Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Groshi_ta_kredit_Den_2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Тема 9. Центральні банки

Центральні банки, їх походження та призначення. Організація діяльності центральних банків.

Функції центрального банку, їх характеристика. Емісія готівки і організація грошового обігу. Функція “банку банків”. Функція банку уряду. Реалізація грошово-кредитної політики.

Механізм реалізації грошово-кредитної політики. Методи реалізації грошово-кредитної політики, їх характеристика. Політика облікової ставки. Операції на відкритому ринку. Зміна норм обов’язкових резервів.

Незалежність центральних банків. Статус та функції Національного банку України. Побудова й розвиток Національного банку України.

Грошово-кредитна політика НБУ. Інструменти грошово-кредитної політики, їх характеристика. Банківський нагляд.

Тема 10. Комерційні банки

Банки другого рівня, їх походження та правові основи організації. Функції і типи комерційних банків. Класифікація комерційних банків: залежно від кола здійснюваних операцій, за формами власності, за організаційно-правовою формою діяльності, за територією діяльності, за приналежністю до країн, за розміром статутного капіталу.

Організаційна та функціональна структура комерційного банку, їх характеристика. Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика. Пасивні операції комерційних банків. Активні операції комерційних банків. Комісійно-посередницькі банківські операції. Банківські послуги.

Показники діяльності банків. Контроль за діяльністю комерційних банків.

Особливості формування комерційних банків в Україні.

Змістовий модуль 4. Теоретичні основи функціонування валютного ринку

Тема 11. Валютний ринок і валютні системи

Поняття валюти. Призначення й сфера використання валюти. Види валюти: національна, іноземна, колективна. Суть і види валютних відносин.

Валютний курс та конвертованість валют. Суть, основи формування й види валютного курсу. Поняття, значення й механізм забезпечення конвертованості валюти.

Валютний ринок: суть та основи функціонування. Об’єкти та суб’єкти валютного ринку. Біржова та позабіржова торгівля валютою. Котирування валют. Основні види валютних операцій. Валютні ризики і методи валютного страхування. Роль банків на валютному ринку. Фактори, що впливають на кон’юнктуру валютного ринку.

Валютне регулювання: суть і необхідність. Методи регулювання валютного курсу: валютна інтервенція, валютний демпінг, дисконтна політика, девальвація та ревальвація. Валютне регулювання та валютний контроль. Платіжний баланс у механізмі валютного регулювання. Органи валютного регулювання. Золотовалютні запаси в системі валютного регулювання.

Валютні системи: поняття, структура, призначення. Види валютних систем: національні, регіональні, світові. Розвиток валютної системи України. Європейська валютна система. Еволюція світової валютної системи. Характеристика сучасної світової валютної системи та роль МВФ у її функціонуванні. Проблеми формування валютної системи країн СНД.

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

Поняття та еволюція світового кредитного ринку.

Міжнародні валютно-кредитні установи, особливості їх організації та роль у міжнародному співробітництві. Міжнародний валютний фонд (МВФ). Мета створення, напрямки діяльності. Політика траншів, механізм розширеного фінансування.

Група Світового банку, її головне завдання. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). Мета створення, напрямки діяльності. Форми співробітництва з Україною.

Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (БАГІ), Міжнародний центр урегулювання інвестиційних суперечок (МЦВІС). Мета створення і основні напрямки їх діяльності. Форми співробітництва з Україною.

Банк міжнародних розрахунків (БМР), його функції. Основні напрямки діяльності.

Регіональні валютно-кредитні установи. Міжамериканський банк розвитку, Азіатський банк розвитку, Африканський банк розвитку, особливості створення і функціонування. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), мета створення та особливості функціонування.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), його функції та напрямки діяльності. Основні форми співробітництва з Україною.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]