Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Groshi_ta_kredit_Den_2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Тема 6. Інфляція і грошові реформи

Теоретичні концепції інфляції. Теорія “інфляції попиту”. Теорія “інфляції витрат”. Інфляція в світі монетаристської теорії.

Суть та форми прояву інфляції. Причини та наслідки інфляції. Види інфляції. Повзуча, галопуюча інфляція та гіперінфляція, їх характеристика. Вплив інфляції на виробництво, зайнятість та життєвий рівень. Інфляція у системі державного регулювання грошової сфери.

Особливості інфляційного процесу в Україні. Методи регулювання інфляції.

Грошові реформи: поняття, цілі та види грошових реформ. Грошові реформи у вузькому і широкому розумінні. Моделі грошових реформ, їх характеристика. Методи стабілізації національної валюти. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996 р). Особливості проведення та наслідки.

Змістовий модуль 3. Кредитні відносини та роль інституту фінансового посередництва в розвитку економіки

Тема 7. Кредит у ринковій економіці

Необхідність кредиту. Загальні передумови формування кредитних відносин. Два методи перерозподілу коштів у процесі відтворення, відмінності між ними та сфера використання. Економічні чинники розвитку кредиту та особливості вияву їх у різних галузях народного господарства.

Суть кредиту. Кредит як форма руху вартості на поворотній основі. Еволюція кредиту в міру розвитку суспільного виробництва. Кредит як форма суспільних відносин. Позичковий капітал та кредит. Зв’язок кредиту з іншими економічними категоріями.

Економічна основа, стадії та закономірності руху кредиту. Об’єкти та суб’єкти кредитних відносин.

Форми та види кредиту. Критерії класифікації кредиту. Форми кредиту, переваги й недоліки кожної з форм. Комерційний кредит. Споживчий кредит. Державний кредит. Міжнародний кредит. Банківський кредит. Банківський кредит як переважна форма кредиту. Принципи банківського кредитування. Види кредиту. Характеристика окремих видів кредиту. Кредити під заставу цінних паперів. Вексельні кредити. Довгостроковий кредит. Лізинг-кредит.

Економічні межі кредиту. Поняття меж кредиту, причини й наслідки їх порушення. Кредитні відносини та інфляція.

Процент за кредит. Суть проценту, види, економічні межі руху та фактори зміни ставки проценту. Процент в умовах інфляції. Роль проценту.

Функції та роль кредиту. Поняття функцій кредиту та їх класифікація. Характеристика окремих функцій кредиту. Основні напрямки вияву ролі кредиту в ринковій економіці.

Розвиток кредитних відносин у перехідній економіці України. Відновлення комерційного кредиту та фактори, що гальмують його розвиток. Труднощі розвитку банківського кредиту. Еволюція державного та споживчого кредиту.

Тема 8. Фінансові посередники грошового ринку

Поняття фінансового посередництва. Спеціалізовані (небанківські) фінансово-кредитні установи, їх відмінності від банків, економічне призначення, види, функції, роль.

Лізингові компанії. Факторингові компанії. Ломбарди. Кредитні товариства, спілки. Фінансові компанії. Страхові компанії. Інвестиційні фонди. Пенсійні фонди.

Причини утворення міжбанківських об’єднань. Класифікація міжбанківських об’єднань залежно від складу учасників, цілей, строків діяльності, ступеню залежності і підпорядкування окремих структур. Асоціативні (консорціуми та картелі) і корпоративні (концерни і трести) об’єднання.

Проблеми розвитку фінансових посередників в Україні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]