Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
indiv_Straty.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
724.99 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Індивідуальна робота

з дисципліни: Проектування системи управління персоналом

Перевірив: к.е.н., доцент

кафедри управління персоналом

та економіки праці

Гетьман О.О.

Виконала:

студентка групи УП-08

Стратій А.

Дніпропетровськ-2012

Умови ситуації. Рада директорів крупного рекрутингового агентства з багатофілійною структурою та чисельністю персоналу 236 осіб ухвалила рішення щодо необхідності впровадження маркетингової стратегії адміністрування власного персоналу та маркетингово-орієнтованої стратегії підбору персоналу для клієнтів (замовників).

Перед працівниками Департаменту управління персоналу та HR-менеджерами було поставлено завдання: сформулювати та формалізувати ідею даного проекту, обґрунтувати її доцільність, оформити у вигляді ТЕО (техніко-економічного обґрунтування) і представити керівництву на розгляд і затвердження.

Для реалізації даного завдання Рада директорів запропонувала проектній групі в складі вказаних вище фахівців здійснити ряд робіт (процесів), зокрема:

1 – збір інформації;

2 – характеристика внутрішнього та зовнішнього маркетингового середовищ;

3 – вивчення попиту на товар «робоча сила» в регіоні, країні (в заданому ринковому сегменті);

4 – вивчення трудового потенціалу агенції та клієнтів (замовників);

5 – здійснення маркетингових досліджень у вказаному напрямку;

6 – оцінка ефективності маркетингових досліджень;

7 – обробка клієнтських замовлень на пошук необхідних фахівців;

8 – коригування процедури надання рекрутингових послуг для клієнтів;

9 – удосконалення порядку і механізму надання рекрутингових послуг (HR-реінжиніринг);

10 – розробка і затвердження нових стандартів TQM та документообігу при наданні рекрутингових послуг;

11 – оцінка ефективності поточної діяльності агентства;

12 – коригування цінової політики агентства на надання послуг;

13 – удосконалення комунікаційної політики агентства;

14 – розробка концепції участі агентства в системі соціальних мереж;

15 – модернізація офіційного сайта агенції;

16 – оцінка ефективності промоушен-діяльності;

17 – аналіз дослідницько-комунікаційної та промоушен-діяльності;

18 – коригування напрямів маркетингових досліджень, поточної та комунікаційної діяльності;

19 – прогнозування короткострокових перспектив розвитку агентства згідно з маркетинговими принципами;

20 – маркетинговий аудит;

21 – оцінка ефективності контролінгу;

22 – оцінка та удосконалення маркетингового механізму діяльності агентства;

23 – оцінка перспектив отримання прибутку.

За запропонованими даними та пропозиціями студента необхідно:

1) скласти ВЛАСНУ сітьову модель (сітьовий графік) проекту;

2) заповнити первинну таблицю проекту у вигляді:

3) розрахувати основні параметри сітьової моделі (сітьового графіка) – час раннього початку, час раннього закінчення, час пізнього початку, час пізнього закінчення, повний резерв у вигляді таблиці:

4) розрахувати критичний шлях (тривалість) проекту;

5) оптимізувати проект (за часом, бюджетом та виконавцями).

Методичні рекомендації.

Всі розрахунки слід оформити у вигляді таблиць!

1. Перед тим, як заповнювати таблицю, студент повинен здійснити всі розрахунки у формульному вигляді з детальним поясненням.

2. Результати табличних розрахунків далі слід представити у вигляді діаграми Ганта.

3. Заходи щодо удосконалення запропонованого організаційного проекту (за часом, бюджетом та відповідальними особами) слід обґрунтувати за допомогою відповідних розрахунків.

4. Представити розв'язання ситуації у форматі Microsoft Office Project 2007 (2010) з роздрукуванням всіх представлень проекту та власними висновками дослідника (студента).

5. Оптимізувати бюджет проекту.

Розв’язання завдання

Проект впровадження маркетингової стратегії адміністрування власного персоналу та маркетингово-орієнтованої стратегії підбору персоналу для клієнтів.

