Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Istoriya_ukrayinskoyi_kulturi_Den_2012.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
989.7 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

історія української культури

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

Кафедра гуманітарних дисциплін

історія української культури

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»,

6.030509 «Облік і аудит»

Дніпропетровськ – 2012

ББК 71.0

Ч 57 Чечельницька Г.В., Кушнір І.О.

Історія української культури: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030509 «Облік і аудит». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 135 с.

Навчально-методичний посібник повинен допомогти студентам сформувати систему знань з історії та сучасного стану української культури.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до виконання самостійної роботи, до семінарських занять, до виконання індивідуальних завдань, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури.

Автори: Г.В. Чечельницька –

І.О. Кушнір –

к.іст.наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

ст. викладач кафедри гуманітарних наук Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти: С.С. Бескаравайний –

В.Ю. Федюк –

ка.філос.н., доцент кафедри філофофії Національної металургійної академії України

к.філос.н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

В.П. Капітон –

д.філос.н, професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено Вченою радою факультету управління

персоналом та економіки праці

Протокол № 5 від 02.04.2012 р.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри гуманітарних дисциплін

Протокол № 8 від 24.02.2012 р.

ЗМІСТ

Вступ

4

1. Програма навчальної дисципліни

5

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи

11

3. Методичні рекомендації до семінарських занять

80

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

127

5. Підсумковий контроль

130

6. Список рекомендованої літератури

132

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]