Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ind_mezhdunarodka.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
174.59 Кб
Скачать

26

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ I 5

ОКРЕСЛЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 5

1.1. Інструменти світового ринку боргових цінних паперів та їх класифікація 5

РОЗДІЛ II 11

IРИНОК ЄВРООБЛІГАЦІЙ: СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 11

2.1. Ринок єврооблігацій: міжнародний досвід та проблеми становлення 11

2.2. Єврооблігації України 17

ВИСНОВКИ: 21

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 24

ВСТУП

На світовому ринку облігацій обертаються два види цінних паперів: іноземні облігації та єврооблігації. Іноземна облігація — це цінний папір, що випущений нерезидентом у національному фінансовому центрі та в національній валюті. Емісія іноземних облігацій регламентується законодавством з цінних паперів країни-емітента, але на практиці їх обіг значною мірою відповідає принципам євроринків.

Серед складових елементів міжнародного ринку позичкових капіталів найбільш прийнятним за строками, вартістю та обсягами для вітчизняних великих компаній є ринок єврооблігацій. Визнання його як оптимального для залучення фінансових ресурсів базується, перш за все, на великих обсягах, які потрібні на реалізацію масштабних проектів в економіці країни, а також можливості довготермінового залучення інвестицій.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Дослідженнями світового ринку боргових цінних паперів у цілому та значенням ринку єврооблігацій займалися такі автори: С. Мошенський, О. Рогач, О. Бутук, І. Демко, С. Фурса, М. Савлука та. ін.

Мета даної роботи полягає у тому, щоб проаналізувати рівень функціонування світового ринку цінних паперів та визначити особливе значення для України ринку єврооблігацій

Актуальність теми полягає у дослідженні світового ринку боргових цінних паперів, а особливо - ринку єврооблігацій, як інструменту залучення іноземних інвестицій, їх переваг над іноземними облігаціями, перспективи розвитку українського ринку єврооблігацій.

Перший розділ роботи присвячений окресленню класифікації інструментів світового ринку боргових цінних паперів. У другому розділі міститься інформація стосовно дослідження основних тенденцій розвитку ринку єврооблігацій у контексті активізації виходу на нього емітентів з України

Розділ I окреслення світового ринку цінних паперів

1.1. Інструменти світового ринку боргових цінних паперів та їх класифікація

Міжнародний ринок боргових цінних паперів — це частина ринку позичкових капіталів, де здійснюються емісія, купівля-продаж цінних паперів.

Неборгові інструменти не приводять до збільшення заборгованості країни, боргові сприяють її зростанню. Боргові інструменти припускають прийняття на себе позичальником договірних зобов’язань по відношенню погашення основної суми та виплати процентів [1, с.137]. У склад кожного з сегментів міжнародного ринку цінних паперів входять кілька взаємозалежних секторів, доступність яких для позичальників з часом змінюється. Вони представлені інструментами, різними за формою і структурою: строками сплати, системою процентних ставок, природою гарантій, зобов'язаннями тощо [2, с.267].

Схема 1

Міжнародний ринок цінних паперів

* Джерело за даними: [1, с.138]

Види боргових цінних паперів:

Облігації (довгострокові боргові папери):

— з фіксованою ставкою;

— з плаваючою ставкою.

Короткострокові боргові папери:

— комерційні папери;

— євроноти;

— депозитні сертифікати;

— середньострокові боргові папери.

Довгострокові боргові папери та їх класифікація

Облігації — багатоваріантні довгострокові боргові цінні папери з фіксованим доходом, що знаходяться у відкритому продажу та випускаються з різним номіналом низкою інститутів-позичальників — від держави до приватних інвесторів.

Класифікація облігацій:

За строками погашення:

 • строкові випуски (мають єдиний для всіх строк погашення);

 • серійні випуски (випускаються із серією різних строків погашення);

За відкликанням:

 • відклична;

 • безвідклична;

За забезпеченням:

  • старші облігації (забезпечені пріоритетним правом вимог на визначене майно емітенту):

— облігації із заставою майна;

— облігації з фінансовою заставою;

— сертифікати під закупівлю устаткування;

— облігації з комбінованою заставою;

  • молодші облігації (забезпечені тільки обіцянкою повернення боргу емітентом):

— незабезпечені облігації;

— другорядні або субординовані облігації;

— прибуткові облігації;

За категоріями позичальників:

  • казначейські;

  • федеральних агенцій;

  • муніципальні:

— генеральні (забезпечені податковими надходженнями відповідного органу влади);

— прибуткові (забезпечені надходженнями від конкретного комерційного проекту);

 • корпоративні;

 • інституціональні (випускаються некомерційними організаціями: церквами, школами, лікарнями тощо).

До базових характеристик облігацій відносяться: ставка купона або ставка оголошеного процента, можливість дострокового погашення, номінальна або викупна вартість, дата погашення.

Рейтинг облігацій — поточна оцінка кредитоспроможності боржника щодо кожної конкретної облігації.

Облігації з фіксованою ставкою — це довгострокові боргові цінні папери з фіксованими купонними виплатами у вигляді визначеного процента від номінальної вартості. Такі облігації звичайно погашають за номінальною вартістю, хоча можливі премії та дисконти.

Рисунок 1

Облігації з фіксованою ставкою

Рисунок 2

Облігації з фіксованою ставкою й опціоном дострокового погашення

Облігації з плаваючою ставкою — це довгострокові боргові цінні папери, купони за якими встановлюються на рівні визначеної ставки грошового ринку плюс (мінус) маржа.

Рисунок 3

Облігації з плаваючою ставкою

 • Короткострокові боргові папери

Комерційні папери — це векселі зі скороченим строком погашення, що знаходяться у вільному обігу. Випускаються, як правило, з дисконтом до їхньої номінальної вартості. Номінал вищий, ніж у довгострокових паперів. Випускаються на пред’явника.

Євроноти — це короткострокові боргові папери, які випускаються на строк 1, 3, 6 місяців через тендер та гарантуються інвестиційним банком чи групою банків, які викупають їх самі або ж продовжують позичальнику кредитну лінію. Існують певні види євронотних програм [3, с. 322].

Депозитні сертифікати (СД) — сертифікати, що випускаються комерційними банками чи позико-ощадними асоціаціями під термінові депозити. Найстаріші боргові інструменти світового ринку виникли в США в 1961 р. та в Європі з 1966 р. Строки погашення — звичайно до року, іноді — до 5 років.

Типова форма випуску — на пред’явника. У деяких країнах (наприклад, у Великобританії) проценти за депозитними сертифікатами зі строками до 5 років звільнені від податків.

 • Середньострокові боргові папери

Є гібридними інструментами з елементами комерційних паперів, євронот, євробондів. Випускаються невеликими деномінаціями через дилерів або тендер. Котуються більше на базі процента від номінальної вартості, ніж прибутковості. Можуть бути як з фіксованими, так і з плаваючими ставками, зі строками погашення від 1 до 5 років, іноді — до 10 років.

Основними є дві програми випуску МТNs:

  • COLTS — різновид середньо - та довгострокових облігацій з нульовим купоном на базі казначейських паперів, що випускаються на регулярній основі;

  • MTTN — мультитраншеві середньострокові євроноти, уперше введені компанією Merrill Lynch.

 • Ринок короткострокових боргових паперів

Найбільший ринок короткострокових боргових цінних паперів — американський. Європейські ринки: єврокомерційних паперів (ЕСР), стерлінгових комерційних паперів, французьких комерційних паперів, датських комерційних паперів, швейцарських комерційних паперів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]