Код роботи

Зміст роботи

Тривалість роботи (в днях)

Виконавець (ПІБ, посада)

Початкова подія, i

Завершальна подія, j

1

2

Збір інформації для характеристики внутрішнього і зовнішнього маркетингового середовища

6

Маркетолог

1

3

Збір інформації для вивчення попиту на робочу силу в регіоні

3

Маркетолог

1

4

Аналіз інформації про трудовий потенціал агенції та клієнтів

7

Маркетолог

2

3

Вивчення попиту на робочу силу на основі маркетингових досліджень

4

Маркетолог

2

5

Реалізація маркетингових досліджень на основі зібраних даних внутрішнього і зовнішнього середовища

7

Головний маркетолог

3

4

Обґрунтування можливих вакантних посад до умов ринку

4

HR-менеджер

3

5

Реалізація маркетингових досліджень відповідно попиту на робочу силу

3

Головний маркетолог

4

5

Маркетингове дослідження трудового потенціалу агенції та замовників

6

Головний маркетолог

5

6

Оцінка результатів маркетингових досліджень

9

Начальник відділу маркетингу

5

7

Обробка клієнтських замовлень на пошук необхідних фахівців за результатами маркетингових досліджень

7

HR-менеджер

5

8

Створення програми рекрутингових послуг за результатами маркетингових досліджень

3

HR-менеджер

5

9

Удосконалення порядку і механізму надання рекрутингових послуг результатами маркетингових досліджень

7

HR-менеджер

6

7

Пошук вакансій для клієнтів на основі оцінки ефективності маркетингових досліджень

5

HR-менеджер

6

22

Аналіз економічних удосконалень маркетингового механізму діяльності агентства

13

Економіст

7

8

Створення програми рекрутингових послуг на основі пошуку вакансій для клієнтів

4

HR-менеджер

7

10

Розробка і затвердження нових стандартів TQM та документообігу при наданні рекрутингових послуг для клієнтських замовлень

7

Економіст

8

9

Удосконалення програми надання рекрутингових послуг

4

HR-менеджер

8

10

Розробка і затвердження нових стандартів TQM при створенні програми надання рекрутингових послуг для клієнтів

3

HR-менеджер

9

10

Розробка і затвердження нових стандартів при удосконаленні порядку і механізму надання рекрутингових послуг для клієнтів

6

HR-менеджер

10

11

Оцінка ефективності поточної діяльності агентства при введенні нових стандартів TQM та документообігу у рекрутингових послугах

9

Керівник департаменту управління персоналом

10

12

Зміна цінової політики агентства на надання послуг при введенні нових стандартів TQM та документообігу

7

Економіст

10

13

Удосконалення комунікаційної політики агентства при розробці та затвердженні нових стандартів TQM та документообігу

3

Економіст

10

14

Опрацювання концепцій участі агентства в системі соціальних мереж за рахунок введення нових стандартів

7

Економіст, Системний адміністратор

11

12

Коригування цінової політики агентства при оцінці ефективності поточної діяльності агентства

5

Економіст

11

22

Аргументація економічних удосконалень маркетингового механізму поточної діяльності агентства

7

Головний маркетолог

12

13

Удосконалення комунікаційної політики агентства за зміненою ціновою політикою

4

Економіст

12

15

Модернізація офіційного сайта агенції при коригуванні цінової політики

7

Системний адміністратор

13

14

Створення концепції участі агентства в системі соціальних мереж при удосконаленні комунікаційної політики

4

Економіст, Системний адміністратор

13

15

Модернізація офіційного сайта агенції на основі удосконаленої комуніукаційної політики

3

Системний адміністратор

14

15

Модернізація офіційного сайта агенції при розробці концепції участі агентства в системі соціальних мереж

6

Системний адміністратор

15

16

Оцінка ефективності промоушен-діяльності за допомогою модернізації офіційного сайту агенції

9

Менеджер з реклами

15

17

Аналіз дослідницько-комунікаційної та промоушен-діяльності за допомогою офіційного сайту агенції

7

Менеджер з реклами

15

18

Внесення виправлень у напрями маркетингових досліджень, поточної та комунікаційної діяльності на основі аналізу даних офіційного сайту агенції

3

Головний маркетолог, Менеджер з реклами, системний адміністратор

15

19

Прогнозування короткострокових перспектив розвитку агентства згідно з маркетинговими принципами та висвітлення результатів на офіційному сайті агенції

7

Головний маркетолог, керівник департаменту управління персоналом, системний адміністратор

16

17

Аналіз дослідницько-комунікаційної та промоушен-діяльності на основі оцінки ефективності цієї діяльності

5

Менеджер з реклами

16

22

Оцінка та удосконалення маркетингового механізму діяльності агентства завдяки попередніх досліджень ефективності промоушен-діяльності

7

Головний маркетолог, Менеджер з реклами

17

18

Коригування напрямів маркетингових досліджень на основі аналізу дослідницько-комунікаційної та промоушен-діяльності

