Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Groshi_ta_kredit_Den_2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

6. Підсумковий контроль

6.1. Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Ви - працюєте провідним спеціалістом фінансового департаменту.

На підставі даних про стан маси грошей в обігу (Додаток 2) та основних показників наявної грошової маси в обігу в Україні (Додаток 3) необхідно:

- Здійснити оцінку ефективності регулятивної функції держави; - визначити зв’язок між грошовим обігом і економічною стабільністю у державі;

- здійснити розрахунок рівня монетизації економіки.

Зробити відповідні висновки.

Завдання 2.

Ви – провідний спеціаліст фінансового департаменту.

Виходячи з того, що кожна гривна, призначений для комерційних угод, обертається в середньому тричі на рік і спрямовується на купівлю кінцевих товарів та послуг, а номінальний валовий внутрішні продукт становить 1800 млрд. гривень, визначте:

1. Величину попиту на гроші.

2.Величину загального попиту на гроші, використовуючи дані таблиці 1:

Таблиця 1

Процента ставка, %

Величина попиту на гроші (млрд. грн..)

зі сторони активів

загальний попит

18

20

?

16

40

?

14

60

?

12

80

?

10

100

?

3.Величину рівноважної процентної ставки за умови, що пропозиція грошей зросте до 680 млрд. грн або скоротиться до 620 млрд. грн..

4.Як зміниться загальний попит на гроші при кожному рівні процентної ставки і рівноважна процентна ставка (при пропозиції 640 млрд. грн..), якщо обсяг номінального валового внутрішнього продукту збільшиться на 60 млрд. грн.. або скоротиться на 90 млрд. грн.?

Завдання 3.

Ви – провідний спеціаліст фінансового відділу.

Виходячи з наведених у таблиці 2 даних визначте:

 • темп інфляції для кожного року;

 • використовуючи «правило величини 70», кількість років, необхідних для подвоєння рівня цін;

 • процентну зміну реального доходу, якщо номінальний дохід протягом другого року порівняно з першим збільшився на 17%, а протягом третього року порівняно з другим – на 5%;

 • якщо номінальний дохід у другому та третьому році становив 30000 доларів, яка величина реального доходу протягом цих років?

 • Якщо номінальний рівень процентної ставки за кредит протягом другого року був 16 % (для позичальників між першим і другим роками), а в третьому – 20% ( для позичальників між другим і третім роками), то яким буде реальний рівень процентної ставки протягом даних років?

Таблиця 2

Індекси цін за роками

Рік

Індекс цін

Рівень інфляції, %

1

100,00

?

2

115,00

?

3

131,00

?

4

135,00

?

Завдання 4.

Ви – провідний спеціаліст фінансового департаменту.

1. Визначте кількість грошей, необхідних як засіб платежу за умови, що:

 • сума цін за реалізовані товари (роботи, послуги) становить 4700 млрд. грн.;

 • сума цін товарів (робіт, послуг), які продані з відстрочкою платежу, термін оплати яких не настав – 120 млрд. грн.;

 • сума платежів за довгостроковими зобов’язаннями, термін яких наступив - 155 млрд. грн.;

 • сума платежів, що гасяться між собою – 460 млрд. грн.

 • середня кількість обертів грошей за рік – 10.

2. Визначте індекси інфляції, за умови, що вартість споживчого кошика на 1 січня становить 250 грн., на перше квітня – 310 грн., на перше липня – 350 грн., на перше жовтня – 400 грн.

3. Виходячи з того, що величина попиту на гроші (Мd, млрд. грн.) залежить від розміру ВНП (млрд. грн.) та рівня процентної ставки (i, %), так:

Мd = 0,4 х ВНП – 2 х i

Визначте величину попиту на гроші та з’ясуйте, чи збережеться рівновага на грошовому ринку, якщо грошова пропозиція (Ms) становить 30 млрд. грн., а ВНП – 115 млрд. грн., рівень процентної ставки i – 7%. Якою буде швидкість обігу грошової одиниці?

Завдання 5.

Ви – провідний спеціаліст фінансового департаменту.

1. Визначте величину окремих грошових агрегатів за умови, що:

 • готівка на руках у населення складає 250 млрд. грн.;

 • строкові депозити – 175 млрд. грн.;

 • обсяг безготівкового обігу – 50 млрд. грн.;

 • залишки на розрахункових та поточних рахунках – 130 млрд. грн.;

 • обсяг готівкового обігу – 60 млрд. грн.;

 • кошти за трастовими операціями – 55 млрд. грн.;

 • готівка в оборотних касах банків - 138 млрд. грн..

Розрахуйте питому вагу функціональних форм грошей в грошовому агрегаті М3.

2. Знайдіть значення грошового мультиплікатора М2, якщо співвідношення готівки в обігу та депозитів (25 млн. грн.), залучених банківською системою можна визначити як 2:3, частка строкових депозитів в загальній масі залучених коштів становить 30%, інші кошти становлять 2 млн. грн., а величина понаднормативних резервів комерційних банків становить 3 млн. грн. Норма обов’язкового резервування визначена центральним банком на рівні 12%.

3. Порівняйте фактичну швидкість обігу грошей у наявному грошовому обігу з ідеальним значенням, якщо середня грошова маса за звітний період, розрахована за агрегатом М1, становить:

 • М0 дорівнює 18 млрд. грн.;

 • сума поточних рахунків у комерційних банках становить 10% від М0;

 • депозити до запитання становлять 3 млрд. грн.;

Середній розмір грошових надходжень у каси банків – 2,8 млрд. грн., сума видачі становить 75% від розміру надходжень. Ідеальне значення швидкості грошей – 1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]