Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Groshi_ta_kredit_Den_2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Особливості грошово-кредитної політики України в умовах фінансової кризи.

2. Монетизація бюджетного дефіциту і ВВП в Україні.

3. Канали прямого та опосередкованого фінансування на грошовому ринку.

Бібліографічний список

[13; 15; 16; 21; 22; 27; 28; 31; 32; 33]

Семінарське заняття 5.

Тема 5. Грошові системи

Мета заняття:

засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про грошові системи та їх елементи, еволюцію грошових систем та їх види.

Ключові терміни і поняття:

грошова система, системи металевого й кредитного обігу, монометалізм, біметалізм, інструменти грошово – кредитного регулювання, «сеньйораж», масштаб цін

План заняття

1 Суть грошової системи та її елементи.

2. Типи грошових систем, їх еволюція.

3. Грошова система України.

4.Державне регулювання грошового обігу, методи здійснення.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При підготовці першого питання радимо скористатись запропонованою літературою і звернути увагу на загальноприйняте визначення грошової системи як встановленої державою форми організації грошового обігу в країні. Розгляньте елементи грошової системи: грошову одиницю, масштаб цін, емісійну систему, форми грошей, валютний курс, регламентацію готівкового і безготівкового обігу. Студентам треба вміти пояснювати їх сенс. Звертаємо увагу, що головним призначенням грошової системи є регулювання грошової сфери. Грошова система - це судинна система економіки, що забезпечує обіг доходів і витрат суб`єктів ринку, життєздатність кожної із структур. Дієздатна грошова система сприяє ефективному використанню ресурсів, стійкому зростанню виробництва, його збалансованості. Деформована грошова система може бути головною причиною розбалансованості виробничих процесів, різких коливань рівня цін і зайнятості, порушення рівноваги всієї економічної системи країни.

В другому питанні необхідно ознайомитися з класифікацією грошових систем за різними критеріями. Також слід обговорити еволюцію грошових систем.

Еволюція грошових систем відбувалась досить тривалий час і за цей період змінилась з металевого обігу на паперово-грошовий і згодом на кредитний обіг. Це наклало свій відбиток й на зміни елементів грошової системи. Вони змінились не тільки зовні, як, наприклад, форми грошей, а й за змістом, як валютний курс або регламентація готівкового і безготівкового обігу Це найважливіший аспект цього питання.

Третє питання присвячено з’ясуванню сучасної національної грошової системи України. Вона була створена в ході грошової реформи 1996 р., запровадженню її передував перехідний період з тимчасовою грошовою одиницею – так званим купоном, а згодом українським карбованцем.

Проблемні питання

  1. У світлі сучасної фінансової кризи поясність, які потрібні інструменти державного регулювання національної грошової системи

  2. Яким чином Центральний банк здійснює регулювання грошової сфери?

  3. У чому суть грошово-кредитної політики?

  4. Які інструменти грошово-кредитного регулювання використовуються в Україні?

Тести

1. Як визначалося спiввiдношення мiж золотими i срiбними монетами в умовах системи паралельної валюти?

а) стихiйно, на ринковiй основi;

б) установлювалося державою;

в) один iз видiв монет карбувався в закритому порядку.

2. Як визначалося спiввiдношення мiж золотими i срiбними монетами в умовах системи подвiйної валюти?

а) установлювалося стихiйно, на ринковiй основi;

б) установлювалося державою;

в) один з видiв монет карбувався в закритому порядку.

3. Основні елементи грошової системи такі (знайдіть помилку):

а) грошова база; в) грошова одиниця;

б) валютний курс; г) види готівкових знаків;

д) міра вартості.

4. Які з економічних інститутів не є обов’язковими елементами грошової системи сучасної ринкової економіки:

а) фінансові установи;

б) порядок обміну національної валюти на іноземну;

в) умови безготівкового грошового обігу;

г) форми грошей;

д) умови обміну грошей на золото.

5. Встановлена державою форма організації грошового обігу в країні:

а) емісійна система; в) грошова система;

б) форма грошей; г) грошова одиниця;

д) монометалізм.

6. Законодавча фіксація вагової кількості монетарного металу, що закріплюється за певною грошовою одиницею:

а) монометалізм; в) біметалізм;

б) масштаб цін; г) валюта; д) монета.

7. Грошова система, за якої національна грошова одиниця обмінюється на іноземну валюту, розмінну на золото:

а) система паралельної валюти; в) система кульгаючої валюти;

б) система подвійної валюти; г) золотомонетний стандарт;

д) золото злитковий стандарт; є) золотодевізний стандарт.

8. Інструменти прямого впливу держави на параметри грошового обігу:

а) операції на відкритому ринку;

б) готівкова емісія;

в) норма банківських резервів;

г) облікова ставка;

д) встановлення лімітів кредиту ЦБ.

9. Цілі грошово-кредитної політики ЦБ класифікують на:

а) формальні; в) тактичні;

б) проміжні; г) неформальні; д) стратегічні.

10. Основні функції фіскально-бюджетної політики (що зайве?):

а) забезпечення сталості грошового обігу;

б) забезпечення грошима сфери обігу;

в) перерозподіл національного доходу;

г) стримування інфляції;

д) боротьба з інфляцією;

е) нагромадження ресурсів для фінансування соціальних програм.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]