Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Groshi_ta_kredit_Den_2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Приклад розв’язку типових задач

Задача 1. Визначити суму простого відсотку за рік за такими даними:

  • початкова сума вкладу дорівнює 1000 гр. од.;

- процентна ставка, яка сплачується щоквартально, становить 20%.

Розв’язок.

= 1000 * 4 * 0,2 = 800 гр. од.

Задача 2. Треба визначити майбутню вартість вкладу у 100 гр. од. наприкінці року, якщо складний відсоток (10 %) нараховується щоквартально.

Розв’язок.

На кінець першого кварталу сума складе:

100 + (100 * 10) / 100 = 110 гр. од.

На кінець другого кварталу сума складе:

110 + (110 * 10) / 100 = 121 гр. од.

На кінець третього кварталу сума складе:

121 + (121 * 10) / 100 = 133,1 гр. од.

На кінець четвертого кварталу сума складе:

133,1 + (133,1 * 10) / 100 = 146,4 гр. од.

Такий же результат отримуємо за формулою:

= 100 * 1,4641 = 146,4 гр. од.

Задача 3. Скільки грошей необхідно покласти на депозитний рахунок сьогодні, щоб отримати 10000 гр. од. через 5 років при 6 % річних ?

Розв’язок. Теперішнє значення майбутньої вартості грошей можна визначити за формулою:

= 7472,58 гр. од.

Задачі для самостійного розв’язку

Задача 1. Визначити суму відсотків та кінцевого платежу, що має сплатити позичальник, якщо позику 350 тис. грн.. надали під 25% річних простих на 6 місяців.

Задача 2. Вкладник вніс 50000 грн. у комерційний банк під 15% річних на 3 роки. Розрахувати суму вкладу через 3 роки та процентний дохід вкладника, якщо по вкладу нараховуються

а) прості відсотки;

б) складні відсотки.

Задача 3. Вкладник вніс 10500 грн. у комерційний банк під 12% річних на 2 роки. Розрахувати суму вкладу через 2 роки та процентний дохід вкладника, якщо по вкладу нараховуються

а) прості відсотки;

б) складні відсотки.

Задача 4. На який термін потрібно покласти депозит 20 000 грн., щоб отримати процентний дохід не менше 2000 при ставці 10 % ?

5. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Індивідуальне завдання виконується у вигляді реферату обсягом до 20 сторінок. Метою виконання індивідуального завдання є закріплення рівня теоретичних знань, набутих під час лекційних занять та самостійної роботи. Завдання вибирається студентом у відповідності з номером у списку групи. Одинадцятий та двадцять перший за номером студенти виконують перше завдання, двадцять другий – відповідно друге і т.д. Зауважимо, за згодою з викладачем тема індивідуального завдання може бути змінена.

5.1. Тематика індивідуальних завдань

Завдання 1

Аналіз впливу зміни вартості грошей на економічні процеси.

Завдання 2

Аналіз якісного і кількісного аспектів впливу грошей на економічні і соціальні процеси в Україні.

Завдання 3

Аналіз сучасного стану грошово-кредитної політики України у світлі сучасних монетаристських теорій.

Завдання 4

Аналіз розвитку інфляційних процесів в економіці України.

Завдання 5

Аналіз динаміки та структури грошової маси України.

Завдання 6

Аналіз дієвості фіскально-бюджетної і грошово-кредитної політики в системі державного регулювання ринкової економіки.

Завдання 7

Аналіз наслідків проведення грошової реформи в Україні і її вплив на сучасний стан грошової системи.

Завдання 8

Аналіз розвитку кредитних відносин в економіці України.

Завдання 9

Аналіз стійкості банківської системи та механізм її забезпечення.

Завдання 10

Аналіз сучасного стану розвитку валютної системи України.

Завдання 11

Аналіз впливу світової фінансової кризи на розвиток споживчого кредиту в Україні.

Завдання 12

Аналіз ефективності діяльності фінансових посередників в Україні.

Завдання 13

Еволюція світової валютної системи.

Завдання 14

Роль міжнародних валютно-кредитних установ у міжнародному співробітництві.

Завдання 15

Аналіз валютних ризиків і методів валютного страхування.

Завдання 16

Аналіз діяльності Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Завдання 17

Аналіз діяльності Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР).

Завдання 18

Аналіз діяльності Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Завдання 19

Аналіз діяльності регіональних валютно-кредитних установ

Завдання 20

Аналіз розвитку і функціонування лізингових компаній.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]