Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Groshi_ta_kredit_Den_2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Приклад розв’язку типових задач

Задача 1. Визначити кількість грошей, необхідних для обігу, якщо сума цін за реалізовані товари (послуги, роботи) – 4700 млрд. грн., сума цін товарів, які продані з відстрочкою платежу, термін оплати яких не настав – 120 млрд. грн. Сума платежів по довгострокових зобов’язаннях, терміни сплати яких настали, - 155 млрд. грн.. Сума платежів, що взаємно погашаються – 460 млрд. грн., а середня кількість обертів грошової одиниці за рік дорівнює 10.

Розв’язок. Кількість грошей, необхідних для обігу (М) може бути обчислена за розгорнутою формулою:

(11)

М = (4700 – 120 + 155 - 460) / 10 = 427,5 (млрд. грн..)

Задача 2. Якщо готівка на руках у населення 400 тис. грн., строкові депозити 200 тис. грн., безготівковий обіг 180 тис. грн., готівковий обіг 70 тис. грн., кошти за трастовими операціями – 80 тис. грн., готівка в касах банків 370 тис. грн., то чому буде дорівнювати грошовий агрегат М2 ?

Розв’язок. Для визначення грошового агрегату М2 треба знати його склад. Оскільки М2 = М1 + строкові вклади (депозити) + ощадні вклади; в свою чергу М1 = М0 (готівка поза банками) + депозити до запитання, отже

М2 = готівка + депозити до запитання + строкові вклади + ощадні вклади

М2 =400 тис. + 70 тис. +370 тис. +200 тис.=1040 тис. (грн.)

Задача 3. У банку відкрито депозити на 25000 грн. Норма обов’язкових резервів – 20%. На скільки може збільшитись кількість грошей в обігу в результаті операцій на монетарному ринку?

Розв’язок. Величина грошового мультиплікатора визначається за формулою:

m = 1/MR*100

Цей коефіцієнт показує максимальну кількість нових кредитних грошей, яку може утворити кожна грошова одиниця наднормативних резервів при даній величині обов’язкових резервів:

m = 1/20*100 = 5 (раза)

Щоб визначити максимальну суму нових грошей (ΔМ), що можуть бути утворені банківською системою треба помножити суму наднормативних резервів (Е) на коефіцієнт експансії (m).

ΔМ = Е * m

Наднормативні резерви становлять суму кредитних ресурсів, що залишаються в розпорядженні банку після обов’язкового резервування

Е = 25000 – (25000*0,2) = 20000 (грн..)

ΔМ = 20000 * 5 = 100000 (грн..)

Задачі для самостійного розв’язку

Задача 1. У банку відкрито депозити на 10000грн. Норма обов’язкових резервів – 25%. На скільки може збільшитись кількість грошей в обігу в результаті операцій на монетарному ринку?

Задача 2. Визначити кількість грошей, необхідних для обігу, якщо сума цін за реалізовані товари (послуги, роботи) – 4700 млрд. грн., сума цін товарів, які продані з відстрочкою платежу, термін оплати яких не настав – 120 млрд. грн. Сума платежів по довгострокових зобов’язаннях, терміни сплати яких настали, - 155 млрд. грн.. Сума платежів, що взаємо погашаються – 460 млрд. грн., а середня кількість обертів грошової одиниці за рік дорівнює 10.

Задача 3. Надлишкові резерви комерційного банку становлять 50 000 грн. Новий перспективний клієнт цього банку отримує позику в максимально можливому розмірі. Перша половина цієї позики надається у формі відкриття поточного рахунку, а друга половина – готівкою. Норма резервування становить 30%. Яким буде максимально можливе збільшення пропозиції грошей за грошовим мультиплікатором М1.

Задача 4. Визначити величину окремих грошових агрегатів за умови, що готівка на руках у населення 400 млрд. грн., строкові депозити 275 млрд. грн., безготівковий обіг 60 млрд. грн., залишки на розрахункових рахунках та поточних рахунках 150 млрд. грн., готівковий обіг 80 млрд. грн., кошти за трастовими операціями – 55 млрд. грн., готівка в оборотних касах банків – 150 млрд. грн. Розрахувати питому вагу функціональних форм грошей в М3.

Задача 5. У комерційному банку розміщено депозит на суму 7500грн. Норма обов’язкового резервування становить 15%. Знайти розмір депозитів, обов’язкових резервів, нових кредитних ресурсів для перших 4-х банків, що користуються коштами цього депозиту, максимальну суму нових грошей, що можуть бути утворені банківською системою, а також загальний обсяг операцій банківської системи.

Задача 6. Визначити розмір грошової маси по агрегату М3, якщо розмір строкових внесків становить 15 млрд. грн., М0 дорівнює 25 млрд. грн., сума на поточних рахунках – 25% від М0 У поточному році випущено ОВДП на суму 8 млрд. грн., з відсотком погашення 5% річних. Розрахувати питому вагу функціональних форм грошей відносно М1 .

Задача 7. Визначити величину окремих грошових агрегатів за умови, що готівка на руках у населення 250 млрд. грн., строкові депозити 175 млрд. грн., безготівковий обіг 50 млрд. грн., залишки на розрахункових рахунках та поточних рахунках 130 млрд. грн., готівковий обіг 60 млрд. грн., кошти за трастовими операціями – 55 млрд. грн., готівка в оборотних касах банків – 139 млрд. грн. Розрахувати питому вагу функціональних форм грошей в М3.

Задача 8. Розрахуйте ефект грошового мультиплікатора, якщо норма обов'язкових резервів дорівнює 15%, а співвідношення між готівкою та депозитами – 25%:

Задача 9. Визначте грошовий агрегат М2, якщо величина готівки складає 190 млн. грн., поточних вкладів – 540 млн.грн., строкових вкладів – 480 млн.грн.

Задача 10. Визначте грошовий агрегат М1, якщо величина готівки складає 210 млн. грн., поточних вкладів – 690 млн.грн., строкових вкладів – 350 млн.грн.

Задача 11. Якщо норма обов’язкових резервів становить 16%, визначте чому буде дорівнювати грошовий мультиплікатор.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]