Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Groshi_ta_kredit_Den_2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Проблемні питання

 1. Чи можна взагалі обійтися без кредиту в господарських відносинах?

 2. Чи згодні Ви, що відсоток - це нетрудовий дохід, а отже аморальне явище?

 3. Були певні часи в історії людства, коли засуджували лихварство. Чому?

 4. Як Ви розумієте вираз «кредитні гроші»?

 5. Чому процент є економічною категорією?

 6. У чому полягає призначення меж кредиту і чим вони визначаються?

 7. Якими рисами характеризується розвиток кредиту в сучасних умовах України?

Тести

1. Вид кредиту, що оформлюється векселем:

а) державний; в) банкiвський;

б) комерцiйний; г) споживчий.

2. Вкажiть економiчну передумову iснування кредиту:

а) функцiонування виробникiв на засадах комерцiйного розрахунку;

б) наявнiсть держави;

в) наявнiсть рiзних власникiв на засоби виробництва.

3. Що переходить до позичальника у тимчасове користування при укладеннi кредитного договору?

а) споживча вартiсть грошей або предметiв без змiни їх власника;

б) споживча вартiсть кредиту з наступним поверненням;

в) грошова вартiсть на умовах повернення.

4. Кредит, потреба в якому виникає у випадку, коли пiдприємство-товаровиробник прагне реалiзувати виготовлений товар, але у покупця немає коштiв для його отримання, називається:

а) споживчим; в) банкiвським;

б) виробничим; г) комерцiйним.

5. Кредит виконує такi функцiї:

а) перерозподiльчу; стимулюючу; контрольну;

б) замiщення дiйсних грошей кредитними; емісійну;

в) перерозподiльчу; емісійну, контрольну.

6. У кредитних вiдносинах використовується функцiя грошей:

а) засiб обiгу; в) засiб платежу;

б) мiра вартостi; г) засiб нагромадження.

7. Кредит надається і одержується банками. Який це вид кредиту?

а) комерційний; б) банківський;

в) державний; г) позабанківський споживчий.

8. Норма процента – це:

а) відношення суми капіталу, наданогов позичку, до суми річногодоходу, отриманного на позичковий капітал, помножене на 100%;

б) відношення суми річного доходу, отриманного на позичковий капітал, до суми капіталу, наданого в позичку,помножене на 100%.

9. Маржа – це:

а) рiзниця мiж ставками позичкового i депозитного процента;

б) норма доходу, яку стягує банк за позичками, наданими iншим банкам;

в) рiзниця мiж рiвнем доходу найбiльш презентабельних фiнансових активiв та доходнiстю грошових активiв.

10. Кредит який надається без застави називається:

а) онкольний; б) овердрафт;

в) бланковий; г) контокорентний.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

 1. Розвиток кредитних відносин в Україні.

 2. Комерційний кредит та фактори, що гальмують його розвиток.

 3. Труднощі банківського кредиту.

 4. Політика відсотку в умовах фінансової кризи.

 5. Фактори зміни ставки відсотка.

Бібліографічний список

[1;2;3;4;5;6;7;8;9]

Семінарське заняття 8.

Тема 8. Фінансові посередники грошового ринку

Мета заняття:

засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про структуру кредитної системи, місце в ній небанківських фінансов кредитних установ, а також про розвиток фінансових посередників.

Ключові терміни і поняття: кредитна система, фінансові посередники, небанківські фінансово-кредитні установи, міжбанківські об єднання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]