4

Головний маркетолог, Менеджер з реклами

17

20

Маркетинговий аудит на базі аналізу дослідницько-комунікаційної та промоушен-діяльності

7

Головний маркетолог

18

19

Прогнозування короткострокових перспектив розвитку агентства згідно з напрямами маркетингових досліджень

4

Головний маркетолог, керівник департаменту управління персоналом

18

20

Маркетинговий аудит у напрямі маркетингових досліджень, поточної та комунікаційної діяльності

3

Головний маркетолог

19

20

Маркетинговий аудит у прогнозуванні короткострокових перспектив розвитку агентства

6

Головний маркетолог

20

21

Оцінка ефективності контролінгу з урахуванням маркетингового аудиту

9

Економіст

21

22

Оцінка та удосконалення маркетингового механізму діяльності агентства на основі дослідження ефективності контролінгу 

11

Головний маркетолог

22

23

Оцінення перспектив отримання прибутку відповідно до удосконалення маркетингового механізму діяльності агентства

4

Керівник департаменту управління персоналом

Орієнтована сітьова модель за рекомендованими Радою директорів заходами:

Группа 205

Визначаємо можливу тривалість подій:

L1{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23}=6+4+4+6+9+5+4+4+6+9+5+4+4+6+9+5+4+4+6+9+11+4=128 дн. - max кількість днів виконання проекту.

L2{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20;21;22;23}=6+4+4+6+9+5+4+4+6+9+5+4+4+6+9+5+4+3+9+11+4=121 дн.

L3{1;3;4;5;6;7;10;14;15;19;20;21;22;23}=3+4+6+9+5+7+7+6+7+6+9+11+4=84 дн.

L4{1;3;4;5;7;8;10;11;12;13;15;18;20;21;22;23}=3+4+6+7+4+3+9+5+4+3+3+3+9+11+4=78 дн.

L5{1;3;5;6;7;8;9;10;13;15;19;20;21;22;23}=3+3+9+5+4+4+6+3+3+7+6+9+11+4=77 дн.

L6{1;2;3;5;6;7;8;10;11;12;15;16;22;23}=6+4+3+9+5+4+3+9+5+7+9+7+4=75 дн.

L7{1;2;5;7;10;13;14;15;18;20;21;22;23}=6+7+7+7+3+4+6+3+3+9+11+4= 70 дн.

L8{1;4;5;9;10;11;22;23}=7+6+7+6+9+7+4=46 дн.

L9{1;3;4;5;8;10;11;22;23}=3+4+6+3+3+9+7+4=39 дн.

L10{1;2;3;5;8;10;11;22;23}=6+4+3+3+3+9+7+4=39 дн.

Розраховуємо основні параметри сітьової моделі – час раннього початку, час раннього закінчення, час пізнього початку, час пізнього закінчення, повний резерв у вигляді таблиці:

