Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Groshi_ta_kredit_Den_2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Приклад розв’язку типових задач

Задача 1. Яким буде загальний обсяг грошового обігу, якщо середній залишок грошей в обігу за рік становив 25 000 млн. грошових одиниць (гр.од.), а кількість обертів грошової одиниці дорівнює 8?

Розв’язок. Оскільки маса грошей в обігу (згідно рівнянню Фішера) визначається як MV, де M – маса грошей, що реально існує в обігу у вигляді середнього залишку, швидкість визначається числом обертів, отже в задачі є всі дані для її розв’язання.

MV= 25 000 (млн.гр.од.) х 8 = 200 000 (млн.гр.од.) .

Задача 2. Скільки обертів здійснить грошова одиниця за рік, якщо відомо, що обсяг ВНП за 2 роки разом становив 200800 тис. грн., а середній залишок грошей в обігу за рік відповідно 40000 тис. грн.

Розв’язок. У цьому випадку ВНП=MV. За рік його величина дорівнює: 200800 : 2 = 100400 (тис. грн.), звідси

V = 100400:40000=2,51 (обертів).

Задача 3. Визначити, як зміниться номінальний ВНП, якщо швидкість обігу грошей становить 8 обертів і залишається постійною, а грошова пропозиція зросте з 250 до 500 млрд. дол. США.

Розв’язок. З рівняння обміну І.Фішера кількість грошей, що необхідна для забезпечення обігу товарів (послуг), прямо пропорційна номінальному обсягу виробництва (ВНП) та обернено пропорційна швидкості обігу грошової одиниці. Звідси відповідь на поставлене питання: величина ВНП має збільшитися у 2 рази.

Задачі для самостійного розв’язку

Задача 1. Маса грошей в обігу протягом року становила 1 млн. грн., оборотність грошової одиниці дорівнює 8 обертів за рік. Визначити суму цін товарів для реалізації.

Задача 2. Обсяг продукту, вироблений протягом минулого року, становить 750 тис. одиниць, ціна одиниці продукту становить 120 грн., фізичні та юридичні особи постійно зберігають у формі грошових залишків 10% свого номінального доходу. Визначити попит на грошову масу.

Задача 3. Визначити, як зміниться номінальний ВНП, якщо швидкість обігу грошей становить 6 обертів і залишається постійною, а грошова пропозиція зросте з 200 до 400 млрд. грн.

Задача 4. Визначте середню оборотність грошової одиниці, якщо маса грошей необхідна для обігу становить 900 млн. грн., кількість проданих товарів 100 млн., середня ціна одного товару 12 грн.

Задача 5. Якою буде середня ціна одного товару, якщо маса грошей в обігу становитиме 300 тис.грн., кількість товарів для реалізації 200 тис. шт., оборотність грошової одиниці 10 об./рік.

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи організації грошового обороту

Практичне заняття 2.

Тема 3. Грошовий оборот і грошова маса

Мета заняття:

засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про грошову масу і грошові агрегати

Ключові терміни і поняття:

грошовий оборот, грошовий обіг, маса грошей, грошова база, грошові агрегати, грошові потоки, грошовий мультиплікатор

План заняття

1. Розрахунок маси грошей в обігу. Визначення грошових агрегатів.

2. Механізм зміни маси грошей в обігу. Грошово-кредитний мультиплікатор.

Обладнання:

Методичні вказівки до виконання практичної роботи.

Контрольні завдання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]