Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekonomika_predpriatia_kniga.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
6.18 Mб
Скачать

Тема: „виробництво, якість і конкурентоспромож­ність продукції”

Загальна характеристика продукції.

В процесі виробництва людина взаємодіє з певними засобами виробництва і створює конкретні матеріальні блага, які є продуктами праці, тобто споживча вартість, корисні копалини, пристосовані людиною за допомогою знарядь праці до своїх потреб. Результат праці виступає у вигляді конкретного продукту.

Продукція, яка виготовляється впродовж певного періоду, перебуває на різних стадіях технологічного процесу.

Стадії технологічного процесу

  1. Незавершене виробництво - продукція, обробка якої ще не закінчена у межах того або іншого цеху

  2. напівфабрикати – продукція, обробка якої закінчена в одному з цехів підприємства, але вимагає обробки в інших основних цехах підприємства.

  3. готова продукція – продукти, обробка яких повністю завершена на даному підприємстві і призначена для реалізації.

У промисловому виробництві результатом праці є продукція, на підприємствах транспорту – об'єм виконаної роботи, в установах зв'язку і банках – надані послуги юридичним і фізичним особам, а в роздрібній торгівлі – товарообіг.

Класифікація продукції за економічною ознакою. Номенклатура і асортимент.

В процесі виробництва людина взаємодіє з певними засобами виробництва і створює конкретні матеріальні блага. Продукція, яка виготовляється, впродовж певного періоду перебуває на різних стадіях технологічного процесу і це називається незавершеним виробництвом, напівфабрикатом і готовим продуктом.

Предмети праці, які підлягають обробці в процесі виробництва і змінюють свою форму, перетворюються на продукти праці, котрі класифікуються на засоби виробництва і предмети споживання; що стосується суспільного виробництва в цілому вони називаються продукцією відповідно 1 і 2 розділів, а в промисловості – продукцією групи «А» і «Б».

Засоби виробництва діляться на засоби праці і предмети праці, а предмети споживання – на продовольчі і непродовольчі товари.

Міру задоволення потреб ринку можна охарактеризувати виходячи з показників об'єму товарів певної номенклатури і асортименту. Номенклатура продукції – це перелік найменувань виробів, завдання по випуску яких передбачене планом виробництва продукції. Асортимент продукції – сукупність різновидів продукції кожного найменування, які розрізняються за відповідними техніко-економічними показниками.

Показники об'єму продукції: натуральний і вартісною.

За умови товарного виробництва і ринкової економіки проведена продукція, робота або послуга є товаром, який вимірюється в натуральних і вартісних одиницях.

Натуральні показники об'єму продукції:

1. фізичні одиниці (штука, тонна, кг і т.д.);

2. умовно-натуральні (умовні банки консервів, умовні листи шиферу і т.д.);

  1. подвоєний-натуральні (квадратний і погонний метр).

Вартісні показники об'єму продукції.

  1. Товарна продукція – дає можливість підрахувати виробництва різних видів продукції і завдяки цьому визначити загальний об'єм виробництва. Це загальна вартість всіх видів готової продукції, напівфабрикатів, робіт і послуг виробничого характеру, призначених для продажу або для реалізації різним споживачам.

  2. Валова продукція – включає елементи, які входять до складу товарної продукції, а також: зміна залишків незавершеного виробництва впродовж розрахункового періоду, вартість сировини і матеріалів замовника і деякі елементи залежно від галузевих особливостей виробничої діяльності підприємства.

  3. Чиста продукція – нова створена на виробництві вартість (товарна продукція за мінусом матеріальних витрат і суми амортизаційних відрахувань)

  4. Реалізована продукція - вартість готових виробів, призначених для замовників, які підлягають оплаті в плановому періоді; планова товарна продукція; залишки нереалізованої продукції у відповідності на початок і кінець планового періоду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]