Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Informatsionnye_tehnologii.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.05.2019
Размер:
4.28 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Дніпропетровська державна

фінансова академія

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСАХ

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2009

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Дніпропетровська державна фінансова академія ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ І КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСАХ

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань

0305 “Економіка та підприємництво”

за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Дніпропетровськ – 2009

УДК 002.6:336.22

ББК 32.96

Р. 93

Інформаційні системи і технології у фінансах: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо- кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»: - Дніпропетровськ. - 2009. Дніпропетровська державна фінансова академія. – 150 с.

комп’ютерних

технологій

Дніпропетровської

державної

фінансової академії

Рецензенти:

М.Г. Бердник

- к.ф-м.н., доцент

кафедри

комп’ютерних

технологій

Дніпропетровського

Автор (укладач): Л.В. Рибальченко - старший викладач кафедри вищої математики і

Відповідальний за випуск:

національного університету ім..О.Гончара

О.В. Романов - старший викладач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

О А. Рядно - д.т.н., професор, завідувач кафедри вищої математики і комп’ютерних технологій Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено Вченою радою економічного факультету

Протокол № 6 від 25.05.2009 р.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри вищої математики

і комп'ютерних технологій

Протокол № 11 від 12.05.2009 р.

ЗМІСТ

Передмова………………………………………………………………… 4

1. Програма навчальної дисципліни………………………...................... 6

2. Розподіл балів, що присвоюються студентам……………………….. 13

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи …............................ 14

4. Методичні рекомендації до практичних занять…………………….. 36

5. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань..…. 138

6. Підсумковий контроль………………………………………............... 140

7. Критерії оцінки знань та вмінь студентів при поточному та

модульному контролі………………………………………………….. 144

Список рекомендованої літератури…………………………………….. 148

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]