Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Finansoviy_menedzhment_Den_Mag_2015.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.04 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО освіти і науки УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія фінансовий менеджмент

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за спеціальностями 8.03050801 «Фінанси і кредит»,

8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»

Дніпропетровськ – 2015

ББК 65.291.9-21

Т- 41

Фінансовий менеджмент: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальностями 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»- Дніпропетровськ, - Дніпропетровська державна фінансова академія, 2015 – 191с.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи тапрактичних занять, виконання індивідуальних завдань, перелік питань до модульного контролю та іспиту, список рекомендованої літератури.

Призначено для студентів економічних спеціальностей, викладачів.

АвтАвтори-укладачі:

В.Є.Власюк

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансового та банківського менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

О.В.Тимошенко -

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінанового та банківського менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Т.О. Дулік -

Л.В. Привалова-

кандидат економічних наук, доцент кафедри опадаткування Дніпропетровської державної фінансової академії

кандидат економічних наук, доцент.кафедри .економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

В.Є.Власюк . -

доктор економічних наук , професор, завідувач кафедри фінансового та банківського менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

науково-методичною комісією

фінансового факультету

Протокол № 3 від 15.05.2015р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри фінансового та банківського менеджменту Протокол № 13 від 15.05.2015р.

ЗМІСТ

Передмова 4

  1. Програма навчальної дисципліни 6

  1. Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи 13

  1. Завдання та методичні рекомендації до практичних занять 110

  1. Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання 171

  1. Контрольні заходи 177

  1. Література 181

Додатки 185

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.