Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Groshi_ta_kredit_Den_2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Змістовий модуль 3. Кредитні відносини та роль інституту фінансового посереднечиства в розвитку економіки

Практичне заняття 3.

Тема 7. Кредит у ринковій економіці

Мета заняття:

засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про позичковий процент

Ключові терміни і поняття:

позичковий процент, простий відсоток, складний відсоток, майбутня вартість грошей, теперішня вартість грошей

План заняття

1. Розрахунок простого та складного відсотка.

2. Визначення теперішньої та майбутньої вартості грошей.

Обладнання:

Методичні вказівки до виконання практичної роботи.

Мікрокалькулятори.

Контрольні завдання.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Практичне заняття передбачає знання термінів і понять з цієї теми. Паралельно з розв’язуванням задач необхідно обговорити і теоретичні питання, методичні рекомендації по підготовці яких наведені в розділах «Методичні рекомендації до семінарських занять» та «Метдичні рекомендації для самостійної роботи».

Банківський процент - одна з форм позикового проценту, коли кредитором виступає банк.

Процент нараховується як по кредитам так і по депозитним вкладам.

Сума простого відсотку обчислюється за такою формулою:

, (12)

де І – сума відсотку за певний період часу;

Р – початкова сума грошового внеску;

n – кількість періодів, за якими здійснюється розрахунок відсоткових платежів;

і – ставка відсотку, що використовується (десятичний дріб).

Майбутню вартість грошей, дисконтовану по простих відсотках, визначають за формулою:

S = Р + І (13)

Або

S = Р * (1 + nі) (14)

де Р – початкова сума грошового внеску;

n – кількість періодів, за якими здійснюється розрахунок відсоткових платежів (кількість місяців, кварталів, років);

і – ставка відсотку, що використовується (десятичний дріб).

Множник (1 + nі) є коефіцієнтом дисконтування суми простих відсотків. Його значення завжди повинно бути більше одиниці.

Складний відсоток це сума прибутку, яка утворюється в результаті інвестування грошей за умови, що сума нарахованого простого відсотка не виплачується наприкінці кожного періоду, а приєднується до суми основного внеску й у такому платіжному періоді сама приносить прибуток.

Основна формула теорії відсотків визначає майбутню вартість грошей:

,

(15)

де PV – дійсне значення вкладеної суми грошей,

FV – майбутнє значення вартості грошей,

n – кількість періодів часу, на який провадиться вкладення,

r – норма прибутковості від укладення.

Дійсне (сучасне) значення визначеної майбутньої суми грошей визначається за допомогою формули:

,

(16)

яка є простим обертанням попередньої формули.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]