Подія, робота

Час раннього початку, ТРП

Очікуваний час виконання роботи,

Час раннього закінчення роботи, ТРЗ

Час пізнього початку роботи, ТПП

Очікуваний час виконання роботи,

Час пізнього закінчення роботи, ТПЗ

Повний резерв часу,

ТОЧ

ТОЧ

Р

1-2

0

6

6

0

6

6

0

0

1-3

0

3

3

7

3

10

7

7

1-4

0

7

7

7

7

14

7

7

2-3

6

4

10

6

4

10

0

0

2-5

6

7

13

13

7

20

7

7

3-4

10

4

14

10

4

14

0

0

3-5

10

3

13

17

3

20

7

7

4-5

14

6

20

14

6

20

0

0

5-6

20

9

29

20

9

29

0

0

5-7

20

7

27

27

7

34

7

7

5-8

20

3

23

35

3

38

15

15

5-9

20

7

27

35

7

42

15

15

6-7

29

5

34

29

5

34

0

0

6-22

29

13

42

111

13

124

82

82

7-8

34

4

38

34

4

38

0

0

7-10

34

7

41

41

7

48

7

7

8-9

38

4

42

38

4

42

0

0

8-10

38

3

41

45

3

48

7

7

9-10

42

6

48

42

6

48

0

0

10-11

48

9

57

48

9

57

0

0

10-12

48

7

55

55

7

62

7

7

10-13

48

3

51

63

3

66

15

15

10-14

48

7

55

63

7

70

15

15

11-12

57

5

62

57

5

62

0

0

11-22

57

7

64

117

7

124

60

60

12-13

62

4

66

62

4

66

0

0

12-15

62

7

69

69

7

76

7

7

13-14

66

4

70

66

4

70

0

0

13-15

66

3

69

73

3

76

7

7

14-15

70

6

76

70

6

76

0

0

15-16

76

9

85

76

9

85

0

0

15-17

76

7

83

83

7

90

7

7

15-18

76

3

79

91

3

94

15

15

15-19

76

7

83

91

7

98

15

15

16-17

85

5

90

85

5

90

0

0

16-22

85

7

92

117

7

124

32

32

17-18

90

4

94

90

4

94

0

0

18-19

94

4

98

94

4

98

0

0

18-20

94

3

97

101

3

104

7

7

19-20

98

6

104

98

6

104

0

0

20-21

104

9

113

104

9

113

0

0

21-22

113

11

124

113

11

124

0

0

22-23

124

4

128

124

4

128

0

0

Отже, можна зробити висновок про отримані резерви як запаси часу сформовані за наступним переліком подій:

1-3 (збір інформації для вивчення попиту на робочу силу в регіоні) передбачає 12-денний запас, що пояснюється необхідністю для маркетолога зібрати і виявити необхідні критерії для всіх замовників.

1-4 (аналіз інформації про трудовий потенціал агенції та клієнтів) має 12-денний запас з огляду на те, що необхідно детально проаналізувати доцільність впровадження ідеї.

2-5 (реалізація маркетингових досліджень на основі зібраних даних внутрішнього і зовнішнього середовища) має 9-денний запас для уточнення необхідності таких досліджень.

3-5 (реалізація маркетингових досліджень відповідно попиту на робочу силу) має 9-денний запас, щоб детальніше дослідити попит на робочу силу в регіоні.

5-7 (обробка клієнтських замовлень на пошук необхідних фахівців за результатами маркетингових досліджень) має 7-денний запас з огляду на необхідність підготовки клієнтської бази.

5-8 (створення програми рекрутингових послуг за результатами маркетингових досліджень)17-денний запас з точки зору необхідності створення програми послуг та доцільності витрат на цей захід.

5-9 (удосконалення порядку і механізму надання рекрутингових послуг результатами маркетингових досліджень) має 17-денний запас удосконалення деяких аспектів щодо рекрутингових послуг.

6-22 (аналіз економічних удосконалень маркетингового механізму діяльності агентства) має 94-денний запас з огляду на необхідність аналізу змін, удосконалень маркетинговоого механізму діяльності агентства.

7-10 (розробка і затвердження нових стандартів TQM та документообігу при наданні рекрутингових послуг для клієнтських замовлень) має 9-денний запас для введення нових стандартів при наданні рекрутингових послуг.

8-10 (розробка і затвердження нових стандартів TQM при створенні програми надання рекрутингових послуг для клієнтів) має 9-денний запас з огляду на необхідність ведення нових сандартів при створенні програми рекрутингових послуг.

10-12 (зміна цінової політики агентства на надання послуг при введенні нових стандартів TQM та документообігу) має 7-денний запас для зміни політики агентства.

10-13 (удосконалення комунікаційної політики агентства при розробці та затвердженні нових стандартів TQM та документообігу) має 17денний запас для удосконалення комунікаційної політики агентства.

10-14 (опрацювання концепцій участі агентства в системі соціальних мереж за рахунок введення нових стандартів) має 17-денний запас з огляду на необхідність опрацювання нововведень у діяльність агентства.

11-22 (аргументація економічних удосконалень маркетингового механізму поточної діяльності агентства) має 71-денний запас для аргументації економічних удосконалень маркетингового механізму.

12-15 (модернізація офіційного сайта агенції при коригуванні цінової політики) має 9-денний запас з огляду на необхідність модернізації сайту агенції при зміни цінової політики.

13-15 (модернізація офіційного сайта агенції на основі удосконаленої комуніукаційної політики) має 12-денний запас для уточнення впровадження іновацій у сайт агенції.

15-17 (аналіз дослідницько-комунікаційної та промоушен-діяльності за допомогою офіційного сайту агенції) має 7-денний запас для більш детального аналізу комунікаційної та промоушен-діяльності агентства.

15-18 (внесення виправлень у напрями маркетингових досліджень, поточної та комунікаційної діяльності на основі аналізу даних офіційного сайту агенції) має 17-денний запас для уточнення внесення змін у напрями маркетингових досліджень.

