Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekonomika_predpriatia_kniga.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
6.18 Mб
Скачать

Матеріально-технічне забезпечення виробництва.

У своїй діяльності підприємство використовує різноманітні матеріально-технічні ресурси (сировина, матеріали, паливо, і т.д.), які в процесі виробництва перетворюються на продукцію і підлягають постійному поповненню. Для цього організовується матеріально-технічне забезпечення, яке включає: визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах, пошук і покупку ресурсів, організацію доставки, збереження і передача окремим споживачам на підприємстві. Постачання ресурсів повинні бути своєчасними, комплектними і з мінімальними витратами. Покупка матеріально-технічних ресурсів безпосередньо у виробників має свої переваги: можливість оперативного обліку спеціальних вимог покупця до продукції, конкретні бажання по її складу, оформленню і т.д. Але вся номенклатура матеріально-технічних ресурсів, необхідних у виробництві не може поставлятися по прямих зв'язках (дуже багато найменування). Ті ресурси, які необхідні в невеликій кількості, періодично або нерегулярно, економніше купувати у посередників – оптових фірм або магазинів.

Системи лімітації і забезпечення цехів матеріалами.

  1. децентралізована система постачання. Склад видає матеріали на підставі разових вимог цехів, які самостійно їх отримують і транспортують. Ця система застосовується на підприємствах одиничного і дрібносерійного виробництва.

  2. централізована (активна) система забезпечення робочих місць. Склад поставляє матеріали в цех безпосередньо на робочі місця у необхідній кількості і у відповідний час згідно календарному графіку у межах встановленого ліміту. Для підприємств масового і багатосерійного виробництва.

  3. інтегрована система виробництва і постачання «точно за часом» коли всі процеси і їх забезпечення здійснюється відповідно до календарного графіка.

Визначення потреби в матеріальних ресурсах.

Потреба в матеріально-технічних ресурсах визначається залежно від їх призначення. Кількість матеріалів певного різновиду в натуральному виразі (Мп) і яке слід купити, визначається по формулі:

Мп = Мз +Мз.к.+Мз.н.

де, Мз – витрати матеріалів за розрахунковий період. Мз.к, Мз.н. – перехідною запас матеріалів відповідно на початок і кінець розрахункового періоду.

Витрати матеріалів визначаються множенням об'єму продукції (робіт) на норму витрат матеріалу.

Витрати матеріалів на виробництво продукції Мв.в. розраховується по формулі:

де, n – кількість найменувань вироблюваної продукції; - об'єм випуску продукції i-го найменування в натуральному вимері. - норма витрат матеріалу на одиницю i-го виробу. М н.з. – затраті матеріалу на зміну залишків незавершеного виробництва.

Величина Мн.з. визначається тоді, коли істотно змінюються залишки незавершеного виробництва. Її визначення проводять по разному залежно від широті номенклатурі продукції і величині норм витрат. При обмеженій номенклатурі і великих нормах витрат визначається зміна кількості виробів в незавершеному виробництві, котрі умножають на норму витрат на один виріб. У інших випадках величина Мн.з. визначається приблизно, виходячи із зміни незавершеного виробництва у вартісному вимері і витратах матеріалів на грошову одиницю за минулий рік.

Визначення запасів матеріалів

Інтервали постачань матеріалів на підприємство і інтервали їх використання не співпадають. Тому виникає потреба в запах матеріалів.

Поточний запас забезпечує роботу підприємства в період між двома черговими надходженнями партій матеріалів він є величиною змінної: досягає максимуму у момент надходження партії матеріалів, поступово зменшується унаслідок їх використання і стає мінімальним безпосередньо перед черговим постачанням.

Максимальний поточний запас рівний партії постачанню матеріалів, яке залежить від інтервалу між двома постачаннями і середньодобових витрат матеріалів.

де

- середньодобові витрати матеріалу в натуральному виразі; - інтервал між надходженнями чергових партій матеріалів в днях.

Різновидом поточного є сезонній запас, котрі створюється за умови сезонного використання, сезонної заготівки або сезонного транспортування матеріалів.

Підготівельний запас створюється тоді, коли перед використанням материалів вимагають спеціальної підготовки. Він визначається по формулі:

де

- час на підготовку матеріалів в днях.

Страховий запас потрібний на випадок можливості затримки надходження матеріалів:

де

- час термінового поповнення запасу в днях або за стандартний інтервал постачання – середнє відхилення від нього.

Максимальний запас матеріалів

Мінімальний запас матеріалів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]