Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Groshi_ta_kredit_Den_2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Внесок К.Маркса у розвиток світового вчення про гроші.

2. Внесок Дж. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей.

3. Особливості сучасного монетаризму.

Бібліографічний список

[1;2;3;4;5;6;7;8]

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи організації грошового обороту.

Семінарське заняття 3.

Тема 3. Грошовий оборот і грошова маса

Мета заняття:

засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про грошовий оборот, масу грошей, що його обслуговує, а також про регулювання грошової маси.

Ключові терміни і поняття:

грошовий оборот, грошовий обіг, грошові потоки, потоки втрат, потоки ін’єкцій, маса грошей, грошові агрегати, швидкість обігу грошей, грошовий мультиплікатор.

План заняття

1. Поняття грошового обороту, суб’єкти, структура.

2. Грошові потоки.

3. Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот. Грошові агрегати.

4. Регулювання маси грошей в обігу.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Грошовий оборот – це рух грошей, який відбувається безперервно, пов’язує між собою всіх економічних суб’єктів та забезпечує реалізацію відносин між ними.

На мікроекономічному рівні грошовий оборот обслуговує кругообіг індивідуального капіталу. При цьому гроші виступають однією з функціональних форм капіталу, є його складовою та елементом багатства, яким володіє власник цього індивідуального капіталу. На макроекономічному рівні грошовий оборот обслуговує кругообіг усього сукупного капіталу суспільства на всіх стадіях суспільного відтворення: у виробництві, розподілі, обміні і споживанні. Тому його називають ще сукупним грошовим оборотом. Тут гроші функціонують виключно як гроші і не є функціональною формою капіталу. Подумайте, чому так.

Необхідно розуміти відмінність у тлумаченні понять «оборот» та «обіг».

За характером економічних відносин грошовий оборот поділяється на три складові: сектор грошового обігу, фінансовий сектор, кредитний сектор.

Залежно від фоми грошей, грошовий оборот поділяється на готівковий обіг та безготівковий обіг.

Складові структури грошового обороту студентам рекомендується розглянути детальніше.

Розглядаючи друге питання, перш за все слід засвоїти сенс поняття «грошовий потік». Під ним розуміють сукупність платежів, що обслуговують окремий етап (чи його частину) процесу розширеного відтворення.

Необхідно знати, з яких грошових потоків складається грошовий оборот. Радимо намалювати в зошиту модель такого обороту.

Вивчення третього питання потребує засвоєння того, що грошова маса є сукупністю залишків грошей у всіх їх формах. Для визначення обсягу та структури грошової маси застосовується відповідний набір грошових агрегатів. Вони будуються шляхом приєднання до попередніх величин нових грошових компонентів у послідовності, що характеризує зменшення їх ліквідності. Зверніть увагу на грошові агрегати, що характерні для країн з розвинутою ринковою економікою. Їх кількість і склад відрізняються між країнами і, відповідно є відмінність з Україною.

Крім грошових агрегатів НБУ визначає показник, що називається грошовою базою. Грошова база – це гроші, які беруть участь в кредитному та грошовому оборотах, але створюють базу для їх розширення. Вона містить нульовий агрегат (М0), готівку в касах банків та резерви комерційних банків на їх рахунках в НБУ.

Змінювати масу грошей в Україні може лише банківська система. Так Національний банк України здійснює первинну емісію, емітує готівкові та безготівкові гроші. НБУ використовує наступні способи випуску грошей в оборот: банкнотна емісія; надання позик комерційним банкам; купівля у комерційних банків цінних паперів; купівля іноземної валюти; система обслуговування бюджетного боргу.

Комерційні банки здійснюють вторинну емісію, емітують лише безготівкові гроші. Збільшити грошову массу банки можуть наступними способами: видача клієнтам банку кредитів; купівля на фондовому ринку державних цінних паперів; купівля іноземної валюти; грошово-кредитна мультиплікація.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]