Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Groshi_ta_kredit_Den_2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Проблемні питання

1. НБУ має виконувати політику спрямовану на захист інтересів держави, чи є поняття «ефективна політика центрального банку» і що вона означає?

2. У чому суть операцій, які здійснює центральний банк на відкритому ринку?

3. Що значить поняття «незалежність центрального банку»?

4. Чи є протиріччя між центральним банком і комерційними банками?

5. Як Ви визначаєте діяльність НБУ в умовах фінансової кризи?

6. Що значить універсальні банки. спеціалізовані банки?

7. Для чого потрібна норма обов’язкових банківських резервів?

8. Які існують рейтинги банків?

Тести

1. Як представлена сучасна банкiвська система в Українi?

а) центральним банком;

б) Hацiональним банком України;

в) Hацiональним банком України та комерцiйними банками;

г) комерцiйними банками рiзних видiв та форм власностi.

2. Якi з названих функцiй виконує банк банкiв:

а) кредитує уряд;

б) здiйснює розрахунково-касове обслуговування банкiв;

в) зберiгає золото-валютний запас країни;

г) здiйснює валютне регулювання.

3. Якi операцiї на вiдкритому ринку здiйснюватиме центробанк, якщо йому потрiбно буде зменшити масу грошей в обiгу:

а) купувати ломбарднi позички;

б) видавати ломбарднi позички;

в) підвищувати ставку облiкового процента;

г) продавати облiгацiї державної позики.

4. Як змiняться темпи зростання грошової маси, якщо ЦБ пiдвищує облiкову ставку?

а) знизяться;

б) збiльшаться;

в) залишаться незмiнними.

5. Як потрiбно змiнити норму обов'язкових резервiв, якщо потрiбно збiльшити масу грошей в обiгу:

а) пiдвищити;

б) знизити;

в) залишити незмiнною, але пiдвищити облiкову ставку.

6. Основні функції центрального банку (знайдіть невірне твердження):

а) валютне регулювання; в) виконавець державного бюджету;

б) емісійний центр; г) банк уряду;

д) державний скарбник.

7. Пасивними операцiями комерцiйних банкiв є:

а) операцiї по формуванню ресурсiв;

б) залучення рiзноманiтних внескiв;

в) емiсiя цiнних паперiв;

г) одержання кредитiв вiд iнших банкiв.

8. Що не притаманне комерційним банкам:

а) банківський нагляд;

б) пасивні операції;

в) обслуговування вкладників;

г) консультації.

9. Чи мають право комерційні банки здійснювати валютні операції:

а) мають право усі банки;

б) лише центральний банк та його представництва;

в) мають право за наявності відповідної ліцензії;

г) не мають право зовсім.

10. Кредитні установи, функціями яких є кредитування суб’єктів господарської діяльності та громадян за рахунок коштів клієнтів, касове розрахункове обслуговування, виконання валютних та інших банківських операцій:

а) центральні банки; в) лізингові компанії;

б) факторингові фірми; г) комерційні банки.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Переваги та недоліки банківського законодавства України.

2. Показники діяльності банків.

3. Характеристика банківської системи України з точки зору кількості банків, динаміки капіталу, ефективності надання послуг.

Бібліографічний список

[1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12]

Змістовий модуль 4. Теоретичні основи функціонування валютного ринку

Семінарське заняття 10.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]