ 2.

Сутність і специфіка педагогічної діяльності. Гуманістична природа і творчий характер праці вчителя

4.

Професійна компетентність педагога та її структура. Індивідуальний стиль діяльності вчителя. Загальна та професійна культура педагога

ПЗ 3.

Соціальна місія та професійні функції педагога. Основні види професійної діяльності

КОНТРОЛЬ: тест 1; ІНДЗ 1

Заліковий кредит 2

ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ

Змістовий модуль 3

Кількість

годин

4

4

5.

Теорія виховання як наука й навчальна

дисципліна. Структура виховного процесу. Закономірності та принципи виховання

ПЗ 4.

Сім’я, школа, громадськість

6.

Зміст виховання. Виховання світогляду. Розумове, моральне, духовне, статеве, трудове, естетичне, фізичне виховання

ПЗ 5.

Виховна робота класного керівника

Змістовий модуль 4

Кількість

годин

4

4

7.

Методологія виховного процесу. Методи виховання та їх класифікація

ПЗ 6.

Позакласна та позашкільна виховна робота

8.

Виховання в колективі. Особистість і колектив. Колектив і методика його формування

ПЗ 7.

Особливості роботи з важковихо-вуваними дітьми (4 години)

КОНТРОЛЬ: тест 2; ІНДЗ 2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.