15-19 (прогнозування короткострокових перспектив розвитку агентства згідно з маркетинговими принципами та висвітлення результатів на офіційному сайті агенції) має 17-денний запас з огляду на необхідність детального прогнозування короткострокових перспектив розвитку агентства.

16-22 (оцінка та удосконалення маркетингового механізму діяльності агентства завдяки попередніх досліджень ефективності промоушен-діяльності) має 36-денний запас з огляду на те, що необхідно ретельно оцінити та удосконалити маркетинговий механізм діяльності агентства.

17-20 (маркетинговий аудит на базі аналізу дослідницько-комунікаційної та промоушен-діяльності) має 9-денний запас для маркетингового аудиту на базі комунікаційної та промоушен-діяльності.

18-20 (маркетинговий аудит у напрямі маркетингових досліджень, поточної та комунікаційної діяльності) має 9-денний запас для маркетингового аудиту у напрямі маркетингових досліджень.

Далі створюємо таблицю потреб у фінансуванні проекту.

Події, Робота

Нормальний режим

Прискорений режим

Граничний грошовий запас,грн/день

Очікуваний час,дні

Вартість робіт,грн

Прискорений час,дні

Прискорена вартість,грн

1-2

6

200

3

320

40

1-3

3

300

2

510

210

1-4

7

350

4

700

117

2-3

4

400

2

600

100

2-5

7

200

4

320

40

3-4

4

350

2

665

158

3-5

3

250

2

450

200

4-5

6

150

3

285

45

5-6

9

300

5

600

75

5-7

7

350

4

630

93

5-8

3

300

2

510

210

5-9

7

200

4

360

53

6-7

5

200

3

380

90

6-22

13

350

7

560

35

7-8

4

350

2

560

105

7-10

7

350

4

595

82

8-9

4

150

2

300

75

8-10

3

100

2

160

60

9-10

6

250

3

400

50

10-11

9

250

5

375

31

10-12

7

150

4

285

45

10-13

3

300

2

480

180

10-14

7

400

4

800

133

11-12

5

350

3

700

175

11-22

7

250

4

425

58

12-13

4

300

2

600

150

12-15

7

250

4

400

50

13-14

4

350

2

700

175

13-15

3

250

2

375

125

14-15

6

400

3

600

67

15-16

9

150

5

255

26

15-17

7

250

4

400

50

15-18

3

350

2

560

210

15-19

7

400

4

760

120

16-17

5

150

3

225

38

16-22

7

100

4

150

17

17-18

4

300

2

540

120

17-20

7

300

4

570

90

18-19

4

250

2

400

75

18-20

3

300

2

570

270

19-20

6

350

3

560

70

20-21

9

250

5

500

63

21-22

11

150

6

270

24

22-23

4

350

2

595

123

Разом

128

12000

68

21000

-

Завдання: оптимізувати витрати на проект у часі.

Починаємо оптимізацію графіка з роботи (1,2):

1. Вихідні дані:

- сукупні витрати на проект Спрн=12000 грн;

- тривалість проекта при нормальному режимі становить 128 дн.;

- критичний шлях (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23) = 128 дні;

- підкритичний шлях (1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20;21;22;23)=121 дн.

2. Розрахунки:

Для прискорення починаємо розрахунок з роботи (1,2) з бюджетом 40 грн/день. Поточний запас скорочення роботи (1,2) складає 6-3=3 дні. Різниця між тривалістю критичного і підкритичного шляхів 128-121=7 днів. Тому відповідно роботу (1,2) скорочуємо на 3 дні.

Із двох розрахункових значень 3 дні і 7 днів обираємо мінімальний строк скорочення – 3 дні. Нове значення роботи 6-3=3 дні.

L max {1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23} =125 дн.

L2{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;20;21;22;23}=118 дн.

L3{1;3;4;5;6;7;10;14;15;19;20;21;22;23}=84 дн.

L4{1;3;4;5;7;8;10;11;12;13;15;18;20;21;22;23}=78 дн.

L5{1;3;5;6;7;8;9;10;13;15;19;20;21;22;23}=77 дн.

L6{1;2;3;5;6;7;8;10;11;12;15;16;22;23}=72 дн.

L7{1;2;5;7;10;13;14;15;18;20;21;22;23}= 67 дн.

L8{1;4;5;9;10;11;22;23}=46 дн.

L9{1;3;4;5;8;10;11;22;23}=39 дн.

L10{1;2;3;5;8;10;11;22;23}=36 дн.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]